ข้อต่อ ท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมียสำหรับท่อสีขาว16mm
ข้อต่อ ท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมียสำหรับท่อสีขาว20mm
ข้อต่อ ท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมียสำหรับท่อสีขาว25mm
ข้อต่อ ท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมียสำหรับท่อสีขาว32mm
ข้อต่อกลางทาง สำหรับท่อสีขาว CLIPSAL ขนาด 16mm
ข้อต่อกลางทาง สำหรับท่อสีขาว CLIPSAL ขนาด 20mm
ข้อต่อกลางทาง สำหรับท่อสีขาว CLIPSAL ขนาด 25mm
ข้อต่อกลางทาง สำหรับท่อสีขาว CLIPSAL ขนาด 32mm
ข้อต่อกลางทาง สำหรับท่อสีขาว CLIPSAL ขนาด 40mm
ข้อต่อกลางทาง สำหรับท่อสีขาว CLIPSAL ขนาด 50mm
ข้อต่อลดขนาด ขนาดจาก 16-20mm บรรจุเล็ก/ใหญ่ 200/600
ข้อต่อลดขนาด ขนาดจาก 20-25mm บรรจุเล็ก/ใหญ่ 100/500
ข้อต่อลดขนาด ขนาดจาก 25-32mm บรรจุเล็ก/ใหญ่ 100/300
ข้อต่อลดขนาดท่อ ของuPVCสีขาวจากขนาด 32mmเป็น25mm
ข้อต่อลดขนาดท่อ ของuPVCสีขาวจากขนาด20mmเป็น16mm
ข้อต่อลดขนาดท่อ ของuPVCสีขาวจากขนาด25mmเป็น20mm
ข้อต่อสามทาง ขนาด 16mm บรรจุเล็ก/ใหญ่ 150
ข้อต่อสามทาง ขนาด 20mm บรรจุเล็ก/ใหญ่ 100
ข้อต่อสามทาง ขนาด 25mm บรรจุเล็ก/ใหญ่ 75
ข้อต่อสามทาง ขนาด 32mm บรรจุเล็ก/ใหญ่ 35
ข้อต่อเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สำหรับท่อ สีขาวคลิปเซิล (CLIPSAL) 16mm
ข้อต่อเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สำหรับท่อ สีขาวคลิปเซิล (CLIPSAL) 20mm
ข้อต่อเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สำหรับท่อ สีขาวคลิปเซิล (CLIPSAL) 25mm
ข้อต่อเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สำหรับท่อ สีขาวคลิปเซิล (CLIPSAL) 32mm
ข้อต่อเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สำหรับท่อ สีขาวคลิปเซิล (CLIPSAL) 40mm
ข้อต่อเกลียวตัวผู้ และตัวเมีย สำหรับท่อ สีขาวคลิปเซิล (CLIPSAL) 50mm
ข้อต่อโค้ง ขนาด 16mm บรรจุเล็ก/ใหญ่ 100/300
ข้อต่อโค้ง ขนาด 20mm บรรจุเล็ก/ใหญ่ 100/200
ข้อต่อโค้ง ขนาด 25mm บรรจุเล็ก/ใหญ่ 100
ข้อต่อโค้ง ขนาด 32mm บรรจุเล็ก/ใหญ่ 50
ข้อต่อโค้ง ขนาด 40mm บรรจุเล็ก/ใหญ่ 35
ข้อต่อโค้ง ขนาด 50mm บรรจุเล็ก/ใหญ่ 20
ตัวยึดท่อสีขาว คลิปเซิล(CLIPSAL) ขนาด 16mm
ตัวยึดท่อสีขาว คลิปเซิล(CLIPSAL) ขนาด 20mm
ตัวยึดท่อสีขาว คลิปเซิล(CLIPSAL) ขนาด 25mm
ตัวยึดท่อสีขาว คลิปเซิล(CLIPSAL) ขนาด 32mm
ตัวยึดท่อสีขาว คลิปเซิล(CLIPSAL) ขนาด 40mm
ตัวยึดท่อสีขาว คลิปเซิล(CLIPSAL) ขนาด 50mm
ท่อสีขาวuPVC CLIPSAL ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16mm ยาว2.92/เส้น
ท่ออ่อนลูกฟูก สีขาวปลอดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16mm ยี่ห้อ CLIPSAL(คลิปเซิล)
สปริงดัดท่อ ขนาด 25mm บรรจุเล็ก/ใหญ่ 1
สปริงดัดท่อ ขนาด 32mm บรรจุเล็ก/ใหญ่ 1
สปริงดัดท่อ สำหรับท่อสีขาว 16mm
สปริงดัดท่อ สำหรับท่อสีขาว20mm
สปริงดัดท่อ สำหรับท่อสีขาว25mm
สปริงดัดท่อ สำหรับท่อสีขาว32mm
ท่อร้อยสายไฟสีขาว Dimension (O.D.) 16mm UnitPacking ความยาว 2.92mm
ท่อร้อยสายไฟสีขาว Dimension (O.D.) 20mm UnitPacking ความยาว 2.92mm
ท่อร้อยสายไฟสีขาว Dimension (O.D.) 25mm UnitPacking ความยาว 2.92mm
ท่อร้อยสายไฟสีขาว Dimension (O.D.) 32mm UnitPacking ความยาว 2.92mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่