รีเลย์และขารีเลย์ MK3P-I รหัสRL034 Valtage 12V AC
รีเลย์และขารีเลย์ MK3P-I รหัสRL035 Valtage 24V AC
รีเลย์และขารีเลย์ MK3P-I รหัสRL036 Valtage 110V AC
รีเลย์และขารีเลย์ MK3P-I รหัสRL007 Valtage 220V AC
ตัวต่อสาย ดรอบวายน์ GENERIC UDW2 16-19AWG, INLINE DROP WIRE
สายดรอบวายน์โทรศัพท์ 0.9 ขนาด2คู่สาย DROP WIRE 2P DW0.9x1P
สายดรอบวายน์ตีเกลียวโทรศัพท์ 0.9 ขนาด1คู่สาย DROP WIRE 1P DW0.9x1P
สายดรอบวายน์โทรศัพท์ 0.9 ขนาด2คู่สาย DROP WIRE 1P DW0.9x2P
สายดรอบวายน์ตีเกลียวโทรศัพท์ 0.9 ขนาด2คู่สาย DROP WIRE 2P DW0.9x2P
สายโทรศัพท์ สเตชั่น วายด์ (TIEV)
สายโทรศัพท์ INTERLINKชนิด 2Cขนาด 0.65 mm.(22AWG)
สายโทรศัพท์ INTERLINK 4C,0.5 mm. ยาว 100เมตร
สายโทรศัพท์ INTERLINK 4C,0.65 mm. ยาว 100เมตร
สายโทรศัพท์ Phelp Dodge TIVE
สายโทรศัพท์ Phelp Dodge 2C,0.5 mm.-6C
สายโทรศัพท์ภายใน 1คู่สาย (หนึ่งเบอร์) 2 Core Station-Wire TIEV ขนาด 0.50 mm2 หรือ 24 AWG 100 ม้วน
สายโทรศัพท์ภายใน 1คู่สาย (หนึ่งเบอร์) 2 Core Station-Wire TIEV ขนาด 0.65 mm2 หรือ 22 AWG 100 ม้วน
สายโทรศัพท์ภายใน 2คู่สาย (สองเบอร์) 4 Core Station-Wire TIEV ขนาด 0.50 mm2 หรือ 24 AWG 100 ม้วน
สายโทรศัพท์ภายใน 2คู่สาย (สองเบอร์) 4 Core Station-Wire TIEV ขนาด 0.65 mm2 หรือ 22 AWG 100 ม้วน
สายโทรศัพท์ภายใน 3คู่สาย (สามเบอร์) 6 Core Station-Wire TIEV ขนาด 0.65 mm2 หรือ 22 AWG 100 ม้วน
สายโทรศัพท์ภายใน 3คู่สาย (สามเบอร์) 6 Core Station-Wire TIEV ขนาด 0.50 mm2 หรือ 24 AWG 100 ม้วน
สายโทรศัพท์ภายในอาคาร 4 คู่สาย 0.50sqmm TPEV 4pair 24 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส 004
สายโทรศัพท์ภายในอาคาร 4 คู่สาย 0.65 sqmm TPEV 4pair 22 AWG PHELPS DODGE
สายโทรศัพท์ภายในอาคาร 5 คู่สาย 0.50sqmm TPEV 5 pair 24 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส 005
สายโทรศัพท์ภายในอาคาร 5 คู่สาย 0.65 sqmm TPEV 5pair 22 AWG PHELPS DODGE
สายโทรศัพท์ภายในอาคาร 6 คู่สาย 0.50sqmm TPEV 6 pair 24 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส 006
สายโทรศัพท์ภายในอาคาร 6 คู่สาย 0.65 sqmm TPEV 6pair 22 AWG PHELPS DODGE
สายโทรศัพท์ภายในอาคาร 8 คู่สาย 0.50sqmm TPEV 8 pair 24 AWG รหัส PHELPS DODGE รหัส 008
สายโทรศัพท์ภายในอาคาร 8 คู่สาย 0.65 sqmm TPEV 8pair 22 AWG PHELPS DODGE
สายโทรศัพท์ภายในอาคาร (TPEV) 24 IN 050 (50 คู่) ยาว 80 เมตร
สายโทรศัพท์ระดับโลก
สายโทรศัพท์ ยี่ห้อ phelps dodge
สายโทรศัพท์ ยี่ห้อ phelps dodge
สายโทรศัพท์ ยี่ห้อ phelps dodge
สายโทรศัพท์ ยี่ห้อ phelps dodge
สายโทรศัพท์,สายโทรศัพท์นอกอาคาร,สายโทรศัพท์มีสลิง
สายโทรศัพท์ Fig-8 (ชนดนอกอาคารมีสลิง)
สายโทรศัพท์ 6คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 6P 24AWG phelps dodg
สายโทรศัพท์ 6คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 6P 22AWG phelps dodg
สายโทรศัพท์ 10คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 10P 24AWG phelps dodg
สายโทรศัพท์ 10คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง10P 22AWG phelps dodge
สายโทรศัพท์ 15 คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 15 Pair 24AWG phelps dodge
สายโทรศัพท์ 15คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง15P 22AWG phelps dodge
สายโทรศัพท์ 20 คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 20 Pair 24AWG phelps dodge
สายโทรศัพท์ 20คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 20P 22AWG phelps dodge
สายโทรศัพท์ 30 คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 30 Pair 22AWG phelps dodge
สายโทรศัพท์ 30 คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 30 Pair 24AWG phelps dodge
สายโทรศัพท์ 50 คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 50 Pair 24AWG phelps dodge
สายโทรศัพท์ 50 คู่สาย ขนาด0.65 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 50 Pair 22AWG phelps dodge
สายโทรศัพท์ 100 คู่สาย ขนาด0.50 Sqmm ชนิดภายนอกอาคาร มีสลิง 100 Pair 24AWG phelps dodge

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่