หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว
หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว
WALL-MOUNTED BOX กล่องลอย
หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว
หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว
หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว
หน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาว
อุปกรณ์กันไฟกระชากเนื่องจากฟ้าผ่า
เดี่ยว ขากลม + สายดิน ขนาด 2 ช่อง
สวิตช์หรี่ไฟ
เบรกเกอร์ตัดไฟ กันไฟช๊อต ไฟเกินและไฟรั่ว
เบรกเกอร์ตัดไฟ กันไฟช๊อต ไฟเกินและไฟรั่ว
เบรกเกอร์ตัดไฟ กันไฟช๊อต ไฟเกินและไฟรั่ว
เบรกเกอร์ตัดไฟ กันไฟช๊อต ไฟเกินและไฟรั่ว
เบรกเกอร์ตัดไฟ กันไฟช๊อต ไฟเกินและไฟรั่ว
ขนาด 1 ช่อง 6A 1.5kA
ขนาด 1 ช่อง 6A 1.5kA
เต้ารับสัญญาณทีวีและสัญญาณดาวเทียม
เต้ารับสัญญาณทีวีและสัญญาณดาวเทียม
เต้ารับสัญญาณทีวีและสัญญาณดาวเทียม
เต้ารับสัญญาณทีวีและสัญญาณดาวเทียม
เต้ารับสัญญาณทีวีและสัญญาณดาวเทียม
กระบอกฟิวส์
กระบอกฟิวส์
สวิตช์เลือก 4 ตำแหน่ง ใช้สำหรับควบคุมพัดลมชนิดที่มี 4 สาย 3 ระดับ ความเร็วเท่านั้น
อุปกรณ์ไฟสัญญาณ
อุปกรณ์ไฟสัญญาณ
อุปกรณ์ไฟสัญญาณ
อุปกรณ์ไฟสัญญาณ
อุปกรณ์ไฟสัญญาณ
อุปกรณ์ไฟสัญญาณ
สวิตช์แบบกด 10A - 250V a.c.
แบบ 1 หน้าสัมผัส มีไฟสัญญาณสีเขียวใช้กับไฟสัญญาณรหัส 11250LV, 11251L, 11252L
สวิตช์แบบกด 10A - 250V a.c.
แบบ 1 หน้าสัมผัส มีไฟสัญญาณสีแดงใช้กับไฟสัญญาณรหัส 11250L, 11251L, 11252L
สวิตช์แบบกด 10A - 250V a.c.
แบบ 1 หน้าสัมผัส มีไฟสัญญาณสีส้มใช้กับไฟสัญญาณรหัส 11250L, 11251L, 11252L
สวิตช์แบบกด 10A - 250V a.c.
แบบ 2 หน้าสัมผัส (2NO) กดได้พร้อมกันทั้ง 2 ปุ่ม
สวิตช์แบบกด 10A - 250V a.c.
แบบ 2 ขั้ว
สวิตช์ 16 A 250V a.c.
1-0-2 กดเปิดได้ทีละปุ่ม
กระดิ่ง ออดไฟฟ้า
กระดิ่งไฟฟ้า
กระดิ่งไฟฟ้า
สีทอง ขนาด 3 ช่อง
หน้ากากฝาครอบโลหะ
หน้ากากฝาครอบโลหะ
หน้ากากฝาครอบโลหะ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่