สวิตช์ตัด 2 ขั้วสาย Switch quot;Dquot; , double pole 10A x 250V~
สวิตช์ 3 ทาง Switch quot;Cquot;, 3-way 16A x 250V~
สวิตช์ทางเดียว Switch quot;Bquot;, single pole 16A x 250V~
ปลั๊กไฟฟ้า หน้ากาก บ๊อกลอย Panasonic
สวิตช์ทางเดียว Switch quot;Bquot;, single pole 16A x 250V~
สวิตช์ 3 ทาง Switch quot;Cquot; , Single pole 16A x 250V~
สวิตช์หิ่งห้อยทางเดียว (ปิดมีไฟ) Illuminated Switch quot;Bquot; , Single pole 16A x 250V~ (neon
สวิตช์หิ่งห้อย 3 ทาง (ปิดมีไฟ) Illuminated Switch quot;Cquot; , 3-way 16A x 250V~ (neon lamp:220V
สวิตช์ตัด 2 ขั้วสาย Switch D double pole 16A x 250V~ (neon lamp:220V~)
สวิตช์ 4 ทาง Switch E 4-way 16A x 250V~
สวิตช์โกลว์ทางเดียว เปิดมีไฟ3 - สายGlow switch B Single pole (3-wire) 16A X 250V~
สวิตช์กดทางเดียว Pushbutton B single pole 10A X 250V~
สวิตช์กด (1NC) Pushbutton NC contact type 10A X 250V~
ไพล็อตแล้มป์ (ไฟสีขาว) Pilot lamp 220V~
ไพล็อตแล้มป์ (ไฟสีแดง) Pilot lamp 220V~
ไพล็อตแล้มป์ (ไฟสีเขียว) Pilot lamp 220V~
สวิตช์ทางเดียว Switch B single pole 16A x 250V~
สวิตช์ 3 ทาง Switch C Single pole 16A x 250V~
สวิตช์หิ่งห้อยทางเดียว (ปิดมีไฟ) Illuminated Switch B Single pole 16A x 250V~ (neon lamp:220V~)
สวิตช์หิ่งห้อย 3 ทาง (ปิดมีไฟ) Illuminated Switch C, 3-way 16A x 250V~ (neon lamp:220V~)
สวิตช์ตัด 2 ขั้วสาย Switch D double pole 16A x 250V~ (neon lamp:220V~)
สวิตช์ 4 ทาง Switch E 4-way 16A x 250V~
สวิตช์โกลว์ทางเดียว เปิดมีไฟ3 - สาย Glow switch B Single pole (3-wire) 16A X 250V~
สวิตช์กดทางเดียว Pushbutton B single pole 10A X 250V~
ไพล็อตแล้มป์ (ไฟสีขาว) Pilot lamp 220V~
ไพล็อตแล้มป์ (ไฟสีแดง) Pilot lamp 220V~
ไพล็อตแล้มป์ (ไฟสีเขียว)Pilot lamp 220V~
กระดิ่งนิ้งหน่อง220V AC สองเสียง ได้ยินชัดเจนด้วยความดัง 82 dB
สวิตช์กดกันน้ำ Weatheproof Push Button for Door Chime 1A x 300V~
เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน Universal receptacle 16A x 250V~
เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์และม่านนิรภัย 16A x 250V~
เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์16A x 250V~
ต้ารับคู่เสียบขากลมแบน มีกราวด์16A x 250V~
เต้ารับคู่ (สีแดง) เสียบขากลมแบน มีกราวด์16A x 250V~
เต้ารับคู่ (สีเหลือง) )เสียบขากลมแบน มีกราวด์16A x 250V~
เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์และม่านนิรภัย16A x 250V~
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT5E Panasonic
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 Data Modular Jack WEG24886 Panasonic Wide-Series
เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C (โมดูล่า)WEG2164 Panasonic Wide-Series
เต้ารับโทรศัพท์ 6P6C (โมดูล่า) ใช้สายโทรศัพท์ 6เส้น สำหรับเครื่องคียร์
เต้ารับโทรทัศน์ WEG2501 Panasonic Wide-Series
ฝาอุดช่องว่าง WEG3020 Panasonic Wide-Series
แผ่น Telephone wire chip รู 9 มม.ม 16 ม
หน้ากาก Panasonic ฝาพลาสติกสีขาว 1 - Touch (พร้อมตระแกรง) 1 ช่อง (สำหรับ 1 อุปกรณ์)
หน้ากาก Panasonic ฝาพลาสติกสีขาว 1 - Touch (พร้อมตระแกรง) ฝา 2 ช่อง (สำหรับ 2 อุปกรณ์)
หน้ากาก Panasonicฝาพลาสติกสีขาว 1 - Touch (พร้อมตระแกรง) ฝา 3 ช่อง (สำหรับ 3 อุปกรณ์)
หน้ากาก Panasonicฝาพลาสติกสีขาว 1 - Touch (พร้อมตระแกรง) ฝา 4 ช่อง (สำหรับ 4 อุปกรณ์)
หน้ากาก Panasonicฝาพลาสติกสีขาว 1 - Touch (พร้อมตระแกรง) ฝา 2 ช่องกลาง (สำหรับ 1 อุปกรณ์)
หน้ากาก Panasonicฝาพลาสติกสีขาว 1 - Touch (พร้อมตระแกรง) ฝา 6 ช่องกลาง (สำหรับ 6 อุปกรณ์)
หน้ากาก Panasonicฝาพลาสติกสีขาว 1 - Touch (พร้อมตระแกรง) ฝาปิดเรียบ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่