รหัสLS157 Z-15GQ22 (SUNS)
รหัสLS103 Z-15GQ22 (SHINOHAWA)
รหัสLS107 Z-15GW2 (SHINOHAWA)
รหัสLS161 Z-15GW2 (SUNS)
รหัสLS154 Z-15GS (SUNS)
รหัสLS105 Z-15GS (SHINOHAWA)
รหัสLS108 Z-15GW22 (SHINOHAWA)
รหัสLS113 Z-15GW2277 (SHINOHAWA)
SHINOHAWA รุ่นขายึดสกรู (ฺBasic Switch)
SHINOHAWA รุ่นขาแบน (ฺBasic Switch)
SAZN รุ่นขาแบน (ฺBasic Switch)
รหัสPL870 ขนาด2รูx3มม. PG9,M16x1.5,G3/8,NPT3/8
รหัสPL871 ขนาด4รูx1.4มม. PG9,M16x1.5,G3/8,NPT3/9
รหัสPL872 ขนาด2รูx4มม. PG11,M18x1.5
รหัสPL873 ขนาด3รูx3มม. PG11,M18x1.5
รหัสPL874 ขนาด2รูx5มม. PG13.5,M20x1.5,G1/2,NPT1/2
รหัสPL875 ขนาด3รูx4มม. PG13.5,M20x1.5,G1/2,NPT1/2
รหัสPL876 ขนาด2รูx6มม. PG16,M22x1.5
รหัสPL877 ขนาด2รูx8มม. PG21,M25x1.5,G3/4,NPT3/4
รหัสPL878 ขนาด3รูx7มม. PG21,M25x1.5,G3/4,NPT3/4
รหัสPL879 ขนาด2รูx15มม. PG36,M40x1.5,G1 1/2,NPT1 1/2
รหัสPL801 ไนล่อนเคเบิ้ลแกลนมีหาง PG-7
รหัสPL802 ไนล่อนเคเบิ้ลแกลนมีหาง PG-9
รหัสPL803 ไนล่อนเคเบิ้ลแกลนมีหาง PG-11
รหัสPL804 ไนล่อนเคเบิ้ลแกลนมีหาง PG-13.5
รหัสPL805 ไนล่อนเคเบิ้ลแกลนมีหาง PG-16
รหัสPL806 ไนล่อนเคเบิ้ลแกลนมีหาง PG-21
รหัสPL811 ฝาสำหรับ PG-7
รหัสPL812 ฝาสำหรับ PG-9
รหัสPL817 ฝาสำหรับ PG-21
รหัสPL820 ฝาสำหรับ PG-29
รหัสPL821 ฝาสำหรับ PG-36
รหัสPL822 ฝาสำหรับ PG-42
รหัสPL823 ฝาสำหรับ PG-48
รหัสPL824 ฝาสำหรับ PG-63
รหัสPL840 ฝาสำหรับ M12
รหัสPL841 ฝาสำหรับ M16
รหัสPL845 ฝาสำหรับ M25
รหัสPL846 ฝาสำหรับ M27
รหัสPL847 ฝาสำหรับ M30
รหัสPL849 ฝาสำหรับ M36
รหัสPL850 ฝาสำหรับ M40
รหัสPL851 ฝาสำหรับ M50
รหัสPL852 ฝาสำหรับ M63
รหัสPL951 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M12 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย3-6.5มม.
รหัสPL952 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M16 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย4-8มม.
รหัสPL953 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M18 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย5-10มม.
รหัสPL954 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M20 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย6-12มม.
รหัสPL955 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M22 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย10-14มม.
รหัสPL956 เคเบิ้ลแกลนโลหะ M24 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล เส้นฝ่าศูนย์กลางสาย10-14มม.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่