ไทม์เมอร์ 0.01S ถึง 99.99 ชม. รหัสTM071
RG6 ชีลด์95 สีดำ มีสลิง
บัสบาร์ทองแดง รหัสYCU222,YCU122,YCU022 ยาว2เมตร
บัสบาร์ทองแดง รหัสYCU217,YCU117,YCU017 ยาว2เมตร
บัสบาร์ทองแดง รหัสYCU216,YCU116,YCU016 กระแสสูงสุด 400 แอมป์ ยาว2เมตร
บัสบาร์ทองแดง รหัสYCU215,YCU115,YCU015 กระแสสูงสุด 320 แอมป์ ยาว2เมตร
บัสบาร์ทองแดง รหัสYCU214,YCU114,YCU014 กระแสสูงสุด 240 แอมป์ ยาว2เมตร
บัสบาร์ทองแดง รหัสYCU211,YCU111,YCU011 ยาว2เมตร
บัสบาร์ทองแดง รหัสYCU210,YCU110,YCU010 กระแสสูงสุด 340 แอมป์ ยาว2เมตร
บัสบาร์ทองแดง รหัสYCU209,YCU109,YCU009 กระแสสูงสุด 270 แอมป์ ยาว2เมตร
บัสบาร์ทองแดง รหัสYCU208,YCU108,YCU008 ยาว2เมตร
บัสบาร์ทองแดง รหัสYCU207,YCU107,YCU007 กระแสสูงสุด 195 แอมป์ ยาว2เมตร
บัสบาร์ทองแดง รหัสYCU205,YCU105,YCU005 ยาว2เมตร
บัสบาร์ทองแดง รหัสYCU204,YCU104,YCU004 กระแสสูงสุด 215 แอมป์ ยาว2เมตร
บัสบาร์ทองแดง รหัสYCU203,YCU103,YCU003 ยาว2เมตร
ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE (ข้อต่อสวม พีอี A)
ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE (ข้อต่อสวม พีอี A แบบไม่มีบ่า)
ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE (ข้อต่อสวม พีอี A แบบไม่มีบ่า)
ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE (ข้อต่อสวม พีอี A แบบไม่มีบ่า)
ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE (ข้อต่อสวม พีอี A แบบไม่มีบ่า)
ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE (ข้อต่อสวม พีอี A แบบไม่มีบ่า)
ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE (ข้อต่อสวม พีอี A แบบไม่มีบ่า)
BLISS ท่ออ่อนเหลี่ยมType Cf101
ท่ออ่อนเหลี่ยม TYPE A8019
ท่ออ่อนเหลี่ยม TYPE A8019
ท่ออ่อนเหลี่ยม TYPE A8019
ท่ออ่อนเหลี่ยม TYPE A8019
ท่ออ่อนเหลี่ยม TYPE A8019
ท่ออ่อนเหลี่ยม TYPE A8019
ท่ออ่อนเหลี่ยม TYPE A8019
M3-U10 เต้ารับสากล 3 ขา 1 ช่อง 10A 250V
บัสบาร์ทองแดง รหัสYCU225,YCU125,YCU025 กระแสสูงสุด 880 แอมป์ ยาว2เมตร
บัสบาร์ทองแดง รหัสYCU228,YCU128,YCU028 ยาว2เมตร
บัสบาร์ทองแดง รหัสYCU223,YCU123,YCU023 ยาว2เมตร
ฉนวนซัพพอร์ทรับทองแดง รายการ EL295 ร่อง 22มม. รหัสBS611 (ลายหินอ่อน)
ฉนวนซัพพอร์ทรับทองแดง รายการ EL295 ร่อง 11มม. รหัสBS017 (ลายหินอ่อน)
ฺBASE B-4(NT-4) รหัสFU702 (Shinohawa)
ฺBASE B-3(NT-3) รหัสFU700 (Shinohawa)
ฺBASE B-2(NT-2) รหัสFU600 (Shinohawa)
ฺBASE B-1(NT-1) รหัสFU500 (Shinohawa)
ลูกฟิวส์ NT-00 รายการ 160A รหัสFU408 (Shinohawa)
ลูกฟิวส์ NT-00 รายการ 125A รหัสFU407 (Shinohawa)
ลูกฟิวส์ NT-00 รายการ 80A รหัสFU405 (Shinohawa)
ลูกฟิวส์ NT-00 รายการ 63A รหัสFU404 (Shinohawa)
ลูกฟิวส์ NT-00 รายการ 50A รหัสFU403 (Shinohawa)
ลูกฟิวส์ NT-00 รายการ 40A รหัสFU402 (Shinohawa)
ลูกฟิวส์ NT-00 รายการ 36A รหัสFU401 (Shinohawa)
ลูกฟิวส์ NT-00 รายการ 32A รหัสFU411 (Shinohawa)
ลูกฟิวส์ NT-00 รายการ 25A รหัสFU410 (Shinohawa)
ลูกฟิวส์ NT-00 รายการ 20A รหัสFU400 (Shinohawa)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่