รหัส CN612 รายการ Connector DFMS16A-24 24P MAX 16A 500V AC
ลูกถ้วยฉนวนแรงสูง รุ่น EL-10N รหัสBI014
ลูกถ้วยฉนวนแรงสูง รุ่น EL-10H รหัสBI009
รหัสFN009 พัดลมขนาด80x25 3\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu-alloy กำลังไฟ17.6วัตต์
รหัสFN009 พัดลมขนาด80x25 3\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu-alloy กำลังไฟ17.6วัตต์
รหัสFN010 พัดลมขนาด80x25 3\'\'แรงดันไฟ110V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu-alloy กำลังไฟ15.4วัตต์
รหัสFN011 พัดลมขนาด80x25 3\'\'แรงดันไฟ24V DC ใบพัดพลาสติก กรอบพลาสติก กำลังไฟ2.64วัตต์
รหัสFN012 พัดลมขนาด80x25 3\'\'แรงดันไฟ12V DC ใบพัดพลาสติก กรอบพลาสติก กำลังไฟ2.4วัตต์
รหัสFN101 พัดลมขนาด92x25 3.5\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ17.6วัตต์
รหัสFN102 พัดลมขนาด92x25 3.5\'\'แรงดันไฟ110V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ15.4วัตต์
รหัสFN103 พัดลมขนาด92x25 3.5\'\'แรงดันไฟ24V DC ใบพัดพลาสติก กรอบพลาสติก กำลังไฟ3.84วัตต์
รหัสFN104 พัดลมขนาด92x25 3.5\'\'แรงดันไฟ12V DC ใบพัดพลาสติก กรอบพลาสติก กำลังไฟ3.36วัตต์
รหัสFN105 พัดลมขนาด110x25 3.9\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ17.6วัตต์
รหัสFN106 พัดลมขนาด110x25 3.9\'\'แรงดันไฟ110V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ15.4วัตต์
รหัสFN013 พัดลมขนาด120x38 4\'\'\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ30.8วัตต์
รหัสFN013 พัดลมขนาด120x38 4\'\'\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ30.8วัตต์
รหัสFN001 พัดลมขนาด120x38 4\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ30.8วัตต์
รหัสFN002 พัดลมขนาด120x38 4\'\'แรงดันไฟ110V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ26.4วัตต์
รหัสFN014 พัดลมขนาด120x25 4\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ17.6วัตต์
รหัสFN015 พัดลมขนาด120x25 4\'\'แรงดันไฟ110V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ15.4วัตต์
รหัสFN003 พัดลมขนาด120x25 4\'\'แรงดันไฟ24V DC ใบพัดพลาสติก กรอบพลาสติก กำลังไฟ6.82วัตต์
รหัสFN004 พัดลมขนาด120x25 4\'\'แรงดันไฟ12V DC ใบพัดพลาสติก กรอบพลาสติก กำลังไฟ5.52วัตต์
รหัสFN039 พัดลมขนาด135x32 5.28\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ25วัตต์
รหัสFN040 พัดลมขนาด135x32 5.28\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ25วัตต์
รหัสFN037 พัดลมขนาด150x50 6\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ55วัตต์
รหัสFN038 พัดลมขนาด150x50 6\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ52.8วัตต์
รหัสFN005 พัดลมขนาด172x150x50 6\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ52.8วัตต์
รหัสFN006 พัดลมขนาด172x150x50 6\'\'แรงดันไฟ110V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ47.3วัตต์
รหัสFN007 พัดลมขนาด172x150x50 6\'\'แรงดันไฟ24V DC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ7.2วัตต์
รหัสFN041 พัดลมขนาด172x150x50 6\'\'แรงดันไฟ12V DC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu alloy กำลังไฟ10.8วัตต์
รหัสFN036 พัดลมขนาด160x60 6.4\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดเหล็กอัลลอยล์ กรอบเหล็กอัลลอยล์ กำลังไฟ30วัตต์
รหัสFN034 พัดลมขนาด172x51 6.9\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu- alloy กำลังไฟ55วัตต์
รหัสFN035 พัดลมขนาด172x51 6.9\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu- alloy กำลังไฟ55วัตต์
รหัสFN035 พัดลมขนาด172x51 6.9\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu- alloy กำลังไฟ55วัตต์
รหัสFN044 พัดลมขนาด172x51 6.9\'\'แรงดันไฟ24V DC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu- alloy กำลังไฟ7.2วัตต์
รหัสFN033 พัดลมขนาด210x70 8.4\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu- alloy กำลังไฟ65วัตต์
รหัสFN032 พัดลมขนาด220x60 8.8\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดพลาสติก กรอบAlu- alloy กำลังไฟ72วัตต์
รหัสFN031 พัดลมขนาด250x90 10\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดเหล็กอัลลอยล์ กรอบเหล็กอัลลอยล์ กำลังไฟ100วัตต์
รหัสFN030 พัดลมขนาด300x100 12\'\'แรงดันไฟ220V AC ใบพัดเหล็กอัลลอยล์ กรอบเหล็กอัลลอยล์ กำลังไฟ200วัตต
รหัสFN051 ตะแกรงเหล็กขนาด 80x80 3\'\'
รหัสFN051 ตะแกรงเหล็กขนาด 80x80 3\'\'
รหัสFN060 ตะแกรงเหล็กขนาด 92x92 3.5\'\'
รหัสFN063 ตะแกรงเหล็กขนาด 110x110 3.9\'\'
รหัสFN052 ตะแกรงเหล็กขนาด 120x120 4\'\'
รหัสFN066 ตะแกรงเหล็กขนาด 135x135 5.28\'\'
รหัสFN053 ตะแกรงเหล็กขนาด 172x150 6\'\'
รหัสFN053 ตะแกรงเหล็กขนาด 172x150 6\'\'
รหัสFN068 ตะแกรงเหล็กขนาด 160x160 6.4\'\'
รหัสFN069 ตะแกรงเหล็กขนาด 180x180 7.2\'\'
รหัสFN070 ตะแกรงเหล็กขนาด 200x200 8.4\'\'

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่