สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย: สวิทซ์คู่ 1 ทาง 16A 250V ( ขนาด 1.5 โมดูล )
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย สวิทซ์เดี่ยว 2 ทาง 16A 250V ( ขนาด 1 โมดูล )
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย สวิทซ์เดี่ยว 1 ทาง 16A 250V ( ขนาด 3 โมดูล )
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย สวิทซ์เดี่ยว 2 ทาง 16A 250V ( ขนาด 2 โมดูล )
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย สวิทซ์เดี่ยว 1 ทาง 16A 250V ( ขนาด 1 โมดูล )
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอยเต้ารับไฟฟ้า 2 สาย 16A 250V
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย
สีไม้ธรรมชาติฐานไม้สี่เหลี่ยมจตุจักรสำหรับติดตั้งลอยสำหรับอุปกรณ์ 4 ช่อง
สีไม้ธรรมชาติฐานไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับติดตั้งลอยสำหรับอุปกรณ์ 3 ช่อง
สีไม้ธรรมชาติฐานไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับติดตั้งลอยสำหรับอุปกรณ์ 2 ช่อง
สีไม้ธรรมชาติฐานไม้วงกลมสำหรับติดตั้งลอยสำหรับอุปกรณ์ 1 ช่อง
แผ่นไม้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์กล่องฟังสีไม้ธรรมชาติฐานไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับติดตั้งฝังสำหรับอุปกรณ์
สีไม้ธรรมชาติ ฐานไม้สี่เหลี่ยมจตุจักรสำหรับติดตั้งลอยสำหรับอุปกรณ์ 1 ช่อง
ขอบโลหะสีเงินวาวพร้อมฐานกระเบื้องสีขาวเต้าสื่อสารสวิทซ์หรี่ไฟ 500W 220V
สวิทซ์กระดิ่งสแตนเลส1 gang Bell Switch 10A 250V
ชุดสวิทซ์แบบลอย/Surace Switch Srtสวิทซ์ทางเดียว 5 ช่อง 16A 250V
ชุดสวิทซ์แบบลอย/Surace Switch Srtสวิทซ์ทางเดียว 4 ช่อง 16A 250V
ชุดเต้ารับไฟฟ้า2ขาแบบลอย เต้ารับ 2 ขา 5 ช่อง 16A 250V
ชุดเต้ารับไฟฟ้า2ขาแบบลอยเต้ารับ 2 ขา 4 ช่อง 16A 250V
ชุดเต้าเยอรมัน2ขาแบบลอย เต้ารับเยอรมัน 2 ขา + สายดิน 2 ช่อง 16A 250V
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอยขอบฝาสีใสมาตรฐานพร้อมฝาขนาด 130x86 มม.สำหรับอุปกรณ์ 5 ช
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอย ขอบฝาใสพร้อมฝาเพื่อการตกแต่งด้วย Wallpaper ขนาด 130x86
ชุดเต้ารับไฟฟ้า3ขาแบบลอยเต้ารับ 3 ขา 3 ช่อง 16A 250V
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอยชุดขอบฝาสี 3 สีสำหรับฝา M7 ( ฟ้า,เทา,เปลือกไม้ )
เต้ารับสื่อสารแบบลอยสแตนเลส1 gang Computer socket RJ45 ( Cat 5e+ ) + 3 PIN Euro-American Socket 16A
เต้ารับสื่อสารแบบลอยสแตนเลส 1 gang Computer socket RJ45 ( Cat 5e+ )
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอย เต้ารับโทรทัศน์ 1 ช่อง + เต้ารับ 2 ขา 1ช่อง
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอย เต้ารับโทรศัพท์ 1 ช่อง + เต้ารับ 2 ขา 1ช่อง
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอย เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม 2 ช่อง
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอยเต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม 1 ช่อง
ชุดสวิทซ์แบบลอย/Surace Switch Srtสวิทซ์ทางเดียว 3 ช่อง 16A 250V
ชุดสวิทซ์แบบลอย/Surace Switch Srtสวิทซ์สองทาง 2 ช่อง 16A 250V
ชุดสวิทซ์แบบลอย/Surace Switch Srt
ชุดสวิทซ์แบบลอย/Surace Switch Srtสวิทซ์สองทาง 1 ช่อง 16A 250V (ขนาด 2 ช่อง)
ชุดสวิทซ์แบบลอย/Surace Switch Srt
ชุดเต้ารับไฟฟ้า2ขาแบบลอย เต้ารับ 2 ขา 3 ช่อง 16A 250V
ชุดเต้ารับไฟฟ้า2ขา+สวิทซ์แบบลอย เต้ารับ 2 ขา 2 ช่อง+สวิทซ์ทางเดียว 1 ช่อง
ชุดเต้ารับไฟฟ้า2ขาแบบลอย เต้ารับ 2 ขา 2 ช่อง 16A 250V
ชุดเต้ารับไฟฟ้า2ขา+สวิทซ์แบบลอย เต้ารับ 2 ขา 1 ช่อง+สวิทซ์ทางเดียว 1 ช่อง
ชุดเต้ารับไฟฟ้า2ขาแบบลอย เต้ารับ 2 ขา 1 ช่อง 16A 250V
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอยเต้ารับโทรศัพท์ 2 ช่อง ( 4 สาย )
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอย เต้ารับโทรศัพท์ 1 ช่อง ( 4 สาย )
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอยเต้ารับสำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ช่อง
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอย เต้ารับสำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ช่อง
ชุดเต้าเยอรมัน2ขาแบบลอยเต้ารับเยอรมัน 2 ขา + สายดิน 1 ช่อง 16A 250V
ชุดเต้าเยอรมัน2ขาแบบลอยเต้ารับเยอรมัน 2 ขา + สายดิน 1 ช่อง 16A 250V
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอยขอบฝาสีใสมาตรฐานพร้อมฝาขนาด 86x86 มม.สำหรับอุปกรณ์ 3 ช่
สวิทซ์ควบคุมต่างๆสำหรับชุดสวิทซ์และเต้ารับลอยขอบฝาใสพร้อมฝาเพื่อการตกแต่งด้วย Wallpaper ขนาด 86x86 ม
ชุดขั้วหลอดไฟE27สำหรับการติดตั้งแบบลอย ขั้วหลอด E27 สำหรับการติดตั้งแบบลอย
ชุดเต้ารับไฟฟ้า3ขาแบบลอย เต้ารับ 3 ขา 2ช่อง 16A 250V

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่