เต้ารับสายสัญญาณตัวเมีย 8 สาย
เต้ารับสายอากาศ โทรทัศน์ วิทยุ 75 โอห์ม
เต้ารับสายโทรศัพท์ 4 สาย
เต้ารับเครื่องโกนหนวด แนวนอน
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 10 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1-5 ช่อง M
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 13 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1 ช่อง S
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 13 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1-5 ช่อง M
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1 ช่อง
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1-5 ช่อง M
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 2 ช่อง
เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม
เต้ารับโทรทัศน์ ขนาด 1 ช่อง S
เต้ารับโทรทัศน์ ขนาด 1-5 ช่อง M
เต้ารับโทรทัศน์แบบ F-TYPE
เต้ารับโทรศัพท์ 6 ขา 4 สาย พร้อมม่านปิด
เต้ารับโทรศัพท์ชนิด 4 ขา ขนาด 1 ช่อง S
เต้ารับโทรศัพท์ชนิด 4 ขา ขนาด 1 ช่อง S
เต้าโทรศัพท์ชนิด4ขาขนาด1-5ช่องM
เมนเบกเกอร์ 2โพล 16แอมป์
เมนเบกเกอร์ 2โพล 20แอมป์
เมนเบกเกอร์ 2โพล 32แอมป์
เมนเบกเกอร์ 2โพล 40แอมป์
เมนเบกเกอร์ 2โพล 40แอมป์
เมนเบกเกอร์ 2โพล 40แอมป์
เมนเบกเกอร์ 2โพล 50แอมป์
เมนเบกเกอร์ 2โพล 63แอมป์
เมนเบกเกอร์ 70แอมป์
เมนเบกเกอร์ 80แอมป์
เมนเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ไฟเกิน ไฟช็อต ขนาด16แอมป์
เมนเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ไฟเกิน ไฟช็อต ขนาด20แอมป์
เมนเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ไฟเกิน ไฟช็อต ขนาด32แอมป์
เมนเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ไฟเกิน ไฟช็อต ขนาด45แอมป์
เมนเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ไฟเกิน ไฟช็อต ขนาด63แอมป์
แผงกระจายสัญญาณ
แผงกระจายสัญญาณ
แผงหน้ากาก 1 ช่อง
แผงหน้ากาก 2 ช่อง
แผงหน้ากาก 3 ช่อง
แผงหน้ากาก 4 ช่อง
แผงหน้ากาก 5 ช่อง
แผงหน้ากาก 6 ช่อง
แผงหน้ากาก เต้ารับโทรศัพท์คู่ 6 สาย มีม่านปิด
แผงหน้ากาก เต้ารับโทรศัพท์เดี่ยว 6 สาย มีม่านปิด
แผงหน้ากากกันน้ำ สำหรับใส่สวิตช์ 1 ช่อง รุ่น 30 ซีรี่ส์
แผงหน้ากากขนาดเล็ก 1 ช่อง
แผงหน้ากากขนาดเล็ก 2 ช่อง
แผงหน้ากากไร้ช่อง
แผ่นรองแผงหน้ากากเล็ก แบบฝัง 1 ช่อง
ไฟสัญญาณสีแดง ห้ามรบกวน
ไฟสัญญาณสีเขียว ทำความสะอาด

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่