สวิตซ์กดหัวเห็ด 30 มม. TN3BM-1AB
สวิตซ์กดจมหัวนูน 30 มม. TN3BA-1A, 1B
สวิตซ์กดจมหัวนูน 30 มม. TN3BA-1C
สวิตซ์กดจมหัวนูน 30 มม. TN3BA-1AB
สวิตซ์กดล๊อกหัวเห็ด 22/25 มม. TN2BK-1A, 1B
คอนแทคบ๊อกสำเร็จรูป TN2-T1c(1NO,1NC)
คอนแทคบ๊อกสำเร็จรูป TN2-T2c(2NO,2NC)
สวิตซ์กดหัวเรียบ22/25 มม. TN2BF -1A, 1B
สวิตซ์กดหัวเรียบ22/25 มม. TN2BF-1C
สวิตซ์กดหัวเรียบ22/25 มม. TN2BF-1AB
สวิตซ์กดหัวเรียบ22/25 มม. TN2BF-1AB
สวิตซ์กดหัวนูน22/25 มม. TN2BL -1A, 1B
สวิตซ์กดหัวนูน22/25 มม. TN2BL-1C
สวิตซ์กดหัวนูน22/25 มม. TN2BL-1AB
สวิตซ์กดหัวเห็ด22/25 มม. TN2BM-1A, 1B
สวิตซ์กดหัวเห็ด22/25 มม. TN2BM-1C
สวิตซ์กดหัวเห็ด22/25 มม. TN2BM-1AB
สวิตซ์กดจมหัวนูน22/25 มม. TN2BA-1A, 1B
สวิตซ์กดจมหัวนูน22/25 มม. TN2BA-1C
สวิตซ์กดจมหัวนูน22/25 มม. TN2BA-1AB
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย
เต้ารับเดี่ยว-3-ขา-พร้อมม่านนิรภัย-1-ช่องใส่สวิตช์
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 1ช่องใส่สวิตช์
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 2 ช่องใส่สวิตช์
อุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวแบบติดผนัง110-1NO400Wแบบ2สาย
สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ15แอมป์
ออดไฟฟ้าชนิดไม่มีแลมป์
คอนแทคบ๊อกสำเร็จรูป TN2-T1a
คอนแทคบ๊อกสำเร็จรูป TN2-T2a
คอนแทคบ๊อกสำเร็จรูป TN2-T1ab (1NO+1NC)
คอนแทคบ๊อกสำเร็จรูป TN2-T1b
คอนแทคบ๊อกสำเร็จรูป TN2-T2b
คอนแทคบ๊อกสำเร็จรูป TN2-T1c(1NO,1NC)
ตู้รวมไฟ แบบเรซิ่น IP40 F105P/12D
ตู้รวมไฟ แบบเรซิ่น IP40 F105P/12D
ตู้รวมไฟ แบบเรซิ่น IP40 F105P/24D
ตู้รวมไฟ แบบเรซิ่น IP40 F105P/36D2
ตู้รวมไฟ แบบเรซิ่น IP40 F105P/54D
ตู้รวมไฟ แบบเรซิ่น IP40 F105P/72D
ตู้รวมไฟ แบบเรซิ่น IP40 F105P/8D
ตู้รวมไฟ กันน้ำแบบเรซิ่น F107N12D
ตู้รวมไฟ กันน้ำแบบเรซิ่น IP65
เบรกเกอร์ลูกย่อย BTP1C16H
เบรกเกอร์ลูกย่อย 1 Pole
สัญลักษณ์เรืองแสงสำหรับฝาครอบ
สวิตช์ 2 ทาง 10 แอมป์
สวิตช์กดกระดิ่ง 3 แอมป์
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่