รหัสPL957 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M25 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย10-14มม.
รหัสPL958 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M27 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย13-18มม.
รหัสPL959 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M30 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย13-18มม.
รหัสPL960 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M32 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย15-22มม.
รหัสPL961 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M33 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย15-22มม.
รหัสPL962 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M36 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย18-25มม.
รหัสPL963 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M40 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย18-25มม.
รหัสPL964 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M42 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย22-30มม.
รหัสPL965 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M48 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย25-33มม.
รหัสPL966 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M50 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย32-38มม.
รหัสPL967 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M54 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย32-38มม.
รหัสPL968 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M60 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย37-44มม.
รหัสPL969 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M63 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย37-44มม.
รหัสPL970 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M64 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย37-44มม.
รหัสPL971 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M72 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย42-52มม.
รหัสPL972 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M80 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย55-62มม.
รหัสPL973 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M88 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย65-70มม.
รหัสPL974 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M100 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย78-84มม.
รหัสPL701 โลหะPG-7 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL702 โลหะPG-9 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL703 โลหะPG-11 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL704 โลหะPG-13.5 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL705 โลหะPG-16 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL706 โลหะPG-19 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL707 โลหะPG-21 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL708 โลหะPG-25 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL709 โลหะPG-27 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL710 โลหะPG-29 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL711 โลหะPG-36 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL712 โลหะPG-42 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL713 โลหะPG-48 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL714 โลหะPG-63 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL751 โลหะG 1/4\'\' ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL752 โลหะG 3/8\'\' ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL753 โลหะG 1/2\'\' ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL754 โลหะG 3/4\'\' ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL755 โลหะG 1\'\' ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL758 โลหะG 1-1/4\'\' ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL756 โลหะG 1-1/2\'\' ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รหัสPL757 โลหะG 2\'\' ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
ปลั๊กตัวผู้กันน้ำ 3P+E 380V 63A รหัสCN114
ปลั๊กตัวผู้กันน้ำ 3P+E+N 380V 63A รหัสCN115
ปลั๊กตัวผู้กันน้ำ 2P+E 220V 125A รหัสCN120
ปลั๊กตัวผู้กันน้ำ 3P+E 380V 125A รหัสCN124
ปลั๊กตัวผู้กันน้ำ 3P+E+N 380V 125A รหัสCN128
ปลั๊กตัวเมียกลางทางกันน้ำ 2P+E 220V 16A รหัสCN407
ปลั๊กตัวเมียกลางทางกันน้ำ 3P+E 380V 16A รหัสCN404
ปลั๊กตัวเมียกลางทางกันน้ำ 3P+E+N 380V 16A รหัสCN401
ปลั๊กตัวเมียกลางทางกันน้ำ 2P+E 220V 32A รหัสCN408
ปลั๊กตัวเมียกลางทางกันน้ำ 3P+E 380V 32A รหัสCN405

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่