สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 20คู่สาย สาย 0.65 22IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 25คู่สาย 0.50 24IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 25คู่สาย 0.65 22IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 30คู่สาย 0.05 24IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 30คู่สาย 0.65 22IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 40คู่สาย 0.50 24IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 40คู่สาย 0.65 22IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 4คู่สาย 0.50 24IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 4คู่สาย 0.65 22IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 50คู่สาย 0.05 24IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 50คู่สาย 0.65 22IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 5คู่สาย 0.50 24IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 5คู่สาย 0.65 22IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 6คู่สาย 0.50 24IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 6คู่สาย 0.65 22IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 8คู่สาย 0.50 24IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 8คู่สาย 0.65 22IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ 2C 0.50 EA TIEV-2C05 ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ 2C 0.65 EA TIEV-2C65 ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ 4C 0.50 EA TIEV-4C05 ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ 4C 0.65 EA TIEV-4C65 ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ 6C 0.50 EA TIEV-6C05 ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
เต้ารับคอมพิืวเตอร์ CAT 5E Enhanced CAT5 data modular jack
เต้ารับโทรทัศน์/วิทยุ (TV/FM)
เต้ารับโทรทัศน์ WZ1201 Panasonic Full-Color Series
เต้ารับป้องกันไฟรั่ว เสียบขาแบน มีกราวด์
เต้ารับคู่ 3 สาย เสียบขาแบนแนวนอน มีกราวด์ Duplex tandem grounding receptacle 15A x 250V~
เต้ารับคู่ (สีเหลือง) เสียบขากลมแบน มีกราวด์ 1-TOUCH grounding duplex universal receptacle 16A x
เต้ารับคู่ (สีแดง) เสียบขากลมแบน มีกราวด์ 1-TOUCH grounding duplex universal receptacle 16A x 25
เต้ารับคู่ (สีขาว) เสียบขากลมแบนมีกราวด์ 1-TOUCH grounding duplex universal receptacle 16A x 250V~
เต้ารับคู่ เสียบขาแบน มีกราวด์ 3 Wire grounding duplex receptacle 10A x 250V~
เต้ารับเดี่ยวแบบเยอรมัน ขากลม มีกราวด์ emper-proof round pin receptacle with grounding 16A x 250
เต้ารับเดี่ยวขาแบน มีกราวด์ Grounding receptacle 10A x 250V~
เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน Universal receptacle 10A x 250V~
สวิตช์หรี่ไฟ (หลอดไส้) รุ่นปุ่มหมุน 800 วัตต์ มีสวิตช์เปิด-ปิด พร้อมฝาและตะแกรง
สวิตช์หรี่ไฟ (หลอดไส้) รุ่นปุ่มหมุน 800 วัตต์ มีสวิตช์เปิด-ปิด พร้อมฝาและตะแกรง
ไพล็อตแล้มป์ (สีแดง) Pilot lamp 220-240V~
ไพล็อตแล้มป์ (สีเขียว) Pilot lamp 220-240V~
ไพล็อตแล้มป์ (สีขาว) Pilot lamp 220-240V~
สวิตช์กดเปิด (1NO) พร้อมฝาครอบใส Appellation pushbutton quot;Bquot; Single pole 10A x 250V~
สวิตช์กดปิด (1 NO) พร้อมฝาครอบใส Appellation pushbutton NC contact type 10A x 250V~
สวิตช์กด (1 NO) nbsp;Pushbutton quot;Bquot; , single pole 10A x 250V~
สวิตช์หิ่งห้อย 3 ทาง (ปิดมีไฟ) Appellation Switch quot;Cquot; , 3-way 16A x 250V~
สวิตช์ทางเดียว : พร้อมฝาครอบใสAppellation Switch quot;Bquot; , single pole 16A x 250V~
สวิตช์หิ่งห้อย 3 ทาง (ปิดมีไฟ) : Illuminated appellation Switch quot;Cquot; , single pole 16A x
สวิตช์หิ่งห้อยทางเดียว (ปิดมีไฟ) Illuminated Switch quot;Bquot; , single pole 16A x 250V~
สวิตช์หิ่งห้อย 3 ทาง (ปิดมีไฟ) พร้อมฝาครอบใส Illuminated appellation Switch quot;Cquot; , single
สวิตช์หิ่งห้อยทางเดียว (ปิดมีไฟ) พร้อมฝาครอบใสIlluminated appellation Switch quot;Bquot; , singl
สวิตช์คู่ ทางเดียว nbsp;Twin switch quot;Bquot; , single pole 10A x 250V~
สวิตช์ 4 ทาง : Switch quot;Equot; , 4-way 10A x 250V~

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่