รหัสFS202 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') ประเภทกดล็อค (SAZN)
รหัสFS201 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') ประเภทกดไม่ล็อค (SAZN)
รหัสFS103 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') ประเภทกดล็อค
รหัสFS101 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') ประเภทกดไม่ล็อค (SHAKO)
SAZN ฝาครอบ รหัสFS204
SAZN ฝาครอบ รหัสFS203
รหัส WS001 KCRO-5BA (ไม่มีปัมป์) ที่บ้านต้องมีปั้มน้ำแรงดันขั้นต่ำที่4บาร์
รหัส WS002 KCRO-5BBA
รหัส WS003 KCRO-5QC ใช้กระบอกใส้กรองสำเร็จรูป nbsp;ระบบล้างใส้เมมเบรนอัตโนมัติ
รหัส WS004 KCRO-BCE2 ระบบล้างใส้เมมเบรนอัตโนมัติ จอแสดงสภาวะการทำงานของเครื่องกรอง
รหัส WS006 RO-075-0003 RO 5 ขั้นตอน 75GPD ,ระบบล้างใส้เมมเบรนอัตโนมัต
รหัส WS201 KCUT-5UF เครื่องกรองน้ำUF5ขั้นตอน ,ที่บ้านต้องมีปั๊มน้ำและแรงดันขั้นต่ำที่1-3บาร์
รหัส WS301 KCUT-3U-2A กรณีต้องการแก้ปัญหาน้ำกระด้างให้ซื้อเรซีน KCRE-10Aมาใส่แทนกระบอกที3
รหัส WS102 KCWF-M3 เครื่องกรองน้ำ3ขั้นตอน
รหัส WS201 PP 10\'\' 1 Micon
รหัส WF202 PP 10\'\' 5 Micon
รหัส WF204 PP 20\'\' 1 Micon
รหัส WF205 PP 20\'\' 5 Micon
รหัส WF208 PP 10\'\' 5 Micon BB
รหัส WF211 PP 20\'\' 5 Micon BB
รหัส WF221 PP 10\'\' 1 Micon GROOVED TYPE
รหัส WF221 PP 10\'\' 1 Micon GROOVED TYPE
รหัส WF222 PP 10\'\' 5 Micon GROOVED TYPE
รหัส WF225 PP 20\'\' 5 Micon GROOVED TYPE
รหัส WF502 ไส้กรอง(GAC)คาร์บอน 10\'\'
รหัส WF504 ไส้กรอง(GAC)คาร์บอน 20\'\'
รหัส WF511 ไส้กรอง(GAC)คาร์บอน 10\'\' (ถ่านกะลามะพร้าว)
รหัส WF506 ไส้กรอง(GAC)คาร์บอน 10\'\' BB
รหัส WF508 ไส้กรอง(GAC)คาร์บอน 20\'\' BB
รหัส WF401 ไส้กรองตาข่ายคาร์บอน 10\'\' 1Micon
รหัส WF402 ไส้กรองตาข่ายคาร์บอน 10\'\' 5Micon
รหัส WF403 ไส้กรองตาข่ายคาร์บอน 10\'\' 10Micon
รหัส WF404 ไส้กรองตาข่ายคาร์บอน 10\'\' 1Micon
รหัส WF405 ไส้กรองตาข่ายคาร์บอน 20\'\' 5Micon
รหัส WF407 ไส้กรองตาข่ายคาร์บอน 10\'\' 1Micon BB
รหัส WF408 ไส้กรองตาข่ายคาร์บอน 10\'\' 5Micon BB
รหัส WF423 ไส้กรองตาข่ายคาร์บอน 10\'\' 10Micon (Sintered Carbon)
รหัส WF410 ไส้กรองตาข่ายคาร์บอน 20\'\' 1Micon BB
รหัส WF411 ไส้กรองตาข่ายคาร์บอน 20\'\' 5Micon BB
รหัส WF811 ไส้กรองPP
รหัส WF812 ไส้กรอง GAC
รหัส WF813 ไส้กรอง CTO
รหัส WF861 ไส้กรองเรซิ่น 10\'\' KCRE-10A
รหัส WF861 ไส้กรองเรซิ่น 20\'\'
รหัส WF701 อาร์โอเมมเบรน 50 GPD
รหัส WF703 อาร์โอเมมเบรน 75 GPD
รหัส WF711 อาร์โอเมมเบรน 50 GPD (GE)
รหัส WF704 อาร์โอเมมเบรน 200 GPD
รหัส WF721 ไส้กรองUFเมมเบรน
รหัส WF805 ไส้กรองน้ำแคบซูล Post carbon 10\'\'x2\'\'

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่