รหัส WF806 ไส้กรองน้ำแคบซูล Post carbon 10\'\'x2 1/2\'\' (K33)
รหัส WF850 ไส้กรองน้ำเซรามิค KCCE-102A,0.5MIC
รหัส WF851 ไส้กรองน้ำเซรามิค KCCE-102A, 1MIC
รหัส WF852 ไส้กรองน้ำเซรามิค KCCE-102A, 5MIC
รหัส WF856 ไส้กรองน้ำเซรามิค KCCE-10A, 0.3MIC
รหัส WF302 ไส้กรอง Cotton string PP 10\'\'5 micon
รหัส WF305 ไส้กรอง Cotton string PP 20\'\'5 micon
รหัส WF602 ไส้กรองจีบ 10\'\'5 micon
รหัส WF604 ไส้กรองจีบ 20\'\'5 micon
รหัส WF606 ไส้กรองจีบ 10\'\'5 micon BB
รหัส WF608 ไส้กรองจีบ 20\'\'5 micon BB
รหัส WH003 กระบอก10\'\' RO รุ่น KCHH
รหัส WH006 กระบอก10\'\' RO รุ่น KCHI
รหัส WH004 กระบอก20\'\' รุ่น K2050 (ใหญ่)
รหัส WH005 กระบอก20\'\' รุ่น K2040-C (เล็ก)
รหัส WH007 กระบอก20\'\' รุ่น K2040 (เล็ก)
รหัส WH051 กระบอกกรอง KCHJ-A 50-150 GPD
รหัส WH052 กระบอกกรอง KCHJ-BB 200-300 GPD
รหัส WV301 ก๊อกน้ำดื่มแบบมือบิด
รหัส WV302 ก๊อกน้ำดื่มแบบมือกด
รหัส VA720 โซลินอยด์ขาวน้ำRO 2หุน 24V DC
รหัส VA721 โซลินอยด์ขาวน้ำRO 2หุน 220V DC
รหัส WV201 วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ KCV-F 24V DC
รหัส WV001 วาล์ว4ทาง2หุน
รหัส WT301 TDS Tester (ใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ)
รหัส WN101 KC-FTS121412 1/2\'\'x1/2\'\'x1/4\'\'
รหัส WN101 KC-FTS121412 1/2\'\'x1/2\'\'x1/4\'\'
รหัส WV101 วาล์วพลาสติกสายน้ำ 2หุน KCV-QF1414
รหัส WR201 โฟลว์300
รหัส WR201 โฟลว์300
รหัส WA001 แผงควบคุมอัตโนมัติสำหรับ BEC-2
รหัส WS901 Typr 0.5-5GPM
รหัส WF902 Typr 2-10GPM
รหัส WF903 Typr 2-16 GPM
รหัส WF904 Typr 4-24 GPM
รหัส WT201 แท้งน้ำKCTAS-2W(ถังโลหะ)3.2G
รหัส WO001 O-ring KCHJA
รหัส WO002 O-ring KCHI
รหัส WO003 O-ring KCHJ-BB
รหัส WP001 RO PUMP 50-75GPD
รหัส WP003 RO PUMP 100-150 GPD
รหัส WP003 RO PUMP 100-150 GPD
รหัส WP004 RO PUMP 200-300 GPD
รหัส WP004 RO PUMP 200-300 GPD
รหัส WP101 Low pressure switch LS1414
รหัส WP102 Low pressure switch LS1414-Q
รหัส WP103 High pressure switch LS1414
รหัส WP104 High pressure switch LS1414-Q
รหัส WN001 นิปเปิ้ล2หุนx2หุน
รหัส WN002 นิปเปิ้ล3หุนx3หุน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่