นับชิ้น 6หลัก NPN/PNP รหัสTC315
นับชิ้น 6หลัก 220V AC Limit switch รหัสTC316
นับชิ้น 6หลัก 220V AC Voltage input รหัสTC317
นับชิ้น 6หลัก 24V DC NPN/PNP รหัสTC318
นับชิ้น /ตั้งค่า4หลัก 220V Limit switch (ใช้กับซ็อกเกต11ขากลม) รหัสTC323
นับชิ้น /ตั้งค่า4หลัก 24VDC NPN/PNP (ใช้กับซ็อกเกต11ขากลม) รหัสTC324
นับชิ้น /ตั้งค่า6หลัก 220V AC Limit switch รหัสTC326
นับชิ้น /ตั้งค่า6หลัก 24V DC NPN/PNP รหัสTC327
นาฬิกานับชั่วโมง ไม่มีReste รายการ HM-1 220V AC รหัสTC006
นาฬิกานับชั่วโมง ไม่มีReste รายการ HM-2 (ยึดราง) 220V AC รหัสTC010
นาฬิกานับชั่วโมง ไม่มีReste รายการ HM-3 220V AC รหัสTC007
นาฬิกานับชั่วโมง ไม่มีReste รายการ HM-R(2.25นิ้ว) 220V AC รหัสTC150
นาฬิกานับชั่วโมง ไม่มีReste รายการ ThB-Z142-1(พร้อมหน้ากาก) 220V AC รหัสTC051
นาฬิกานับชั่วโมง ไม่มีReste รายการ HM-1 24V AC รหัสTC080
นาฬิกานับชั่วโมง ไม่มีReste รายการ HM-3 24V AC รหัสTC082
นาฬิกานับชั่วโมง ไม่มีReste รายการ HM-R(2.25นิ้ว) 24V AC รหัสTC084
นาฬิกานับชั่วโมง ไม่มีReste รายการ ThB-Z142-1(พร้อมหน้ากาก) 24V AC รหัสTC049
หน้ากากHM-C (สำหรับHM-1) รหัสTM302
หน้ากาก (สำหรับHM-3) รหัสTC028
เพาเวอร์รีเลย์ 30A 220V AC คอนแทค DPDT รหัสRL351
เพาเวอร์รีเลย์ 30A 24V DC คอนแทค DPDT รหัสRL352
เพาเวอร์รีเลย์ 30A 12V DC คอนแทค DPDT รหัสRL353
สวิสท์โยกล็อค JTB-PA12 รหัสSN401 (Shinohawa)
สวิสท์โยกล็อค JTB-PA14 รหัสSN403 (Shinohawa)
สวิสท์โยกเด้งคืน JTB-PA22 รหัสSN402 (Shinohawa)
สวิสท์โยกเด้งคืน JTB-PA24 รหัสSN404 (Shinohawa)
TC-8PFA (ขาล็อคสีเหลือง) รหัส SK011
P2CF-08 (ขาล็อคสีเหลือง) รหัส SK017
PS-08 (ขาล็อคสีฟ้า) รหัส SK016
PF-085A รหัส SK101
Radiator (แผ่นระบายความร้อน) สำหรับ SSR 2P เล็ก รหัสRL151
Radiator (แผ่นระบายความร้อน) สำหรับ SSR 2P ใหญ่ รหัสRL152
Radiator (แผ่นระบายความร้อน) สำหรับ SSR 3P เล็ก รหัสRL153
Radiator (แผ่นระบายความร้อน) สำหรับ SSR 3P ใหญ่ รหัสRL154
รหัสLS151 Z-15G (SUNS)
รหัสLS104 Z-15G (SHINOHAWA)
รหัสLS109 Z-15GD (SHINOHAWA)
รหัสLS155 Z-15GD (SUNS)
รหัสLS159 Z-15GW (SUNS)
รหัสLS106 Z-15GW (SHINOHAWA)
รหัสLS110 Z-15GL (SHINOHAWA)
รหัสLS152 Z-15GL (SUNS)
รหัสLS153 Z-15GL2 (SUNS)
รหัสLS111 Z-15GL2 (SHINOHAWA)
รหัสLS115 Z-15GW1 (SHINOHAWA)
รหัสLS160 Z-15GW1 (SUNS)
รหัสLS156 Z-15GQ (SUNS)
รหัสLS101 Z-15GQ (SHINOHAWA)
รหัสLS102 Z-15GQ21 (SHINOHAWA)
รหัสLS158 Z-15GQ21 (SUNS)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่