ข้อต่ออแดปเตอร์เกลียวนอก รหัสSC422 รายการ ข้อต่อเกลียว G 1\'\'-M40
ข้อต่ออแดปเตอร์เกลียวนอก รหัสSC423 รายการ ข้อต่อเกลียว G 1 1/4\'\'-M48
ข้อต่ออแดปเตอร์เกลียวนอก รหัสSC424 รายการ ข้อต่อเกลียว G 2\'\'-M60
ข้อต่ออแดปเตอร์เกลียวนอก รหัสSC425 รายการ ข้อต่อเกลียว G 5/16\'\'-M16
ข้อต่ออแดปเตอร์เกลียวนอก รหัสSC426 รายการ ข้อต่อเกลียว G 3/8\'\'-M20
ข้อต่ออแดปเตอร์เกลียวนอก รหัสSC427 รายการ ข้อต่อเกลียว G 1/2\'\'-M25
ข้อต่ออแดปเตอร์เกลียวนอก รหัสSC428 รายการ ข้อต่อเกลียว G 3/4\'\'-M32
ข้อต่ออแดปเตอร์เกลียวนอก รหัสSC429 รายการ ข้องอเกลียว 1\'\'-M40
ข้อต่ออแดปเตอร์เกลียวนอก รหัสSC430 รายการ ข้องอเกลียว 1 1/4\'\'-M48
ข้อต่ออแดปเตอร์เกลียวนอก รหัสSC431 รายการ ข้องอเกลียว 2\'\'-M60
ต่อตรงท่ออ่อน กันน้ำ รหัสSU401 รายการ ต่อตรงท่ออ่อน 5/16\'\' กันน้ำ (Packaging 10PCS)
ต่อตรงท่ออ่อน กันน้ำ รหัสSU402 รายการ ต่อตรงท่ออ่อน 3/8\'\' กันน้ำ (Packaging 10PCS)
ต่อตรงท่ออ่อน กันน้ำ รหัสSU403 รายการ ต่อตรงท่ออ่อน 1/2\'\' กันน้ำ (Packaging 10PCS)
ต่อตรงท่ออ่อน กันน้ำ รหัสSU404 รายการ ต่อตรงท่ออ่อน 3/4\'\' กันน้ำ (Packaging 10PCS)
ต่อตรงท่ออ่อน กันน้ำ รหัสSU405 รายการ ต่อตรงท่ออ่อน 1\'\' กันน้ำ (Packaging 10PCS)
ยึดผนังท่ออ่อนดำ รหัสWH701 รายการ ยึดผนังท่ออ่อนดำ5/16\'\'
ยึดผนังท่ออ่อนดำ รหัสWH702 รายการ ยึดผนังท่ออ่อนดำ3/8\'\'
ยึดผนังท่ออ่อนดำ รหัสWH703 รายการ ยึดผนังท่ออ่อนดำ1/2\'\'
ยึดผนังท่ออ่อนดำ รหัสWH704 รายการ ยึดผนังท่ออ่อนดำ3/4\'\'
ยึดผนังท่ออ่อนดำ รหัสWH705 รายการ ยึดผนังท่ออ่อนดำ 1\'\'
ยึดผนังท่ออ่อนดำ รหัสWH706 รายการ ยึดผนังท่ออ่อนดำ 1 1/4\'\'
ยึดผนังท่ออ่อนดำ รหัสWH707 รายการ ยึดผนังท่ออ่อนดำ 2\'\'
สายโทรศัพท์ 6C 0.65 EA TIEV-6C65 ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
UF-2010 6-24F(2 Snap-ln) Rack mount SLIDE D=19,Unload
UF-2010A 6-24F(2 Snap-ln) Rack mount SLIDE D=25,Unload
UF-2011A 6-36F(3 Snap-ln) Rack mount SLIDE D=25,Unload
UF-2012A 6-24F(2 Snap-ln) Rack mount DRAWER (1U),Unload
UF-2013A 6-36F(3 Snap-ln) Rack mount DRAWER (1U),Unload
UF-2022A 6-24F(2 Snap-ln) wall mount BOX,Unload
UF-2144 6 ST Snap-ln Adapter PLATE (MM)
UF-2144SM 6 ST Snap-ln Adapter PLATE (SM)
UF-2244 12 ST Snap-ln Adapter PLATE (MM)
UF-2244SM 12 ST Snap-ln Adapter PLATE (SM)
UF-2166 3SC Duplex Snap-ln Adapter PLATE (MM),lvory
UF-2166SM 3SC Duplex Adapter Snap Plate, (SM),Blue
UF-2266 6 SC Duplex Snap-ln Adapter PLATE (MM),lvory
UF-2266SM 6 SC Duplex Adapter Snap Plate, (SM),Blue
UF-2122 3 LC Duplex Adapter Snap Plate, (MM),lvory
UF-2122SM 3 LC Duplex Adapter Snap Plate, (SM),Blue
UF-2188SM 6 FC Snap-ln Adapter PLATE (SM)
UF-2200 BLANK Snap-ln Adapter PLATE
UF-0004 ST (MM) CONNECTOR (0.9/3.0mm. black boot)
UF-0004SM ST (SM) CONNECTOR (0.9/3.0mm. yellor boot)
UF-0006 SC (MM) DUPLEX CONNECTOR,lvory Housing (0.9/3.0mm. black boot)
UF-0006SM SC (SM) DUPLEX CONNECTOR,Blue Housing (0.9/3.0mm. blue boot)
UF-0002D LC (MM) DUPLEX CONNECTOR,lvory Housing (0.9/3.0mm. beige boot)
UF-0002DSM LC (SM) DUPLEX CONNECTOR,Blue Housing (0.9/3.0mm. beige boot)
UF-0008SM FC (SM/PC) CONNECTOR (0.9/3.0mm. yellow boot)
UF-0005SM SC (SM) SIMPLEX CONNECTOR,Blue Housing (0.9/3.0mm.Blue boot)
UF-2840 F.O. PROFESSIONAL EPOXY TERMINATE Tool SET

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่