ชุดสวิทซ์ควบคุมและหรี่ไฟแบบลอย สวิทซ์หรี่ไฟ (หมุนเปิด-ปิด) 630 วัตต์ 250 โวลท์
ชุดสวิทซ์ควบคุมและหรี่ไฟแบบลอย สวิทซ์ควบคุมพัดลม (หมุนเปิด-ปิด) 400VA 250 โวลท์
ชุดสวิทซ์กระดิ่งแบบลอย สวิทซ์กดกระดิ่ง ขนาด 10 แอมป์ 250 โวลท์
ชุดเต้ารับสากล3ขาแบบลอเต้ารับสากล 3 ขา 2 ช่อง 16A 250V
ชุดเต้ารับสากล3ขาแบบลอย เต้ารับเยอรมัน 2 ขา + สายดิน 2 ช่อง 16A 250V
ชุดเต้ารับไฟฟ้า3ขาแบบลอย(สีขาว)เต้ารับ 3 ขา 3 ช่อง 16A 250V
ชุดเต้ารับไฟฟ้า3ขาสีขาวเต้ารับ3ขา2ช่อง 16A 250V
ชุดเต้ารับไฟฟ้า3ขาสีขาวเต้ารับ3ขา2ช่อง 16A 250V
ชุดเต้ารับสากล3ขาแบบลอย เต้ารับสากล 3 ขา 3 ช่อง + ฐานฟิวส์และลูกฟิวส์
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอยwhite เต้ารับโทรทัศน์ 1 ช่อง + เต้ารับ 2 ขา 1ช่อง
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอยwhite เต้ารับโทรทัศน์ 1 ช่อง + เต้ารับ 2 ขา 1ช่อง
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอยwhite เต้ารับโทรทัศน์ 1 ช่อง + เต้ารับโทรศัพท์ 1 ช่อง
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอยwhite เต้ารับโทรศัพท์ 1 ช่อง + เต้ารับ 2 ขา 1ช่อง
ชุดอุปกรณ์โรงแรม ชุดไฟสัญญาณ \quot;กรุณาทำความสะอาด + ห้ามรบกวน \quot; พร้อมสวิทซ์กระดิ่ง
ชุดเต้ารับสากล3ขาแบบลอย เต้ารับสากล 3 ขา 1 ช่อง 16A 250V
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอยwhite เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม 2 ช่อง
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอยwhite เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม 1 ช่อง
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอยwhiteเต้ารับโทรศัพท์ 2 ช่อง ( 4 สาย )
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอยwhite เต้ารับโทรศัพท์ 1 ช่อง ( 4 สาย )
ชุดอุปกรณ์โรงแรมสวิทซ์ควบคุมด้วยแผ่นกุญแจ 16A 250V (พร้อมแผ่นกุญแจ )
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอย เต้ารับสำหรับคอมพิวเตอร์ 2 ช่อง
ชุดเต้ารับระบบสื่อสารแบบลอย เต้ารับสำหรับคอมพิวเตอร์ 1 ช่อง
ชุดเต้ารับสากล3ขาแบบลอย เต้ารับเยอรมัน 2 ขา + สายดิน 1 ช่อง 16A 250V
ชุดเต้ารับไฟฟ้า3ขาแบบลอย(สีขาว) เต้ารับ 3 ขา 2ช่อง 16A 250V
ชุดเต้ารับไฟฟ้า3ขาแบบลอย(สีขาว) เต้ารับ 3 ขา 1 ช่อง 16A 250V
อุปกรณ์เสริมสำหรับท่อแข็ง ท่ออ่อนและข้อต่อท่อรางเดินสายไฟฟ้า uPVC ขนาด ก.25 x ส.16 x น.1.35 มม
อุปกรณ์เสริมสำหรับท่อแข็ง ท่ออ่อนและข้อต่อท่อรางเดินสายไฟฟ้า uPVC ขนาด ก.16 x ส.16 x น.1.00 มม.
อุปกรณ์เสริมสำหรับท่อแข็ง ท่ออ่อนและข้อต่อท่อท่อตรงยูพีวีซีชนิดหนาสำหรับร้อยสายไฟ (สีขาว) ขนาด 16 มม
อุปกรณ์เสริมสำหรับท่อแข็ง ท่ออ่อนและข้อต่อท่อตัวยึดท่อ สำหรับท่อขนาด 16 มม.
อุปกรณ์เสริมสำหรับท่อแข็ง ท่ออ่อนและข้อต่อท่อ ตัวแปลงสำหรับทางเข้ารางสายไฟ 16 มม. ( Bss16 )
อุปกรณ์เสริมสำหรับท่อแข็ง ท่ออ่อนและข้อต่อท่อ ตัวแปลงสำหรับทางเข้ารางสายไฟ ขนาด 25x16 มม. ( ER820 )
อุปกรณ์เสริมสำหรับท่อแข็ง ท่ออ่อนและข้อต่อท่อตัวแปลงสำหรับทางเข้ารางสายไฟ ขนาด 16x16 มม. ( ER810 )
ลีด ออโต้เมติคเบรกเกอร์ 10 แอมป์
ลีด ออโต้เมติคเบรกเกอร์ 10 แอมป์
ลีด ออโต้เมติคเบรกเกอร์ 10 แอมป์
ลีด ออโต้เมติคเบรกเกอร์ 10 แอมป์
ลีด ออโต้เมติคเบรกเกอร์ 10 แอมป์
ลีด ออโต้เมติคเบรกเกอร์ 10 แอมป์
เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 30 mA รุ่น เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์
เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 10 mA รุ่น เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์
เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 10 mA รุ่น เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์
เต้ารับคู่กราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์ (สีแดง) รุ่น เต้ารับคู่กราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์ (สีแด
เต้ารับคู่มีกราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์
เต้ารับคู่กราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์ (สีแดง) รุ่น เต้ารับคู่กราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์ (สีแด
เต้ารับคู่มีกราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์ รุ่น เต้ารับคู่มีกราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์
เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์
เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์ รุ่น เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์ รุ่น เต้ารับเดี่ยว 2 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์
เต้ารับสากลคู่ 16 แอมป์ 250 โวลท์

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่