เต้ารับสากลคู่ 16 แอมป์ 250 โวลท์ รุ่น เต้ารับสากลคู่ 16 แอมป์ 250 โวลท์
เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์
เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์ รุ่น เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์
ชุดเต้ารับเครื่องโกนหนวด 115/230 โวลท์ รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์
เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 6 รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์
ปลั๊ก RCA เดี่ยว (สัญญาณภาพ) รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์
ปลั๊กเสียบสาย USB (CHARGABLE) รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์
เต้ารับโทรทัศน์ ( 75 โอห์ม )
เต้ารับโทรทัศน์ ( 75 โอห์ม ) รุ่น เต้ารับโทรทัศน์ ( 75 โอห์ม )
เต้ารับโทรศัพท์ RJ11 ( 4 สาย )
เต้ารับโทรศัพท์ RJ11 ( 4 สาย รุ่น เต้ารับโทรศัพท์ RJ11 ( 4 สาย
ปลั๊กชนิด S-Video (สัญญาณภาพ) รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์
เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5e+
เต้ารับคอมพิวเตอร์ Cat 5e+ รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์
ปลั๊กเสียบสายสัญญาณภาพและเสียงคุณภาพสูง HDMI รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท
เต้ารับโทรทัศน์แบบ F-Type รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์
ปลั๊กเสียบหูฟังเครื่องเล่น MP3 และ IPOD (สัญญาณเสียง) รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์
ปลั๊ก RCA คู่ (สัญญาณเสียง) รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์
ชุดเต้ารับคู่ มีกราวด์ 3 ขา พร้อมสวิทซ์ควบคุม เปิด-ปิด 16 แอมป์ 250โวลท์ (รวมแผงหน้ากาก) รุ่น ชุดเต้
สวิทซ์กดกระดิ่งชนิดกันน้ำ 10 แอมป์ IP54 ( สามารถหมุนเพื่อติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง/นอน ) รุ่น สวิทซ์ทางเ
ไฟสัญญาณ \quot;กรุณาทำความสะอาด \quot; สีเขียว รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โว
สวิทซ์ทางเดียว 3 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลท์ (พร้อมหน้ากาก)
สวิทซ์ทางเดียว 3 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลท์ (พร้อมหน้ากาก)
สวิทซ์หรี่ไฟ EMC 40-600 วัตต์ 250 โวลท์ (สวิทซ์เปิด-ปิด ในตัว ) รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเดี่ย
สวิทซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ (ไฟสัญญาณสีฟ้า ) รุ่น สวิทซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ (ไฟสัญญาณส
สวิทซ์ทางเดียว 2 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลท์ (พร้อมหน้ากาก)
สวิทซ์หรี่ไฟ 1000 วัตต์ 250 โวลท์ (สวิทซ์เปิด-ปิด ในตัว ) รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แ
สวิทซ์หรี่ไฟ 630 วัตต์ 250 โวลท์ (สวิทซ์เปิด-ปิด ในตัว )
สวิทซ์หรี่ไฟ 630 วัตต์ 250 โวลท์ (สวิทซ์เปิด-ปิด ในตัว ) รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอ
สวิทซ์ควบคุมความเร็วพัดลม 400 VA 250 โวลท์ (สวิทซ์เปิด-ปิด ในตัว ) รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเด
สวิทซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ (ไฟสัญญาณสีฟ้า )
สวิทซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ (ไฟสัญญาณสีฟ้า ) รุ่น สวิทซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ (ไฟสัญญาณส
สวิทซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ (ไฟสัญญาณสีฟ้า) รุ่น deco Flush Switchessockets
สวิทซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์
สวิทซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ รุ่น deco Flush Switchessockets
สวิทซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์
สวิทซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ รุ่น deco Flush Switchessockets
สวิทซ์กดกระดิ่ง ขนาด 10 แอมป์
สวิทซ์กดกระดิ่ง ขนาด 10 แอมป์ รุ่น สวิทซ์กดกระดิ่ง ขนาด 10 แอมป์
สวิทซ์ทางเดียว 1 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลท์ (พร้อมหน้ากาก)
ชุดสวิทซ์กระดิ่งและฝาครอบกันน้ำแบบลอย ฝาครอบกันน้ำ IP44 สำหรับสวิทซ์และเต้ารับแบบลอยขนาด 86x86 มม.
สวิทซ์สี่ทาง 10 แอมป์ 250 โวลท์ รุ่น สวิทซ์สี่ทาง 10 แอมป์ 250 โวลท์
สวิทซ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (พร้อมหน้ากาก) รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์
ชุดสวิทซ์ควบคุมด้วยแผ่นกุญแจ หน่วงเวลา 30 วินาที 16 แอมป์ 250 โวลท์ รุ่น สวิทซ์ทางเดียว เต้ารับสากลเ
แผงหน้ากาก 3 ช่อง
แผงหน้ากาก 3 ช่อง
แผงหน้ากาก 3 ช่อง
แผงหน้ากาก 2 ช่องกลาง
แผงหน้ากาก 2 ช่องกลาง
แผงหน้ากาก 2 ช่อง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่