สวิทช์ปุ่มกด XB4-BP21
สวิทช์ปุ่มกด ZB4-BA1
สวิทช์ปุ่มกด ZB28Z3
สวิทช์ปุ่มกด ZB5-SZ3
สวิทช์ปุ่มกด ZBVM3
เครื่องบันทึกสำหรับใช้งานร่วมกับกล้อง IP Camera
กล้อง CCTV
FLUKE NETWORK รุ่น DTX-1800 เป็นสุดยอดเครื่องมือ วิเคราะห์สายสัญญาณระดับโลก
Fluke 43B มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า 1เฟส สามารถวัดกำลังไฟ ดูรูปคลื่นและบันทึกข้อมูล(Recorder) ผลการวัดได้
Fluke Networks รุ่น TS19 ชุดหูตรวจแก้ระบบโทรศัพท์
TIMER BLOCK OFF 0.1-3 วินาที : LAD-ROLA3-DRO ″TE
LE1-M35B710 : ชุดสตาร์ทเตอร์ 2.6-3.7A ″TELE″
LE1-M35B712 : ชุดสตาร์ทเตอร์ 3.7-5.5A ″TELE″
LE1-M35B714 : ชุดสตาร์ทเตอร์ 5.5-8 A ″TELE″
LC1-F115 : CONTACTOR BODY TELE
LX1-FF220 : COIL CONTACTOR 220V TELE
TELE LC1-D8011M7 CONTACTOR 220VA
LC1D09M7 : MAGNETIC CONTRACTOR 220V TELE
LR2D1304 RELAY TELE
LC1-D32E7 : CONTACTOR 32A. 1NO1NC 48VAC TELE
LC1D32M7 : MAGNETIC CONTRACTOR 220V TELE
TELE LADN10 AUX.CONTAC 1NO
TELE LC1-D50Q7 CONTACTOR 30KW.
TELE LAD9R1V MECHANICAL INTERLOCK
LRD-16 : OVERLOAD 9-13A TELE
LC1-D12M7 CONTACTOR 7.5 KW TELE
LRD-07 OVERLOAD 1.6-2.5A TELE
LC1-D18M7 CONTACTOR 11 KW TELE
LRD-3322 OVERLOAD 17-25A TELE
LRD-08 OVERLOAD 2.5-4A TELE
LRD-06 OVERLOAD 1-1.6A TELE
LRD-10 OVERLOAD 4-6A TELE
LE1-M35Q712 : สตาร์ทมอเตอร์ 3.7-5.5A ″TELE″
XEN-G1191 CONTROL 2-STEP 2N TELE
LRD-14 OVERLOAD 7-10A TELE
TELE LRD-32 OVERLOAD 23-32A
LC1-D25M7 CONTACTOR TELE
XCJ-105 : LIMIT SWITCHES TELE
LC1-D3201B7 CONTACTOR 24VAC TELE
LC1-D1801M7 CONTACTOR 220VA TELE
ZB4-BC3 HEAD TELE
ZB4-BC4 HEAD TELE
LC1-K0601M7 : CONTACTOR 220VA TELE
LC1-K1201M7 : CONTACTOR 220VA TELE
LRD-12 OVERLOAD 5.5-8A TELE
LR2-K0310 : OVERLOAD 2.6-3.7 TELE
LC1-D40M7 CONTACTOR 22KW. TELE
LRD-3363 OVERLOAD 63-80A TELE
RE8-YG31BUTQ TIMER 0.3-30SE TELE
LC1-D40F7 CONTACTOR 22KW. TELE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่