รหัสMV078 อะไหล่ตัว5/2 1/4\'\'
รหัสTR005 วายเสตนเนอร์(เหล็กหล่อ)เกลียว 10กก. 1/2\'\'
รหัสTR006 วายเสตนเนอร์(เหล็กหล่อ)เกลียว 10กก. 3/4\'\'
รหัสTR007 วายเสตนเนอร์(เหล็กหล่อ)เกลียว 10กก. 1\'\'
รหัสTR008 วายเสตนเนอร์(เหล็กหล่อ)เกลียว 10กก. 1-1/4\'\'
รหัสTR001 ดิชสตีมแทรปเกลียว16 กก. 1/2\'\'
รหัสTR002 ดิชสตีมแทรปเกลียว16 กก. 3/4\'\'
รหัสTR003 ดิชสตีมแทรปเกลียว16 กก. 1\'\'
รหัสTR004 ดิชสตีมแทรปเกลียว16 กก. 1-1/4\'\'
รหัสTR009 ดิชสตีมแทรปเกลียว16 กก. 1-1/2\'\'
Va7501/2\'\'220V AC
Va751 1\'\' 220V AC
VA752 ถ่ายน้ำแอร์ดรายเออร์1/2\'\' 220Vac
รหัสVA032 คอยล์+ไทเมอร์ วาล์วถ่ายน้ำแอร์ดรายเมอร์ 220V
รหัสVA203 ขนาด1/8\'\'-1/4\'\'(หุน)แมนนิโฟลดMF520-0204สำหรับวาล์ว4ตัว(Shinohawa)
รหัสVA204 ขนาด1/8\'\'-1/4\'\'(หุน)แมนนิโฟลดMF520-0206สำหรับวาล์ว6ตัว(Shinohawa)
รหัสVA205 ขนาด3/8\'\'(หุน)แมนนิโฟลดMF520-0304สำหรับวาล์ว4ตัว(Shinohawa)
รหัสVA206 ขนาด3/8\'\'(หุน)แมนนิโฟลดMF520-0306สำหรับวาล์ว6ตัว(Shinohawa)
รหัสVA201 ขนาด1/8\'\'-1/4\'\'(หุน)แมนนิโฟลดMF520-0204สำหรับวาล์ว4ตัว(Sazn)
รหัสVA202 ขนาด1/8\'\'-1/4\'\'(หุน)แมนนิโฟลดMF520-0206สำหรับวาล์ว6ตัว(Sazn)
VA167 24V DC, VA168 24V AC, VA170 220V AC
VA166 12V DC, VA169 110V
VA143 ปลั๊กสำหรับโซลินอยด์ 2/2 (2หุน,4หุน,6หุน)
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 2 หุน KB2F-V 24V DC รหัสVA211
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 2 หุน KB2F-V 220V รหัสVA214
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 4 หุน JB-4K 24V AC รหัสVA217
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 4 หุน JB-4K 220V AC รหัสVA219
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 4 หุน JB-4K 24V DC รหัสVA216
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 4 หุน JB-4K คอยส์
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 4 หุน JB-4K ซ้อคเกต VA143
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 6 หุน PU220-06A (NC) 220V AC รหัสVA224
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 6 หุน PU220-06A (NC) 24V DC รหัสVA221
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 6 หุน PU225-06A (NC) 24V DC รหัสVA284
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 6 หุน PU225-06A (NC) 220V AC รหัสVA287
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 1นิ้ว PU225-08A (NC) 24V DC รหัสVA226
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 1นิ้ว PU225-08A (NC) 24V AC รหัสVA227
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 1นิ้ว PU225-08A (NC) 220V AC รหัสVA229
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 1.5นิ้ว PU225-14A 24V DC รหัสVA231
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 1.5นิ้ว PU225-14A 220V AC รหัสVA234
โซลินอยด์วาล์ว ขนาด 1.5นิ้ว PU225-14A 110V AC รหัสVA233
รหัส BV402 บอลวาล์วทองเหลือง 3/4\'\'ด้ามยาว BV003 (Shinohawa)
รหัส BV401 บอลวาล์วทองเหลือง 1/2\'\'ด้ามยาว (Sazn)
รหัส BV402 บอลวาล์วทองเหลือง 3/4\'\'ด้ามยาว (Sazn)
รหัส BV403 บอลวาล์วทองเหลือง 1\'\'ด้ามยาว (Sazn)
รหัส BV404 บอลวาล์วทองเหลือง 1 1/4\'\'ด้ามยาว (Sazn)
รหัส BV405 บอลวาล์วทองเหลือง 1 1/2\'\'ด้ามยาว (Sazn)
รหัส BV406 บอลวาล์วทองเหลือง 2\'\' ด้ามยาว (Sazn)
รหัสNT2 O.D.(4มม.) I.D.(2มม.) ราคา/เมตร
รหัสNT2 O.D.(6มม.) I.D.(4มม.) ราคา/เมตร
รหัสNT2 O.D.(8มม.) I.D.(6มม.) ราคา/เมตร

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่