รหัสSS027 Proximity Switch LMF7-2015A LJE30M-15A1 LT7-2015A ขนาดหัว 30x30mm.
รหัสSS028 Proximity Switch LMF7-2015B LJE30M-15A2 LT7-2015B ขนาดหัว 30x30mm.
รหัสSS029 Proximity Switch LMF7-2015C LJE30M-15A4 LT7-2015C ขนาดหัว 30x30mm.
รหัสSS068 Proximity Switch LMF10-3020NA LJE40M-20N1 ขนาดหัว 40x40mm.
รหัสSS031 Proximity Switch LMF10-3020NB LJE40M-20N2 LT10-3020NB ขนาดหัว 40x40mm.
รหัสSS032 Proximity Switch LMF10-2020A LJE40M-20A1 LT10-2020A ขนาดหัว 40x40mm.
รหัสSS033 Proximity Switch LMF10-2020B LT10-2020B ขนาดหัว 40x40mm.
รหัสSS034 Proximity Switch LMF10-2020C LJE40M-20A4 LT10-2020C ขนาดหัว 40x40mm.
รหัสSS054 Proximity Switch LMF36-3020NA LT36-3020NA ขนาดหัว 40x40mm.
รหัสSS037 Proximity Switch LMF380-3040NA LJT80M-40N1 LT380-3040NA ขนาดหัว 80mm.
รหัสSS035 Proximity Switch LM48-3020NA LJP48M-20N1 ขนาดหัว 48mm.
รหัสSS036 Proximity Switch LM48-2020A LJP48M-20A1 ขนาดหัว 48mm.
เคเบิ้ลแกลนพลาสติก รุ่น250-9 CODE PG9 ใช้กับสายขนาด7-4.5MCM
เคเบิ้ลแกลนพลาสติก รุ่น250-16 CODE PG16 ใช้กับสายขนาด14-11MCM
เคเบิ้ลแกลนพลาสติก รุ่น250-21 CODE PG21 ใช้กับสายขนาด18-14MCM
เคเบิ้ลแกลนพลาสติก รุ่น250/29 CODE PG29 ใช้กับสายขนาด25-18MCM
เคเบิ้ลแกลนพลาสติก รุ่น250/36 CODE PG36 ใช้กับสายขนาด32/25MCM
เคเบิ้ลแกลนพลาสติก รุ่น250/42 CODE PG42 ใช้กับสายขนาด38-30MCM
TL025 คีมปอกเด้งสาย HY-369B (1.0-3.2mm)
TL026 คีมปอกเด้งสาย HY-369A (0.5-2.0mm)
TL027 คีมควั่นปอกสาย SK-30
TL048 คีมย้ำหางปลา DG-1
TL050 คีมย้ำหางปลา YG-202A
TL052 คีมย้ำตัดปอก HS-2004
TL053 คีมหนีบถ่างแหวน HS-2303
TL054 คีมย้ำหัวโทรศัพท์ 8P HY-210N RJ-45
TL055 คีมย้ำหัวแลน 6P HY-2096 RJ-11/12
TL056 คีมย้ำหัวรวม 6/8P G-268 RJ-11/12/45
TL057 คีมย้ำรวมหัวก๊อกแก๊ก 6/8P HY-200R RJ-11/12/45
TL078 คีมย้ำหางปลาทองเหลือง G-230C
TL082 คีมเข้าสายโคแอกเชียล(ก๊อกแก๊ก)
TL083 คีมบีบหางปลาหัวหมวก 1-6มม2 (ก๊อกแก๊ก)
TL084 คีมบีบหางปลาทองเหลือง 0.1-2.5มม2 (ก๊อกแก๊ก)
TL085 คีมจิกหางปลาหัวหมวก3.5-8มม2(ก๊อกแก๊ก)
TL181 ตัดสายโคแอก RG (T-206)
TL318 คีมย้ำหางปลาคอร์ทเอ็น AP-04WFL ขนาด0.5-4มม.
TL319 คีมย้ำหางปลาคอร์ทเอ็น HSC8 6-4 ขนาด0.25-6มม.
TL308 อะไหล่ดอกน็อคเอาท์ไฮโดรลิค SYK ขนาด 20มม.
TL309 อะไหล่ดอกน็อคเอาท์ไฮโดรลิค SYK ขนาด 22มม.
TL310 อะไหล่ดอกน็อคเอาท์ไฮโดรลิค SYK ขนาด 25มม.
TL311 อะไหล่ดอกน็อคเอาท์ไฮโดรลิค SYK ขนาด 27.5มม.
TL312 อะไหล่ดอกน็อคเอาท์ไฮโดรลิค SYK ขนาด 34มม.
TL313 อะไหล่ดอกน็อคเอาท์ไฮโดรลิค SYK ขนาด 43มม.
TL314 อะไหล่ดอกน็อคเอาท์ไฮโดรลิค SYK ขนาด 49มม.
TL315 อะไหล่ดอกน็อคเอาท์ไฮโดรลิค SYK ขนาด 60มม.
TL320 อะไหล่ดอกน็อคเอาท์ไฮโดรลิค SYK ขนาด 65มม.
TL325 อะไหล่ดอกน็อคเอาท์ไฮโดรลิค SYK ขนาด 16มม.
TL317 น๊อคเอาท์มือขันบล็อค CC-60 6ลูก 22-60มม.
TL321 อะไหล่ดอกน็อคเอาท์เหลี่ยม ขนาดรู 92x92
TL322 อะไหล่ดอกน็อคเอาท์เหลี่ยม ขนาดรู 46x46

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่