รหัสSS104 Photoelectric Switch G70-3A20NA E3S-DS30C ประเภทตาเดี่ยว In put10-36V DC
รหัสSS103 Photoelectric Switch G18-3A10NA E3F-DS10C1 ประเภทตาเดี่ยว In put10-36V DC
รหัสSS102 Photoelectric Switch G63-3E03NA E3S-GS30C1 ประเภทตาคู่ In put10-36V DC
รหัสSS101 Photoelectric Switch G60-3E01NA ประเภทตาคู่ In put10-36V DC
รหัสSS080 Proximite Switch CM30-2015A CJM30M-15A1 ขนาดหัว30mm.
รหัสSS047 Proximite Switch CM34-3020NB CJM34M-25N2 ขนาดหัว34mm.
รหัสSS046 Proximite Switch CM34-3020NA CJM34M-25N1 ขนาดหัว34mm.
รหัสSS045 Proximite Switch CM18-2008B CJM18M-8A2 ขนาดหัว18mm.
รหัสSS044 Proximite Switch CM18-2008A CJM18M-8A1 ขนาดหัว18mm.
รหัสSS043 Proximite Switch CM18-3008NC CJM18M-8N4 ขนาดหัว18mm.
รหัสSS042 Proximite Switch CM18-3008NB CJM18M-8N2 ขนาดหัว18mm.
รหัสSS041 Proximite Switch CM18-3008NA CJM18M-8N1 ขนาดหัว18mm.
เซ็นเซอร์แม่เหล็ก รหัสSS401 3A AC250V
รหัสSS001 Proximity Switch LM6-3002NA LJA6.5M-2N1 ขนาดหัว 6mm.
รหัสSS002 Proximity Switch LM6-3002NB LJA6.5M-2N2 ขนาดหัว 6mm.
รหัสSS003 Proximity Switch LM8-3002NA LJA8M-2N1 ขนาดหัว 8mm.
รหัสSS004 Proximity Switch LM8-3002NB LJA8M-2N2 ขนาดหัว 8mm.
รหัสSS050 Proximity Switch LM12-3002NA LJA12-2N1 ขนาดหัว 12mm.
รหัสSS005 Proximity Switch LM12-3004NA LJA12M-5N1 ขนาดหัว 12mm.
รหัสSS006 Proximity Switch LM12-3004NB LJA12M-5N2 ขนาดหัว 12mm.
รหัสSS055 Proximity Switch LM12-3004NC LJA12M-5N4 ขนาดหัว 12mm.
รหัสSS056 Proximity Switch LM12-3004PC LJA12M-5P4 ขนาดหัว 12mm.
รหัสSS007 Proximity Switch LM12-2004A LJA12M-5A1 ขนาดหัว 12mm.
รหัสSS008 Proximity Switch LM12-2004B LJA12M-5A2 ขนาดหัว 12mm.
รหัสSS009 Proximity Switch LM18-3008NA LJA18M-10N1 ขนาดหัว 18mm.
รหัสSS010 Proximity Switch LM18-3008NB LJA18M-10N2 ขนาดหัว 18mm.
รหัสSS011 Proximity Switch LM18-2008A LJA18M-10A1 ขนาดหัว 18mm.
รหัสSS012 Proximity Switch LM18-2008B LJA18M-10A2 ขนาดหัว 18mm.
รหัสSS013 Proximity Switch LM30-3015NA LJA30M-18N1 ขนาดหัว 30mm.
รหัสSS014 Proximity Switch LM30-3015NB LJA30M-18N2 ขนาดหัว 30mm.
รหัสSS057 Proximity Switch LM30-3015LA LJA30M-18D1 ขนาดหัว 30mm.
รหัสSS058 Proximity Switch LM30-3015LB LJA30M-18D2 ขนาดหัว 30mm.
รหัสSS015 Proximity Switch LM30-2015A LJA30M-18A1 ขนาดหัว 30mm.
รหัสSS016 Proximity Switch LM30-2015B LJA30M-18A2 ขนาดหัว 30mm.
รหัสSS017 Proximity Switch LM480-3025NA LJM48M-25N1 ขนาดหัว 24mm.
รหัสSS018 Proximity Switch LM480-3025NB LJM48M-25N2 ขนาดหัว 24mm.
รหัสSS019 Proximity Switch LM480-2025A LJM48M-25A1 ขนาดหัว 24mm.
รหัสSS020 Proximity Switch LM480-2025B LJM48M-25A2 ขนาดหัว 24mm.
รหัสSS060 Proximity Switch LM18-3005NAT LJA18-5N1-H ขนาดหัว 18mm.
รหัสSS040 Proximity Switch LM18-3008NAT LJA18M-10N1-H ขนาดหัว 18mm.
รหัสSS070 Proximity Switch LMF1-3005NA LJE18CM-5N1 ขนาดหัว 18x18mm.
รหัสSS063 Proximity Switch LMF2-3005NA LJE17M-5N1 ขนาดหัว 17x17mm.
รหัสSS022 Proximity Switch LMF2-3005NB LJE17M-5N2 LT2-3005NB ขนาดหัว 17x17mm.
รหัสSS022 Proximity Switch LMF2-3005NB LJE17M-5N2 LT2-3005NB ขนาดหัว 17x17mm.
รหัสSS071 Proximity Switch LMF2-2005A LJE17M-5A1 LT2-2005A ขนาดหัว 17x17mm.
รหัสSS024 Proximity Switch LMF2-2005B LJE17M-5A2 LT2-2005B ขนาดหัว 17x17mm.
รหัสSS052 Proximity Switch LMF3-3005NA LJE18M-5N1 LT3-3005NA ขนาดหัว 18x18mm.
รหัสSS064 Proximity Switch LMF3-3005NB LJE18M-5N2 ขนาดหัว 18x18mm.
รหัสSS062 Proximity Switch LMF7-3015NA LJE30M-15N1 LT7-3015NA ขนาดหัว 30x30mm.
รหัสSS026 Proximity Switch LMF7-3015NB LJE30M-15N2 LT7-3015NB ขนาดหัว 30x30mm.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่