แบบฝาทึบ (ABS) รุ่น E201กว้าง x สูง x ลึก75 x 125 x 50มม
RITTO กล่องพลาสติกA BS ขนาด110 x 110 x 60 มม E202
RITTO กล่องพลาสติกA BS ขนาด125 x 250 x 90mm E203
RITTO กล่องพลาสติกA BS ขนาด150 x 150 x 80 E204
RITTO กล่องพลาสติกA BS ขนาด200 x 150 x 100 E205
RITTO กล่องพลาสติกA BS ขนาด200 x 200 x 100 E206
เคเบิ้ลไทร์ 4” (2.5 X 100 มม.) สีขาว (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 4” (2.5 X 100 มม.) สีดำ (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 6” (3.6 X 150 มม.) สีขาว (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 6” (3.6 X 150 มม.) สีดำ (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 8” (4.8 X 200 มม.) สีดำ (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 8” (4.8 X 200 มม.) สีขาว (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 8” (4.8 X 200 มม.) สีขาว (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 10” (4.8 X 250 มม.) สีดำ (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 10” (4.8 X 250 มม.) สีขาว (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 12” (4.8 X 300 มม.) สีขาว (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 12” (4.8 X 300 มม.) สีดำ (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 12” (7.6 X 300 มม.) สีขาว (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 12” (7.6 X 300 มม.) สีดำ (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 15” (4.8 X 370 มม.) สีขาว (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 15” (4.8 X 370 มม.) สีดำ (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 15” (7.6 X 370 มม.) สีขาว (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 15” (7.6 X 370 มม.) สีดำ (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 10” (4.8 X 250 มม.) สีเขียว (C-NET CABLE TIE)
เคเบิ้ลไทร์ 10” (4.8 X 250 มม.) สีแดง (C-NET CABLE TIE)
มาร์คเกอร์ ไทร์ 4” (2.5 X 112 มม.) สีขาว HYK110W (C-NET CABLE TIE)
มาร์คเกอร์ ไทร์ 4” (2.5 X 112 มม.) สีดำ HYK110B (C-NET CABLE TIE)
มาร์คเกอร์ ไทร์ 4” (2.5 X 100 มม.) สีขาว HYK100 (C-NET CABLE TIE)
มาร์คเกอร์ ไทร์ 4” (2.5 X 100 มม.) สีดำ HYK100 (C-NET CABLE TIE)
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS XLHD-0560
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS XLHD-0510
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS CPE-0510
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS K RF-0560
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS K RF-0560
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLSK R-0510
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS K V-0560
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS K CE-0560
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS K CE-616
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS KX RF-0560
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS KX R-0510
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS KXV-0560
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS KX CE-0560
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS KX CE-616
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS F RF-0560
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS F N-156
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS O N-610
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS FX RF-0560
คีมย้ำสายสื่อสาร RG-8401
คีมย้ำสายสื่อสาร RG-9600
คีมย้ำหางปลา RATCHET CRIMPING TOOLS HD-8L

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่