4-Pole Test Plug with 1m. Cabl
2-Pole Test Plug with 1m. Cabl pouyet
สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ80แอมป์
สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ80แอมป์
สวิตช์ทางเดียว 20 แอมป์
สวิตซ์ 2 ขั้ว พร้อมไฟสัญญาณ 20 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 3 ช่อง
สวิตซ์ 3 ทาง 10 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1 ช่อง S
สวิตซ์กดกระดิ่ง 4 แอมป์ ขนาด 3 ช่อง
สวิตซ์กดกระดิ่ง 4 แอมป์ ขนาด1ช่อง
สวิตซ์กดกระดิ่งIP44ชนิดกันน้ำพร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า
สวิตซ์กดกระดิ่งIP44สีขาว ชนิดกันน้ำพร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า
สวิตซ์ควบคุม 3 ตำแหน่ง
สวิตซ์ควบคุมพัดลม 400VA
สวิตซ์ควบคุมพัดลม 400VA
สวิตซ์ควบคุมอิเล็คทรอนิคส์ด้วยแผ่นกุญแจ พร้อมไฟสัญญาณ
สวิตซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1 ช่อง S
สวิตซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1-5 ช่อง S
สวิตซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 3 ช่อง L
สวิตซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมพายน้ำ ขนาด 1 1-2 ช่อง
สวิตซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมพายน้ำ ขนาด 1 ช่อง
สวิตซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมพายน้ำ ขนาด 1 ช่อง
สวิตซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมพายน้ำ ขนาด 3 ช่อง
สวิตซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมไฟสัญญาณ ขนาด 1 1-2 ช่อง
สวิตซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมไฟสัญญาณ ขนาด 1 ช่อง
สวิตซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมไฟสัญญาณ ขนาด 3 ช่อง
สวิตซ์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1-5 ช่อง M
สวิตซ์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 3 ช่อง L
สวิตซ์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมพายน้ำ ขนาด 1 1/2 ช่อง
สวิตซ์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลท์ พร้อมพายน้ำ ขนาด 3 ช่อง
สวิตซ์สองเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1 ช่อง S
สวิตซ์สัญญาณเตือนสีแดง 10 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 1 ช่อง S
สวิตซ์สัญญาณเตือนสีแดง 10 แอมป์ 250โวลท์ ขนาด 1-5 M
สวิตซ์หรี่ไฟ 360 วัตต์ ขนาด 1-5 M
สวิตซ์หรี่ไฟ 500 วัตต์
สวิตซ์หรี่ไฟ มีสวิตซ์เปิดปิด ในตัว 360 วัตต์ ใช้ได้เฉพาะหลอดไส้
สวิตซ์หรี่ไฟ มีสวิตซ์เปิดปิด ในตัว 500 วัตต์ ใช้ได้เฉพาะหลอดไส้และหลอดฮาโลเจน
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จความยาว3เมตร สีฟ้า
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จความยาว5เมตร สีฟ้า
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ความยาว 1 เมตร สีฟ้า
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ความยาว1เมตร สีเทา
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ความยาว2เมตร สีฟ้า
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ความยาว2เมตร สีเทา
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ความยาว3เมตร สีเทา
สายพ่วงคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ความยาว5เมตร สีเทา
สำหรับแผงหน้ากาก รุ่น 30 ซีรี่ส์
หน้ากากคอมพิวเตอร์พร้อมชัดเตอร์ 1 ช่อง
หน้ากากคอมพิวเตอร์พร้อมชัดเตอร์ 2 ช่อง
อะแด๊ปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ พร้อมม่านปิด
อะแด๊ปเตอร์สำหรับเต้ารับคอมพิวเตอร์ ไม่มีม่านปิด
อุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวอินฟราเรดแบบติดเพดาน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่