ท่อร้อยสายไฟสีขาว Dimension (O.D.) 40mm UnitPacking ความยาว 2.92mm
ท่อร้อยสายไฟสีขาว Dimension (O.D.) 50mm UnitPacking ความยาว 2.92mm
ท่อสีขาวuPVC CLIPSAL ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20mm ยาว2.92/เส้น
ท่อสีขาวuPVC CLIPSAL ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25mm ยาว2.92/เส้น
ท่อสีขาวuPVC CLIPSAL ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32mm ยาว2.92/เส้น
ท่อสีขาวuPVC CLIPSAL ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40mm ยาว2.92/เส้น
ท่อสีขาวuPVC CLIPSAL ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50mm ยาว2.92/เส้น
ฝาปิดกล่องพักท่อร้อยสายไฟพีวีซี (สีขาวปลอด)
ข้อต่ดร้อยสายไฟพีวีซี 3 ทาง รูปตัวที แบบลอย (สีขาวปลอด)ข้อต่อท่อ 25 มม. (สำหรับรุ่น 9025)
ข้อต่ดร้อยสายไฟพีวีซี 3 ทาง รูปตัวที แบบลอย (สีขาวปลอด)ข้อต่อท่อ 25 มม. (สำหรับรุ่น 9025)
ข้อต่ดร้อยสายไฟพีวีซี 3 ทาง รูปตัวที แบบลอย (สีขาวปลอด)32 มม. (สำหรับรุ่น 9032)
ข้อต่ดร้อยสายไฟพีวีซี 3 ทาง รูปตัวที แบบลอย (สีขาวปลอด)20 มม. (สำหรับรุ่น 9020)
ข้อต่ดร้อยสายไฟพีวีซี 3 ทาง รูปตัวที แบบลอย (สีขาวปลอด)16 มม. (สำหรับรุ่น 9016)
ข้อต่ดร้อยสายไฟพีวีซี 2 ทาง รูปโค้ง แบบลอย (สีขาวปลอด)32 มม. (สำหรับรุ่น 9032)
ข้อต่ดร้อยสายไฟพีวีซี 2 ทาง รูปโค้ง แบบลอย (สีขาวปลอด)20 มม. (สำหรับรุ่น 9020)
ข้อต่ดร้อยสายไฟพีวีซี 2 ทาง รูปโค้ง แบบลอย (สีขาวปลอด)16mm CLIPSAL
ข้อต่ดร้อยสายไฟพีวีซี 2 ทาง รูปโค้ง แบบลอย (สีขาวปลอด) 25 มม. (สำหรับรุ่น 9025)
กล่องพักท่อร้อยสายไฟพีวีซี ขนาด 20 มม. แบบลอย (สีขาวปลอด)4 ทาง (สำหรับรุ่น 9020)
กล่องพักท่อร้อยสายไฟพีวีซี ขนาด 20 มม. แบบลอย (สีขาวปลอด)2 ทาง (สำหรับรุ่น 9020)
กล่องพักท่อร้อยสายไฟพีวีซี ขนาด 20 มม. แบบลอย (สีขาวปลอด) 3 ทาง (สำหรับรุ่น 9020)
กล่องพักท่อร้อยสายไฟพีวีซี ขนาด 20 มม. แบบลอย (สีขาวปลอด) 2 ทาง แบบพิเศษ ทำมุม 90 องศา
กล่องพักท่อร้อยสายไฟพีวีซี ขนาด 20 มม. แบบลอย (สีขาวปลอด) 1 ทาง (สำหรับรุ่น 9020)
กล่องพักท่อร้อยสายไฟพีวีซี ขนาด 20 มม. แบบฝังลึก (สีขาวปลอด)3 ทาง (สำหรับรุ่น 9020)
กล่องพักท่อร้อยสายไฟพีวีซี ขนาด 20 มม. แบบฝังลึก (สีขาวปลอด)2 ทาง แบบพิเศษ ทำมุม 90 องศา
กล่องพักท่อร้อยสายไฟพีวีซี ขนาด 20 มม. แบบฝังลึก (สีขาวปลอด)1 ทาง (สำหรับรุ่น 9020)
กล่องพักท่อร้อยสายไฟพีวีซี ขนาด 20 มม. แบบฝังลึก (สีขาวปลอด) 4 ทาง (สำหรับรุ่น 9020)
กล่องพักท่อร้อยสายไฟพีวีซี ขนาด 20 มม. แบบฝังลึก (สีขาว)2 ทาง (สำหรับรุ่น 9020)
กล่องพักท่อร้อยสายไฟพีวีซี (สีเทา)ขนาด 108x108x76 มม. (สีเทา)
กล่องพักท่อร้อยสายไฟพีวีซี (สีเทา)กล่องพักสาย รุ่นพิเศษกันน้ำขนาด 77x77x54 มม. (สีเทา)
คอนเนคเตอร์ท่อย่น B0419 ใช้กับท่อ E2017
คอนเนคเตอร์ท่อย่น B0419 ใช้กับท่อ E2017
คอนเนคเตอร์ท่อย่น B0419 ใช้กับท่อ E2017
คอนเนคเตอร์ท่อย่น B0419 ใช้กับท่อ E2017
คอนเนคเตอร์ท่อย่น B0419 ใช้กับท่อ E2017
คอนเนคเตอร์ท่อย่น B0419 ใช้กับท่อ E2017
คอนเนคเตอร์ท่อย่น B0419 ใช้กับท่อ E2017
คอนเนคเตอร์ท่อย่น 90° L0419 ใช้กับท่อ E2017
คอนเนคเตอร์ท่อย่น 90° L0419 ใช้กับท่อ E2017
คอนเนคเตอร์ท่อย่น 90° L0419 ใช้กับท่อ E2017
คอนเนคเตอร์ท่อย่น 90° L0419 ใช้กับท่อ E2017
คอนเนคเตอร์ท่อย่น 90° L0419 ใช้กับท่อ E2017
คอนเนคเตอร์ท่อย่น 90° L0419 ใช้กับท่อ E2017
คอนเนคเตอร์ท่อย่น 90° L0419 ใช้กับท่อ E2017
คอนเนคเตอร์ท่อย่น 90° L0419 ใช้กับท่อ E2017
สายสัญญาณสำหรับทีวียี่ห้อเบลเด้น COAXIAL BELDEN 9116S RG 6 CATV CABLE
สายสัญญาณสำหรับกล้องวงจรปิด ยี่ห้อเบลเด้น COAXIAL BELDEN 9116 RG 6 CCTV CABLE (COPY)
สายสัญญาณสำหรับกล้องวงจรปิด ยี่ห้อเบลเด้น COAXIAL BELDEN 1523A RG 11 CCTV CABLE
HACO ET-01/GB สวิทซ์ TOGGLE ( แบบคันโยก ) 1 และ 2 ทาง 16แอมป์ 250โวลท์
HACO HM304 ชุดสวิทซ์ททางเดียวและสองทาง 2 ช่อง 10แอมป์ 220โวลท์
HACO TJ-E128 เฟรมพลาสติกขนาด 4 ช่อง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่