คอยล์เดี่ยว ขนาดเกลียว4หุน(1/2\'\') PU520-04s AC220V DC24V (SHAKO)
คอยล์เดี่ยว ขนาดเกลียว4หุน(1/2\'\') PU520-04s AC110V, 24V DC12V (SHAKO)
คอยล์เดี่ยว ขนาดเกลียว4หุน(1/2\'\') 4V410-15 (SAZN)
คอยล์เดี่ยว ขนาดเกลียว3หุน(3/8\'\') PU520-03s AC220V DC24V (SHAKO)
คอยล์เดี่ยว ขนาดเกลียว3หุน(3/8\'\') PU520-03s AC110V, 24V DC12V (SHAKO)
คอยล์เดี่ยว ขนาดเกลียว3หุน(3/8\'\') 4V310-10 (SAZN)
คอยล์เดี่ยว ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') PU520-02s AC220V DC24V (SHAKO)
คอยล์เดี่ยว ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') PU520-02s AC110V, 24V DC12V (SHAKO)
คอยล์เดี่ยว ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') 4V210-08 (SAZN)
คอยล์เดี่ยว ขนาดเกลียว1หุน(1/8\'\') PU520-01s AC220V DC24V (SHAKO)
คอยล์เดี่ยว ขนาดเกลียว1หุน(1/8\'\') PU520-01s AC110V, 24V DC12V (SHAKO)
คอยล์เดี่ยว ขนาดเกลียว1หุน(1/8\'\') AM0501s AC220V DC24V (SHAKO)
คอยล์เดี่ยว ขนาดเกลียว1หุน(1/8\'\') AM0501s AC110V, 24V DC12V (SHAKO)
คอยล์เดี่ยว ขนาดเกลียว1หุน(1/8\'\') 4V210-06 (SAZN)
คอยล์เดี่ยว ขนาดเกลียว1หุน(1/8\'\') 4V110-06 (SAZN)
คอยล์คู่ ขนาดเกลียว4หุน(1/2\'\') SN520-04D (SAZN)
คอยล์คู่ ขนาดเกลียว4หุน(1/2\'\') PU520-04D AC220V,DC24V (SHAKO)
คอยล์คู่ ขนาดเกลียว4หุน(1/2\'\') PU520-04D AC110V,24V,DC12V (SHAKO)
คอยล์คู่ ขนาดเกลียว3หุน(3/8\'\') SN520-03D (SAZN)
คอยล์คู่ ขนาดเกลียว3หุน(3/8\'\') PU520-03D AC220V,DC24V (SHAKO)
คอยล์คู่ ขนาดเกลียว3หุน(3/8\'\') PU520-03D AC110V,24V,DC12V (SHAKO)
คอยล์คู่ ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') SN520-02D nbsp;(SAZN)
คอยล์คู่ ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') PU520-02D AC220V,DC24V (SHAKO)
คอยล์คู่ ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') PU520-02D AC110V,24V,DC12V (SHAKO)
ราคาคอยด์รุ่น PU(SHAKO) AC220V,DC24V
ราคาคอยด์รุ่น PU(SHAKO) AC110V,AC24V,และDC12V
ราคาคอยด์รุ่น AM(SHAKO)
ราคาคอยด์ (SAZN)
ปลั๊กSHAKOไม่มีแลมป์
ปลั๊กSAZNไม่มีแลมป์
ปลั๊กSAZNมีแลมป์(ระบุโวลท์)
รหัส VA460 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') Pressure Kgf/cm 2-7 (Pilot) แรงดันAC24V (SAZN)
รหัส VA459 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') Pressure Kgf/cm 2-7 (Pilot) แรงดันAC110V (SAZN)
รหัส VA402 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') Pressure Kgf/cm 2-7 (Pilot) แรงดันAC220V (SAZN)
รหัส VA401 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') Pressure Kgf/cm 2-7 (Pilot) แรงดันDC24V (SAZN)
รหัส VA057 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') Pressure Kgf/cm 0-7 แรงดันDC12V
รหัส VA056 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') Pressure Kgf/cm 0-7 แรงดันAC24V
รหัส VA055 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') Pressure Kgf/cm 0-7 แรงดันAC220V
รหัส VA054 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') Pressure Kgf/cm 0-7 แรงดันDC24V
รหัส VA053 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') Pressure Kgf/cm 0-7 แรงดันAC110V
รหัส VA052 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') Pressure Kgf/cm 2-7 (Pilot) แรงดันAC24V (SHAKO)
รหัส VA051 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') Pressure Kgf/cm 2-7 (Pilot) แรงดันAC110V (SHAKO)
รหัส VA050 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') Pressure Kgf/cm 2-7 (Pilot) แรงดันAC220V (SHAKO)
รหัส VA049 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') Pressure Kgf/cm 2-7 (Pilot) แรงดันDC24V (SHAKO)
รหัสVA703 ขนาดเกลียว4หุน(1/2\'\') HV400-04 (SAZN)
รหัสVA702 ขนาดเกลียว3หุน(3/8\'\') HV400-03 (SAZN)
รหัสVA701 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') HV400-02 (SAZN)
รหัสVA313 ขนาดเกลียว4หุน(1/2\'\') HV400
รหัสVA312 ขนาดเกลียว3หุน(3/8\'\') HV300
รหัสVA311 ขนาดเกลียว2หุน(1/4\'\') HV200

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่