รายการ-12 หัสSU206 ขนาดสายลม12mm.
รายการ-10 หัสSU205 ขนาดสายลม10mm.
รายการ-08 หัสSU204 ขนาดสายลม8mm.
รายการ-06 หัสSU203 ขนาดสายลม6mm.
รายการ-04 หัสSU202 ขนาดสายลม4mm.
รายการ-10 รหัสSM304 ขนาดสายลม10mm.
รายการ-08 รหัสSM303 ขนาดสายลม8mm.
รายการ-06หัสSM302 ขนาดสายลม6mm.
รายการ-12 รหัสSM206 ขนาดสายลม12mm.
รายการ-10 รหัสSM205 ขนาดสายลม10mm.
รายการ-08 รหัสSM204 ขนาดสายลม8mm.
รายการ-06 รหัสSM203 ขนาดสายลม6mm.
รายการ-04 รหัสSM202 ขนาดสายลม4mm.
สวมเร็วตัวเมีย5ทาง SML-5 รหัสQC135
สวมเร็วตัวเมีย4ทาง SML-4 รหัสQC134
สวมเร็วตัวเมีย3ทาง SMY รหัสQC131
สวมเร็วตัวเมีย3ทาง SML-3 รหัสQC133
สวมเร็วตัวเมีย2ทาง SMV รหัสQC130
สวมเร็วตัวเมีย2ทาง SML-2 รหัสQC132
วาล์วทองเหลืองใน1/4\'\' รหัสBV301
วาล์วทองเหลืองใน3/8\'\' รหัสBV302
วาล์วทองเหลืองใน1/2\'\' รหัสBV303
วาล์วทองเหลืองนอก 1/4quot; รหัสBV304
วาล์วทองเหลืองนอก 3/8quot; รหัสBV305
วาล์วทองเหลืองนอก 3/8qu รหัสBV305
วาล์วทองเหลืองนอก 1/2\'\' รหัสBV306
วาล์วทองเหลืองนอก 1/2\'\' รหัสBV306
วาล์วทองเหลืองนอก/ใน 1/4\'\' รหัสBV307
วาล์วทองเหลืองนอก/ใน 3/8\'\' รหัสBV308
วาล์วทองเหลืองนอก/ใน 1/2\'\' รหัสBV309
วาล์วทองเหลืองนอก/หางหู 1/4\'\'-8\'\' รหัสBV310
วาล์วทองเหลืองนอก/หางหู 1/4\'\'-10\'\' รหัสBV311
วาล์วทองเหลืองนอก/หางหู 3/8\'\'-8\'\' รหัสBV312
วาล์วทองเหลืองนอก/หางหู 3/8\'\'-10\'\' รหัสBV313
วาล์วทองเหลืองนอก/หางหู 1/2\'\'-8\'\' รหัสBV314
วาล์วทองเหลืองนอก/หางหู 1/2\'\'/10\'\' รหัสBV315
วาล์วทองเหลืองใน/หางหู 1/4\'\'-8\'\' รหัสBV316
วาล์วทองเหลืองใน/หางหู 1/4\'\'-8\'\' รหัสBV316
วาล์วทองเหลืองใน/หางหู 1/4\'\'-10\'\' รหัสBV317
วาล์วทองเหลืองใน/หางหู 3/8\'\'-8\'\' รหัสBV318
วาล์วทองเหลืองใน/หางหู 3/8\'\'-10\'\' รหัสBV319
วาล์วทองเหลืองใน/หางหู 1/2\'\'-8\'\' รหัสBV320
วาล์วทองเหลืองใน/หางหู 1/2\'\'-10\'\' รหัสBV321
วาล์วทองเหลืองหางหนู 8 รหัสBV322
วาล์วทองเหลืองหางหนู 10 รหัสBV323
่้โปโลวาล์ว 10กก. 1/4\'\' รหัสSV313
่้โปโลวาล์ว 10กก. 1/2\'\' รหัสSV314
ข้อต่อเกลียวนอก C6-01 รหัสSC301
ข้อต่อเกลียวนอก C6-02 รหัสSC302
ข้อต่อเกลียวนอก C6-03 รหัสSC303

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่