สวิทช์หัวเรียบกดเด้งกลับ ( สีแดง ) TELE
สวิทช์หัวเรียบกดเด้งกลับ ( สีเขียว )
สวิทช์กุญแจ 2 ตำแหน่ง
สวิทช์กดดอกเห็ด-กดล็อกหมุนเด้งกลับ 40mm.
คอนแทคบล็อก 1NO
สวิทช์กดดอกเห็ด-กดล้อก หมุนเด้งกลับ ( สีแดง ) 40mm. ″TELE″
สวิทช์ดอกเห็ด-กดล็อก หมุนเด้งกลับ ( สีแดง )
สวิทช์ปุ่มกด หัวนูน-กดเด้งกลับ ( สีแดง )
สวิทช์ปุ่มกด หัวนูน-กดเด้งกลับ ( สีเขียว )
เนมเพลม ( เดินหน้า ) 30x40 มม.
เนมเพลม ( ขวา ) 30x40 มม.
เนมเพลม ( ขึ้น ) 30x40 มม.
เนมเพลม ( ถอยหลัง ) 30x40 มม.
เนมเพลม ( ซ้าย ) 30x40 มม.
เนมเพลม ( ลง ) 30x40 มม.
ไพล็อทแลมป์ (สีเหลือง ) สำหรับหลอดนีออน
ไพล็อทแลมป์ (สีเทา ) สำหรับหลอดนีออน
ไพล็อทแลมป์ (สีแดง ) สำหรับหลอดนีออน 230
ไพล็อทแลมป์ (สีเขียว ) สำหรับหลอดนีออน 230
สวิทช์ปุ่มกดแบบมีแลมป์ ( สีแดง ) 1NO
สวิทช์ปุ่มกดแบบมีแลมป์ ( สีแดง ) 1NC
สวิทช์ปุ่มกดแบบมีแลมป์ ( สีเขียว ) 1NO แบบต่อตรงใช้ไฟ 24V
สวิทช์ปุ่มกดแบบมีแลมป์ ( สีเขียว ) 1NC
ไพล็อทแลมป์ (สีน้ำเงิน ) สำหรับหลอดไส้ 6V-1.2W 230 50/60 Hz
ไพล็อทแลมป์ (สีเหลือง ) สำหรับหลอดไส้
ไพล็อทแลมป์ (สีแดง ) สำหรับหลอดไส้
ไพล็อทแลมป์ (สีเขียว ) สำหรับหลอดไส้
ไพล็อทแลมป์ (สีเทา )สำหรับหลอดไส้ 24V
ไพล็อทแลมป์ (สีเทา ) สำหรับหลอดไส้
ไพล็อทแลมป์ (สีเหลือง ) สำหรับหลอดไส้
ไพล็อทแลมป์ (สีแดง ) สำหรับหลอดไส้
ไพล้อทแลมป์ (สีเหลือง ) สำหรับหลอดนีออน
ไพล้อทแลมป์ (สีเขียว ) สำหรับหลอดไส้
สวิทช์หัวเห้ด-แบบหมุนเด้งกลับ 1NC
สวิทช์ซีเลคเตอร์ 3 ตำแหน่ง 2N/O
สวิทช์ซีเลคเตอร์ 2ตำแหน่ง 1N/O
สวิทช์ซีเลคเตอร์ 3 ตำแหน่งบิดค้าง 2NO
สวิทช์ซีเลคเตอร์ 2ตำแหน่งบิดค้าง 1 NO
สวิทช์ปุ่มกด ( สีแดง )
สวิทช์ปุ่มกด ( สีเขียว )
สวิทช์ปุ่มกด ( สีดำ )
ไพล็อทแลมป์ ( สีน้ำเงิน ) XB7-EV46
ZB4-BH03 : หัวสวิทกดเรียบมีไฟ 22มม. G ″TELE″
ZB5-AA0 หัวสวิตชืปุ่มกดเปล่าไม่มีฝา TELE
ZBA-432 หัวสวิตช์ฝาสีแดง TELE
ZBA-331 หัวสวิตช์ฝาสีเขียว TELE
ZALVB4 : คอนแทรคบล๊อก LED R 24V TELE
ZALVM3 : คอนแทรคบล๊อก GREEN 220V TELE
ZEN-L1121 อะไหล่คอนแทค 1N/C
ZEN-L1111 อะไหล่คอนแทค 1N/0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่