ข้องอเกลียวนอก-สายยางทองเหลือง(หางหนู6mm.)(เกลียว1/4\'\') รหัสBF045
ข้องอเกลียวนอก-สายยางทองเหลือง(หางหนู6mm.)(เกลียว3/8\'\') รหัสBF046
ข้องอเกลียวนอก-สายยางทองเหลือง(หางหนู6mm.)(เกลียว3/8\'\') รหัสBF046
ข้องอเกลียวนอก-สายยางทองเหลือง(หางหนู6mm.)(เกลียว1/2\'\') รหัสBF047
ข้องอเกลียวนอก-สายยางทองเหลือง(หางหนู8mm.)(เกลียว1/4\'\') รหัสBF048
ข้องอเกลียวนอก-สายยางทองเหลือง(หางหนู8mm.)(เกลียว3/8\'\') รหัสBF049
ข้องอเกลียวนอก-สายยางทองเหลือง(หางหนู8mm.)(เกลียว1/2\'\') รหัสBF050
ข้องอเกลียวนอก-สายยางทองเหลือง(หางหนู10mm.)(เกลียว1/4\'\') รหัสBF051
ข้องอเกลียวนอก-สายยางทองเหลือง(หางหนู10mm.)(เกลียว1/4\'\') รหัสBF051
ข้องอเกลียวนอก-สายยางทองเหลือง(หางหนู10mm.)(เกลียว3/8\'\') รหัสBF052
ข้องอเกลียวนอก-สายยางทองเหลือง(หางหนู10mm.)(เกลียว1/2\'\') รหัสBF053
ข้องอเกลียวนอก-สายยางทองเหลือง(หางหนู12mm.)(เกลียว1/4\'\') รหัสBF054
ข้องอเกลียวนอก-สายยางทองเหลือง(หางหนู12mm.)(เกลียว3/8\'\') รหัสBF055
ข้องอเกลียวนอก-สายยางทองเหลือง(หางหนู12mm.)(เกลียว1/2\'\') รหัสBF056
ของอเกลียวนอก ขนาด1/4\'\'(นิ้ว) รหัสBF059
ข้องอเกลียวนอก ขนาด3/8\'\'(นิ้ว) รหัสBF060
ข้องอเกลียวนอก ขนาด1/2\'\'(นิ้ว) รหัสBF061
ข้องอเกลียวใน ขนาด1/4\'\'(นิ้ว) รหัสBF063
ข้องอเกลียวใน ขนาด3/8\'\'(นิ้ว) รหัสBF064
ข้องอเกลียวใน ขนาด3/8\'\'(นิ้ว) รหัสBF064
ข้องอเกลียวใน ขนาด1/2\'\'(นิ้ว) รหัสBF065
ข้องอเกลียวใน ขนาด1/2\'\'(นิ้ว) รหัสBF065
ข้องอเกลียวใน-นอก ขนาด1/4\'\'(นิ้ว) รหัสBF067
ข้องอเกลียวใน-นอก ขนาด1/4\'\'(นิ้ว) รหัสBF067
ข้องอเกลียวใน-นอก ขนาด3/8\'\'(นิ้ว) รหัสBF068
ข้องอเกลียวใน-นอก ขนาด1/2\'\'(นิ้ว) รหัสBF069
สามทางเกลียวนอก ขนาด1/4\'\'(นิ้ว) รหัสBF036
สามทางเกลียวนอก ขนาด3/8\'\'(นิ้ว) รหัสBF037
สามทางเกลียวนอก ขนาด1/2\'\'(นิ้ว) รหัสBF038
สามทางเกลียวใน ขนาด1/4\'\'(นิ้ว) รหัสBF039
สามทางเกลียวใน ขนาด3/8\'\'(นิ้ว) รหัสBF040
สามทางเกลียวใน ขนาด1/2\'\'(นิ้ว) รหัสBF041
ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด1/4\'\'(นิ้ว) รหัสBF086
ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด3/8\'\'(นิ้ว) รหัสBF087
ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด1/2\'\'(นิ้ว) รหัสBF088
ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด3/4\'\'(นิ้ว) รหัสBF089
ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด1\'\'(นิ้ว) รหัสBF090
ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด1\'\'(นิ้ว) รหัสBF090
ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด1/8\'\'x1/4\'\'(นิ้ว) รหัสBF091
ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด1/4\'\'x3/8\'\'(นิ้ว) รหัสBF092
ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด1/4\'\'x1/2\'\'(นิ้ว) รหัสBF093
ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด1/4\'\'x1/2\'\'(นิ้ว) รหัสBF093
ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด3/8\'\'x1/2\'\'(นิ้ว) รหัสBF094
ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด1/2\'\'x3/4\'\'(นิ้ว) รหัสBF095
ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด1/4\'\'(นิ้ว) รหัสBF072
ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด3/8\'\'(นิ้ว) รหัสBF073
ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด1/2\'\'(นิ้ว) รหัสBF074
ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด3/4\'\'(นิ้ว) รหัสBF075
ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด1\'\'(นิ้ว) รหัสBF076
ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด1\'\'(นิ้ว) รหัสBF076

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่