กล่องพักสาย 2 gang Junction Box
กล่องพักสาย1 gang Junction Box
กล่องฝังโลหะมาตรฐานอังกฤษกล่องฝังโลหะ1ช่องขนาด H72xW72xD35 mm.
กล่องฝังโลหะมาตรฐานอังกฤษกล่องฝังโลหะ 1 ช่อง ขนาด H72xW72xD35 mm. (เหล็กหนา 1 มม.)
ฝาสแตนเลส 2 Gang,4 module frame (80x80mm.) (with plastic grip)
ฝาสแตนเลส1 Gang,2 module frame (80x80mm.) (with plastic grip)
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอยต่อ \quot; LED \quot; ไฟตำแหน่งในที่มืด
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย เต้ารับสำหรับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat 5e+
เต้ารับฝังพื้นและอุปกรณ์ที่ใช้ได้มนรุ่นต่างๆ
เต้ารับฝังพื้นและอุปกรณ์ที่ใช้ได้มนรุ่นต่างๆ
กล่องลอยโลหะ 2 Gang 40mm. Deep, 3\quot;x6\quot;
กล่องลอยโลหะ1 Gang 40mm. Deep, 3\quot;x3\quot;
ชุดเต้ารับบสื่อสาร4 Core 1 Gang ( BT Master )
ชุดเต้ารับบสื่อสาร 1 Gang, 75Ohm.,3\quot;x3\quot;
ชุดสวิทซ์ Switch Set1 Gang 1 Way Switch, 13A 250V, 3\quot;x3\quot;
ชุดฟิว พร้อมไฟสัญญาณและรูสายไฟ13A Fuse Unit Unit, 3\quot;x3\quot;
ชุดสวิทซ์ควบคุมเต้ารับ3 Flat Pin 2 Gang, 3\quot;x6\quot;
ชุดสวิทซ์ควบคุมเต้ารับ3 Flat Pin 1 Gang, 3\quot;x3\quot;
แผงหน้ากากปิดช่องว่าง 2 Gang Metal Blank Plate
แผงหน้ากากปิดช่องว่าง1 Gang Metal Blank Plate
ชุดสวิทซ์ Switch Set2 Gang 1 Way Switch, 45A 250V, 3\quot;x6\quot;
ชุดสวิทซ์ Switch Set1 Gang 1 Way Switch, 45A 250V, 3\quot;x3\quot;
ชุดสวิทซ์ Switch Set 1 Gang 2 Pole,20A 250V, 3\quot;x3\quot;
ชุดสวิทซ์ กระดิ่ง 1 Gang 1 Way Bell Switch, 10A, 3\quot;x3\quot;
ชุดสวิทซ์ Switch Set 2 Gang 6 Unit of 12 Way Switch 10A 250V (3\quot;x6\quot;)
ชุดสวิทซ์ Switch Set2 Gang 4 Unit of 12 Way Switch 10A 250V (3\quot;x6\quot;)
ชุดสวิทซ์ Surfac Switch Set1 Gang 3 Unit of 12 Way Switch 10A 250V (3\quot;x3\quot;)
ชุดสวิทซ์ Surfac Switch Set 1 Gang 2 Unit of 12 Way Switch 10A 250V (3\quot;x3\quot;)
ชุดสวิทซ์ Surfac Switch Set1 Gang 1 Unit of 12 Way Switch 10A 250V (3\quot;x3\quot;)
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย ฐานฟิวส์มีไฟสัญญาณพร้อมลูกฟิวส์
ขอบโลหะสีทองเงาพร้อมฐานกระเบื้องสีดำสวิทซ์ สวิทซ์ Toggle (แบบคันโย)1และ2ทาง16A250V
ขอบโลหะสีเงินวาวพร้อมฐานกระเบื้องสีขาวสวิทซ์ สวิทซ์ Toggie (แบบคันโยก)1และ2ทาง16A250V
ขอบโลหะสีเขียวหินอ่อนพร้อมฐานกระเบื้องสีดำสวิทซ์สวิทซ์ Toggle (แบบคันโยก) 1และ2ทาง16A250V
ขอบโลหะสีทองเงาพร้อมฐานกระเบื้องสีดำสวิทซ์เต้ารับ3ขามีกราวน์16A250V
ขอบโลหะสีเงินวาวพร้อมฐานกระเบื้องสีขาวเต้ารับเต้ารับ3ขามีกราวน์16a250V
ขอบโลหะสีเงินวาวพร้อมฐานกระเบื้องสีขาวสวิทซ์กระดิ่ง เต้ารับ2ขามีกราวน์16AQ250V
ขอบโลหะสีเขียวหินอ่อนพร้อมฐานกระเบื้องสีดำเต้ารับเต้ารับ3ขา มีกราวน์16A250V
ขอบโลหะสีทองลายดำพร้อมฐานกระเบื้องสีดำเต้ารับเต้ารับ3ขามีกราวน์16A250V
ขอบโลหะสีเงินวาวพร้อมฐานกระเบื้องสีขาวเต้าสื่อสารเต้ารับโทรทัศน์75โอห์ม
ขอบโลหะสีเงินวาวพร้อมฐานกระเบื้องสีขาวสวิทซ์สวิทซ์1ทางพร้อมไฟสัญญาณ10A250V
ขอบโลหะสีเงินวาวพร้อมฐานกระเบื้องสีขาวสวิทซ์ สวิทซ์2ทางพร้อมไฟสัญญาณ10A250V
ขอบโลหะสีเงินวาวพร้อมฐานกระเบื้องสีขาวสวิทซ์สวิทซ์1ทาง10A205V
ขอบโลหะสีเงินวาวพร้อมฐานกระเบื้องสีขาวเต้าสื่อสารเต้ารับโทรศัพท์4สาย
ขอบโลหะสีเงินวาวพร้อมฐานกระเบื้องสีขาวเต้าสื่อสารไฟสัญญาสีเขียว 250V
ขอบโลหะสีเงินวาวพร้อมฐานกระเบื้องสีขาวเต้าสื่อสารไฟสัญญาณสีแดง
ขอบโลหะสีเงินวาวพร้อมฐานกระเบื้องสีขาวเต้าสื่อสารเต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5E+
ขอบโลหะสีเงินวาวพร้อมฐานกระเบื้องสีขาวสวิทซ์กระดิ่ง สวิทซ์กดกระดิ่ง3a250V
ชุดขั้วหลอดไฟE27สำหรับการติดตั้งแบบลอย ขั้วหลอด E27 สำหรับแปลงเป็นขั้วหลอด E14
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอยต่อ เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3 สาย 16A 250V ( หน้ากากสีเหลือง )
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอยต่อ เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3 สาย 16A 250V ( หน้ากากสีแดง )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่