สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอยเต้ารับไฟฟ้าคู่ 3 สาย 16A 250V
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอยต่อ เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3 สาย 16A 250V ( หน้ากากสีเหลือง
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอยต่อเต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3 สาย 16A 250V ( หน้ากากสีแดง )
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย เต้ารับไฟฟ้า 3 สาย 16A 250V
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย สวิทซ์หรี่ไฟ 500W 250V
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย สวิทซ์ควบคุมพัดลม 250W 250V
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย สวิทซ์กดกระดิ่ง 16A 250V ( ขนาด 3 โมดูล )
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย สวิทซ์กดกระดิ่ง 16A 250V ( ขนาด 1 โมดูล )
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย สวิทซ์กดกระดิ่ง 16A 250V ( ขนาด 1 โมดูล )
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย ตัวแปลงสำหรับทางเข้ารางสายไฟ 16 มม. ( Bss16 )
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอยตัวแปลงสำหรับทางเข้ารางสายไฟ ขนาด 25x16 มม. ( ER820 )
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย ตัวแปลงสำหรับทางเข้ารางสายไฟ ขนาด 16x16 มม. ( ER810 )
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอยช่องอุดขนาด 1 ช่อง
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอยช่องอุดขนาดครึ่งช่อง
กระบอกฟิวส์
เบรกเกอร์ Magiti k
เบรกเกอร์ Magiti k
เบรกเกอร์ Magiti k
เบรกเกอร์ Magiti k
เบรกเกอร์ Magiti k
หลอดไฟสัญญาณ
หลอดไฟสัญญาณ
หลอดไฟสัญญาณ
หลอดไฟสัญญาณ
การ์ดพร้อมพวงกุญแจ
หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ และฟิวส์สำหรับสวิตช์หรี่ไฟ
หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ และฟิวส์สำหรับสวิตช์หรี่ไฟ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน
เซฟตี้ เบรกเกอร์
เซฟตี้ เบรกเกอร์
เต้ารับคอมพิวเตอร์
เต้ารับคอมพิวเตอร์
เต้ารับคอมพิวเตอร์
เต้ารับคอมพิวเตอร์
เต้ารับคอมพิวเตอร์
เต้ารับคอมพิวเตอร์
เต้ารับโทรศัพท์
เต้ารับโทรศัพท์
ฝาครอบสวิตช์พร้อมช่องใส่การ์ด
สัญลักษณ์เรืองแสงสำหรับฝาครอบ
ฝาครอบสวิตช์มีสัญลักษณ์
สวิตช์เสียบการ์ดแบบหน่วงเวลาปิด
ขนาด 2 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที มี Switch auto-manual-off ในตัว
ขนาด 2 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที มี Switch auto-manual-off ในตัว
แบบกด ขนาด 2 ช่อง ต่อพ่วงได้หลายทางโดยใช้สวิตช์แบบกด AM5005T สำหรับหลอดไส้ 60-500VA หรือหลอดฮาโลเจน
แบบกด ขนาด 2 ช่อง ต่อพ่วงได้หลายทางโดยใช้สวิตช์แบบกด AM5005T สำหรับหลอดไส้ 60-500VA หรือหลอดฮาโลเจน
แบบหมุน ขนาด 1 ช่อง สำหรับหลอดไส้ 100-500W เท่านั้นไม่มีสวิตช์เปิด-ปิดในตัว
แบบกด ขนาด 2 ช่อง ต่อพ่วงได้หลายทางโดยใช้สวิตช์แบบกด AM5005T สำหรับหลอดไส้ 60-500VA หรือหลอดฮาโลเจน
แบบหมุน ขนาด 1 ช่อง ต่อพ่วงเป็นสวิตช์ได้ 2 ทางได้ โดยใช้ สวิตช์ 2 ทาง AM5003T สำหรับหลอดไส้ 60-500W
WALL-MOUNTED BOX กล่องลอย

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่