สายโทรศัพท์ 100 คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 100 Pair 22AWG phelps dodge
สายโทรศัพท์ 150 คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 150 Pair 24AWG phelps dodge
สายโทรศัพท์ 150 คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 150 Pair 22AWG phelps dodge
สายโทรศัพท์ 200 คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 200 Pair 24AWG phelps dodge
สายโทรศัพท์ 200 คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 200 Pair 22AWG phelps dodge
สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร AP FIG-8,AP,PAP
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 100คู่สาย 0.50 24FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 100คู่สาย 0.65 22FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 10คู่สาย 0.50 24FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 10คู่สาย 0.65 22FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 15คู่สาย 0.50 24FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 15คู่สาย 0.65 22FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 200คู่สาย 0.50 24FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 200คู่สาย 0.65 22FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 20คู่สาย 0.50 24FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 25คู่สาย 0.50 24FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 25คู่สาย 0.65 22FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 30คู่สาย 0.50 24FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 30คู่สาย 0.65 22FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 50คู่สาย 0.50 24FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 50คู่สาย 0.65 22FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 6คู่สาย 0.50 24FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร มีสะพานในตัว 6คู่สาย 0.65 22FA ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 100คู่สาย 0.50 24AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 100คู่สาย 0.65 22AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 10คู่สาย 0.50 24AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 10คู่สาย 0.65 22AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 15คู่สาย 0.65 22AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 200คู่สาย 0.50 24AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 200คู่สาย 0.65 22AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 20คู่สาย 0.50 24AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 20คู่สาย 0.65 22AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 25คู่สาย 0.50 24AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 25คู่สาย 0.65 22AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 30คู่สาย 0.50 24AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 30คู่สาย 0.65 22AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 50คู่สาย 0.50 24AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 50คู่สาย 0.65 22AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 6คู่สาย 0.50 24AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน 6คู่สาย 0.65 22AP ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 100คู่สาย 0.50 24IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 100คู่สาย 0.65 22IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 10คู่สาย 0.65 22IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 12คู่สาย 0.50 24IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 15คู่สาย 0.50 24IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 15คู่สาย 0.65 22IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 16คู่สาย 0.50 24IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 200คู่สาย 0.50 24IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 200คู่สาย 0.65 22IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]
สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร 20คู่สาย 0.50 24IN ยี่ห้อ [PHELPDODGE]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่