รหัสTR101 กรอง-Y 10กก. ทองเหลือง เกลียว1/2\'\' (Shinohawa)
รหัสTR102 กรอง-Y 10กก. ทองเหลือง เกลียว3/4\'\' (Shinohawa)
รหัสTR103 กรอง-Y 10กก. ทองเหลือง เกลียว 1\'\' (Shinohawa)
รหัสTR201 เกทวาล์ว 10กก.ทองเหลือง เกลียว 1/2\'\' (Shinohawa)
รหัสSV301 วาล์วเซฟตี้เกลียว 10 กก. 1/2\'\' (L3)
รหัสSV302 วาล์วเซฟตี้เกลียว 10 กก. 3/4\'\' (L3)
รหัสSV303 วาล์วเซฟตี้เกลียว 10 กก. 1\'\' (L3)
รหัสSV304 วาล์วเซฟตี้เกลียว 10 กก. 1-1/4\'\' (L3)
รหัสSV305 วาล์วเซฟตี้เกลียว 10 กก. 1-1/2\'\' (L3)
รหัสSV307 วาล์วเซฟตี้กระเดื่องเกลียว 10 กก. 1/2\'\' (L3-L)
รหัสSV308 วาล์วเซฟตี้กระเดื่องเกลียว 10 กก. 3/4\'\' (L3-L)
รหัสSV309 วาล์วเซฟตี้กระเดื่องเกลียว 10 กก. 1\'\' (L3-L)
รหัสSV310 วาล์วเซฟตี้กระเดื่องเกลียว 10 กก. 1-1/4\'\' (L3-L)
รหัสSV311 วาล์วเซฟตี้กระเดื่องเกลียว 10 กก. 1-1/2\'\' (L3-L)
รหัสSV312 วาล์วเซฟตี้กระเดื่องเกลียว 10 กก. 2\'\' (L3-L)
รหัสVA301 ขนาดเกลียว 2หุน(1/4\'\') (SHAKO)
รหัสVA302 ขนาดเกลียว 3หุน(3/8\'\') (SHAKO)
รหัสVA704 ขนาดเกลียว 2หุน(1/4\'\')เล็ก (SAZN)
รหัสVA705 ขนาดเกลียว 2หุน(1/4\'\') (SAZN)
รหัสVA706 ขนาดเกลียว 3หุน(3/8\'\') (SAZN)
รหัสVA707 ขนาดเกลียว 4หุน(1/2\'\') (SAZN)
วาล์ว2/2 รหัสMV001 ชื่อสวิสท์ลูกศรลม ขนาด1/8\'\'
วาล์ว2/2 รหัสMV002 ชื่อลิมิตสวิสท์ลม ขนาด1/8\'\'
วาล์ว2/2 รหัสMV003 ชื่อหัวเห็ดล็อคลม แดง ขนาด1/8\'\'
วาล์ว2/2 รหัสMV004 ชื่อสวิสท์ปุ่มกดลม เขียว ขนาด1/8\'\'
วาล์ว2/2 รหัสMV005 ชื่อสวิสท์ปุ่มกดหัวเรียบลม เขียว ขนาด1/8\'\'
วาล์ว3/2 รหัสMV020 ชื่อสวิสท์ลูกศรลม ขนาด1/8\'\'
วาล์ว3/2 รหัสMV021 ชื่อสวิสท์หัวเห็ดลม ขนาด1/8\'\'
วาล์ว3/2 รหัสMV022 ชื่อสวิสท์ปุ่มกดลม เขียว ขนาด1/8\'\'
วาล์ว3/2 รหัสMV023 ชื่อลิมิตสวิสท์ลม ขนาด1/8\'\'
วาล์ว3/2 รหัสMV024 ชื่อสวิสท์หัวเห็ดล็อคลม ขนาด1/8\'\'
วาล์ว3/2 รหัสMV046 ชื่อสวิสท์ลูกศรลม ขนาด1/4\'\'
วาล์ว3/2 รหัสMV050 ชื่อสวิสท์หัวเห็ดลม ขนาด1/4\'\'
วาล์ว3/2 รหัสMV049 ชื่อสวิสท์ปุ่มกดลม เขียว ขนาด1/4\'\'
วาล์ว3/2 รหัสMV045 ชื่อลิมิตสวิสท์ลม ขนาด1/4\'\'
วาล์ว3/2 รหัสMV047 ชื่อสวิสท์หัวเห็ดล็อคลม ขนาด1/4\'\'
วาล์ว5/2 รหัสMV040 ชื่อสวิสท์ลูกศรลม ขนาด1/4\'\'
วาล์ว5/2 รหัสMV041 ชื่อหัวเห็ดล็อคลม ขนาด1/4\'\'
วาล์ว5/2 รหัสMV042 ชื่อสวิสท์ปุ่มกดลมหัวเรียบลม ขนาด1/4\'\'
วาล์ว5/2 รหัสMV043 ชื่อสวิสท์หัวเห็ดลม ขนาด1/4\'\'
วาล์ว5/2 รหัสMV044 ชื่อลิมิตสวิสท์ลม ขนาด1/4\'\'
รหัสMV070 อะไหล่หัวปุ่มกดเรียบ
รหัสMV071 อะไหล่หัวปุ่มกด
รหัสMV072 อะไหล่หัวสวิสท์ลูกศร
รหัสMV073 อะไหล่หัวเห็ด
รหัสMV074 อะไหล่หัวเห็ดล็อค
รหัสMV075 อะไหล่หัวลิมิตสวิสท์
รหัสMV077 อะไหล่ตัว2/2 1/8\'\'
รหัสMV076 อะไหล่ตัว3/2 1/8\'\'
รหัสMV079 อะไหล่ตัว3/2 1/4\'\'

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่