ข้อต่อเกลียวนอก C8-01 รหัสSC304
ข้อต่อเกลียวนอก C8-02 รหัสSC305
ข้อต่อเกลียวนอก C8-03 รหัสSC306
ข้อต่อเกลียวนอก C10-01 รหัสSC307
ข้อต่อเกลียวนอก C10-02 รหัสSC308
ข้อต่อเกลียวนอก C10-03 รหัสSC309
สามทางE-06 รหัสSE301
สามทางE-08 รหัสSE302
สามทางE-10 รหัสSE303
ข้องอสั้นL6-01 รหัสSL601
ข้องอสั้นL6-02 รหัสSL602
ข้องอสั้นL6-03 รหัสSL603
ข้องอสั้นL8-01 รหัสSL604
ข้องอสั้นL8-02 รหัสSL605
ข้องอสั้นL8-03 รหัสSL606
ข้องอสั้นL10-01 รหัสSL607
ข้องอสั้นL10-01 รหัสSL607
ข้องอสั้นL10-02 รหัสSL608
ข้องอสั้นL10-03 รหัสSL609
ข้อต่อตรงU-06 รหัสSU301
ข้อต่อตรงU-08 รหัสSU302
ข้อต่อตรงU-10 รหัสSU303
หางหนูหัวท้าย รหัสBF020 ขนาด12mm.
หางหนูตัวที รหัสBF021 ขนาด6mm.,รหัสBF022 ขนาด8mm.,รหัสBF023 ขนาด10mm.
หางหนูตัวที รหัสBF024 ขนาด12mm.
สามทางหางหนู รหัสBF013 ขนาด6mm. รหัสBF014 ขนาด8mm. รหัสBF015 ขนาด10mm.
สามทางหางหนู รหัสBF016 ขนาด12mm.
ปลั๊กอุดทองเหลือง รหัสBF033 ขนาด1/4\'\'(นิ้ว)
ปลั๊กอุดทองเหลือง รหัสBF034 ขนาด3/8\'\'(นิ้ว)
ปลั๊กอุดทองเหลือง รหัสBF035 ขนาด1/2\'\'(นิ้ว)
ปลั๊กอุดเหล็ก รหัสBF025 ขนาด1/4\'\'(นิ้ว)
ปลั๊กอุดเหล็ก รหัสBF026 ขนาด3/8\'\'(นิ้ว)
ปลั๊กอุดเหล็ก รหัสBF027 ขนาด1/2\'\'(นิ้ว)
ปลั๊กอุดหัวเหลี่ยมทองเหลือง รหัสBF096 ขนาด1/4\'\'(นิ้ว)
ปลั๊กอุดหัวเหลี่ยมทองเหลือง รหัสBF097 ขนาด3/8\'\'(นิ้ว)
ปลั๊กอุดหัวเหลี่ยมทองเหลือง รหัสBF098 ขนาด1/2\'\'(นิ้ว)
หางหนู/เกลียวผู้ (หางหนู8mm.)(เกลียว2หุน) รหัสBF001
หางหนู/เกลียวผู้ (หางหนู8mm.)(เกลียว3หุน) รหัสBF002
หางหนู/เกลียวผู้ (หางหนู8mm.)(เกลียว4หุน) รหัสBF003
หางหนู/เกลียวผู้ (หางหนู10mm.)(เกลียว2หุน) รหัสBF004
หางหนู/เกลียวผู้ (หางหนู10mm.)(เกลียว3หุน) รหัสBF005
หางหนู/เกลียวผู้ (หางหนู10mm.)(เกลียว4หุน) รหัสBF006
หางหนู/เกลียวเมีย (หางหนู8mm.)(เกลียว2หุน) รหัสBF007
หางหนู/เกลียวเมีย (หางหนู8mm.)(เกลียว3หุน) รหัสBF008
หางหนู/เกลียวเมีย (หางหนู8mm.)(เกลียว4หุน) รหัสBF009
หางหนู/เกลียวเมีย (หางหนู10mm.)(เกลียว2หุน) รหัสBF010
หางหนู/เกลียวเมีย (หางหนู10mm.)(เกลียว3หุน) รหัสBF011
หางหนู/เกลียวเมีย (หางหนู10mm.)(เกลียว3หุน) รหัสBF011
หางหนู/เกลียวเมีย (หางหนู10mm.)(เกลียว4หุน) รหัสBF012
หางหนู/เกลียวเมีย (หางหนู10mm.)(เกลียว4หุน) รหัสBF012

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่