หน้ากากฝาครอบโลหะ
หน้ากากฝาครอบโลหะ
หน้ากากฝาครอบโลหะ
หน้ากากฝาครอบโลหะ
หน้ากากฝาครอบโลหะ
เต้ารับไฟฟ้า
สวิตช์แบบกด 10A - 250V a.c.
แบบ 2 หน้าสัมผัสพร้อมระบบ interlock มีลูกศรขึ้นลง (2NO) (กดได้ทีละปุ่ม)
เดี่ยว ขาแบน + สายดิน ขนาด 1 ช่อง
เดี่ยว ขากลมและขาแบน + สายดิน ขนาด 1 ช่อง พร้อมม่านนิรภัย
คู่ ขากลมและขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง สีแดง พร้อมม่านนิรภัย
คู่ ขากลมและขาแบน + สายดิน ขนาด 3 ช่อง พร้อมม่านนิรภัย
เดี่ยว ขากลมและขาแบน ขนาด 1 ช่อง พร้อมม่านนิรภัย
สวิตช์ 16 A 250V a.c.
สวิตช์ 16 A 250V a.c.
สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว
สวิตช์ 16 A 250V a.c.
แผ่นปิดช่องว่าง
ขนาดใหญ่พร้อมมีป้ายชื่อ (1N) ใช้กับหลอดไฟรหัส 11250L,11250LV, 11251L, 11252L
สวิตช์ 16 A 250V a.c.
สวิตช์กุญแจ
แบบใช้เชือกดึง
สวิตช์แบบกด 10A - 250V a.c.
สวิตช์แบบกด
สวิตช์แบบกด 10A - 250V a.c.
ขนาด 2 ช่องพร้อมสัญลักษณ์รูปกระดิ่ง
สวิตช์ 16 A 250V a.c.
สวิตช์สองทาง 3 โมคูล
สวิตช์ 16 A 250V a.c.
สวิตช์สองทาง 1.5 โมดูล
สวิตช์ 16 A 250V a.c.
สวิตช์สองทาง
สวิตช์ 16 A 250V a.c.
สวิตช์ทางเดียว
สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว
แผ่นปิดช่องว่าง
แผ่นปิดช่องว่าง
หน้ากากฝาครอบสี
หน้ากากฝาครอบสี
หน้ากากฝาครอบสี
หน้ากากฝาครอบสี
หน้ากากฝาครอบสี
หน้ากากฝาครอบสี
หน้ากากฝาครอบสี
หน้ากากฝาครอบสี
สัญญาณไฟฉุกเฉิน
ไฟสัญญาณทางเดิน
อุปกรณ์ไฟสัญญาณ ขนาด 2 ช่อง
อุปกรณ์นอกอาคาร
อุปกรณ์นอกอาคาร

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่