รหัส WN003 นิปเปิ้ล4หุนx4หุน
รหัส WN004 นิปเปิ้ล6หุนx6หุน
รหัส WN005 นิปเปิ้ล 1นิ้วx1นิ้ว
รหัส WN006 นิปเปิ้ล 1 1/4\'\'x1 1/4\'\'
รหัส WT001 น้ำ2หุน น้ำ3ด้าน
รหัส WT002 น้ำ3หุน น้ำ3ด้าน
รหัส WU001 น้ำ2หุนน้ำสองด้าน
รหัส WU002 น้ำ2หุน(น๊อตคู่)น้ำสองด้าน
รหัส WU003 น้ำ3หุน 2หุน น้ำสองด้าน
รหัส WU004 น้ำ3หุน น้ำสองด้าน
รหัส WP201 Piple Plug สำหรับสายน้ำ2หุน
รหัส WP202 Piper Plug สำหรับสายน้ำ2หุน
WT101 น้ำ2หุน+เช็ควาล์วเกลียว1หุนข้าง
WT102 น้ำ2หุน+เช็ควาล์วเกลียว2หุนข้าง
WT103 น้ำ2หุน+เช็ควาล์วเกลียว3หุนข้าง
WT113 น้ำ2หุน+เช็ควาล์วเกลียว3 หุน กลาง
WT112 น้ำ2หุน+เช็ควาล์วเกลียว2 หุน กลาง
WT111 น้ำ2หุน+เช็ควาล์วเกลียว1 หุน กลาง
เช็ควาล์ ตรงเกลียวนอก1หุน
รหัสWT902 สายน้ำ3หุน/เมตร
รหัสWT901 สายน้ำ2หุน/เมตร
รหัสWT901 สายน้ำ2หุน/เมตร
รหัสWT122 ข้อต่อสามทาง สวมเร็วสายน้ำ2หุน+เช็ควาล์วสายน้ำ
รหัสWT121 สามทางสวมเร็ว น้ำ2หุน
รหัสWF112 ข้อต่อตรงสวมเร็วแบบยึดสกรู แบบเดี่ยว สายน้ำ2หุน
รหัสWF111 ข้อต่อตรงสวมเร็วแบบยึดสกรู แบบคู่สายน้ำ2หุน
รหัสWC113 เช็ควาล์ ตรงเกลียวนอก3หุน
รหัสWC112 เช็ควาล์ ตรงเกลียวนอก2หุน
WL121 ข้องอสวมเร็ว สายน้ำ2หุน
WL111 เช็ควาล์วสวมเร็วแบบงอ สายน้ำ2หุน
รหัสWC008 ข้อต่อตรงเกลียวนอก น้ำ3หุน เกลียว4หุน
รหัสWC007 ข้อต่อตรงเกลียวนอก น้ำ3หุน เกลียว3หุน
รหัสWC005 ข้อต่อตรงเกลียวนอก น้ำ2หุน เกลียว4หุน
รหัสWC005 ข้อต่อตรงเกลียวนอก น้ำ2หุน เกลียว4หุน
รหัสWC004 ข้อต่อตรงเกลียวนอก น้ำ2หุน เกลียว3หุน
รหัสWC003ข้อต่อตรงเกลียวนอก น้ำ2หุน เกลียว2(มีโอริง)หุน
รหัสWC002ข้อต่อตรงเกลียวนอก น้ำ2หุน เกลียว2หุน
รหัสWC001ข้อต่อตรงเกลียวนอก น้ำ2หุน เกลียว1หุน
รหัสWT022 สามทางเกลียวข้าง สามทางเกลียวกลาง น้ำ3หุน เกลียว3หุน
รหัสWT021 สามทางเกลียวข้าง สามทางเกลียวกลาง น้ำ2หุน เกลียว2หุน
รหัสWT013 สามทางเกลียวข้าง สามทางเกลียวกลาง น้ำ3หุน เกลียว3หุน
รหัสWT012 สามทางเกลียวข้าง สามทางเกลียวกลาง น้ำ3หุน เกลียว2หุน
รหัสWT001 สามทางเกลียวข้าง สามทางเกลียวกลาง น้ำ2หุน เกลียว2หุน
รหัสWL106 ข้องอสั้นสวมเร็ว น้ำ3หุน เกลียว2หุน
รหัสWL105 ข้องอสั้นสวมเร็ว น้ำ2หุน เกลียว3หุน
รหัสWL105 ข้องอสั้นสวมเร็ว น้ำ2หุน เกลียว3หุน
รหัสWL104 ข้องอสั้นสวมเร็ว น้ำ2หุน เกลียว2(มีโอริง)หุน
รหัสWL103 ข้องอสั้นสวมเร็ว น้ำ2หุน เกลียว2หุน
รหัสWL102 ข้องอสั้นสวมเร็ว น้ำ2หุน เกลียว1(มีโอริง)หุน
รหัสWL052 งอเกลียวนอก งอเกลียวใน น้ำ2หุน เกลียว2หุน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่