ชุดเต้ารับไฟฟ้า3ขาแบบลอย เต้ารับ 3 ขา 1 ช่อง 16A 250V
ชุดสวิทซ์ควบคุมแบบลอย สวิทซ์หรี่ไฟ 500W 250V
ชุดสวิทซ์ควบคุมแบบลอย สวิทซ์ควบคุมพัดลม 250W 250V
ชุดสวิทซ์กระดิ่งและฝาครอบกันน้ำแบบลอยสวิทซ์กระดิ่ง 16A 250V (ขนาด 2 ช่อง)
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย ชุดขอบฝาสี 3 สีสำหรับฝา M6 ( ฟ้า,เทา,เปลือกไม้ )
เต้ารับสื่อสารแบบลอยสแตนเลส 1 gang TV socket ( 75 Ohm ) + 2 PIN Socket 16A 250V
เต้ารับสื่อสารแบบลอยสแตนเลส 1 gang TV socket ( 75 Ohm )
เต้ารับสื่อสารแบบลอยสแตนเลส: 1 gang Telephone socket ( 4 cores ) + 2 PIN Socket 16A 250V
เต้ารับสื่อสารแบบลอยสแตนเลส 1 gang Telephone socket ( 4 cores )
ชุดสวิทซ์แบบลอย สวิทซ์ทางเดียว 5 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลท์ (ไฟสัญญาณสีฟ้า )
ชุดสวิทซ์แบบลอยสวิทซ์ทางเดียว 4 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลท์ (ไฟสัญญาณสีฟ้า )
ชุดเต้ารับไฟฟ้า2ขาแบบลอยสีขาวเต้ารับ 2 ขา 5 ช่อง 16A 250V
ชุดเต้ารับไฟฟ้า2ขาแบบลอยสีขาวเต้ารับ 2 ขา 4 ช่อง 16A 250V
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย ฝา M4 ขนาด 130 x 86 มม. สำหรับอุปกรณ์ จำนวน 5 ช่อง
เต้ารับแบบลอยสแตนเลส 2 gang, 1 unit of 23 pin Euro-American socket 16A 250V
เต้ารับแบบลอยสแตนเลส: 2 gang, 2 unit of 3 pin Universal socket 16A 250V
เต้ารับแบบลอยสแตนเลส 2 gang, 2 unit of 3 pin Euro-American socket 16A 250V
เต้ารับแบบลอยสแตนเลส 2 gang, 2 unit of 3 pin Euro-American socket 16A 250V
เต้ารับแบบลอยสแตนเลส 2 gang, 4 unit of 2 pin Euro-American socket 16A 250V
เต้ารับแบบลอยสแตนเลส 2 gang, 3 unit of 2 pin Euro-American socket 16A 250V
เต้ารับแบบลอยสแตนเลส 1 gang, 3 pin Universal socket 16A 250V
เต้ารับแบบลอยสแตนเลส 1 gang, 3 pin Euro-American socket 16A 250V
เต้ารับแบบลอยสแตนเลส 1 gang, 2 unit of Euro-American socket 16A 250V
haco-เต้ารับแบบลอยสแตนเลส-1-gang-2-pin-Euro-American-socket-16A-250V-haco-M3111 รายละเอียดทั้งหมด :
ชุดสวิทซ์กระดิ่งและฝาครอบกันน้ำแบบลอยสวิทซ์สองทาง 1 ช่องและสวิทซ์กระดิ่ง
ชุดเต้ารับไฟฟ้า3ขาแบบลอยสีขาว เต้ารับ 2 ขา 2 ช่อง+ฐานฟิวส์และลูกฟิวส์
ชุดสวิทซ์แบบลอย สวิทซ์ทางเดียว 3 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลท์ (ไฟสัญญาณสีฟ้า )
ชุดสวิทซ์แบบลอยสวิทซ์สองเดียว 2 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลท์ (ไฟสัญญาณสีฟ้า )
ชุดสวิทซ์แบบลอยสวิทซ์สองเดียว 2 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลท์ (ไฟสัญญาณสีฟ้า )
สวิทซ์แบบลอยสีขาว สวิทซ์ทางเดียว 2 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลท์
ชุดสวิทซ์แบบลอย สวิทซ์สองเดียว 1 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลท์ (ไฟสัญญาณสีฟ้า )
สวิทซ์แบบลอยสีขาว สวิทซ์ทางเดียว 1 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลท์
ชุดเต้ารับไฟฟ้า2ขาแบบลอยสีขาวเต้ารับ 2 ขา 3 ช่อง 16A 250V
ชุดเต้ารับไฟฟ้า3ขาแบบลอยสีขาวเต้ารับ 2 ขา 2 ช่อง+สวิทซ์ทางเดียว 1 ช่อง
ชุดเต้ารับไฟฟ้า2ขาแบบลอยสีขาว เต้ารับ 2 ขา 2 ช่อง 16A 250V
ชุดเต้ารับไฟฟ้า3ขาแบบลอยสีขาว เต้ารับ 2 ขา 1 ช่อง+สวิทซ์ทางเดียว 1 ช่อง
ชุดเต้ารับไฟฟ้า2ขาแบบลอยสีขาว เต้ารับ 2 ขา 1 ช่อง 16A 250V
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอยฝา M3 ขนาด 86 x 86 มม. สำหรับอุปกรณ์ จำนวน 3 ช่อง
ชุดสวิทซ์ควบคุมแบบลอย สวิทซ์หรี่ไฟ 500W 250V
ชุดสวิทซ์ควบคุมแบบลอย สวิทซ์ควบคุมพัดลม 250W 250V
ชุดสวิทซ์กระดิ่งและฝาครอบกันน้ำแบบลอยสวิทซ์กระดิ่ง 16A 250V
สวิทซ์แบบลอยสแตนเลส2 gang, 4 unit of 2 way switch 16A 250V
สวิทซ์แบบลอยสแตนเลส 2 gang, 4 unit of 1 way switch 16A 250V
สวิทซ์แบบลอยสแตนเลส 2 gang, 3 unit of 2 way switch 16A 250V
สวิทซ์แบบลอยสแตนเลส 2 gang, 3 unit of 1 way switch 16A 250V
สวิทซ์แบบลอยสแตนเลส: 1 gang, 2 unit of 2 way switch 16A 250V
สวิทซ์แบบลอยสแตนเลส 1 gang, 2 unit of 1 way switch 16A 250V
สวิทซ์แบบลอยสแตนเลส 1 gang, 2 way switch 16A 250V
สวิทซ์แบบลอยสแตนเลส 1 gang, 1 way switch 16A 250V
อุปกรณ์เสริม Accessoriesช่องอุด

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่