เมนเบรคเกอร์ 2 สาย, 10kA, 240V. 32A
เมนเบรคเกอร์ 2 สาย, 10kA, 240V. 20A
เมนเบรคเกอร์ 2 สาย, 10kA, 240V. 16A
เมนเบรคเกอร์ 2 สาย 10kA, 240V. 80A
เมนเบรคเกอร์ 2 สาย 10kA, 240V. 70A
เมนเบรคเกอร์ 2 สาย 10kA, 240V. 100A
อุปกรณ์ติดตั้งป้องกันแรงดันฟ้าผ่าแบบปลั๊กอ่อน สำหรับคอนซูเมอร์ ยูนิท 15kA
สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ 250 AF 400/415V, 3P, 25kA , 250A
สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ 250 AF 400/415V, 3P, 25kA , 225A
สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ 250 AF 400/415V, 3P, 25kA , 200A
สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ 100 AF 400/415V, 3P, 30kA , 15A
ลูกย่อยป้องกันไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช๊อต 30 mA, 240 V, 1Pole, 6kA ขนาด 45 A
ลูกย่อยป้องกันไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช๊อต 30 mA, 240 V, 1Pole, 6kA ขนาด 40 A
ลูกย่อยป้องกันไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช๊อต 30 mA, 240 V, 1Pole, 6kA ขนาด 32 A
ลูกย่อยป้องกันไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช๊อต 30 mA, 240 V, 1Pole, 6kA ขนาด 20 A
ลูกย่อยป้องกันไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช๊อต 30 mA, 240 V, 1Pole, 6kA ขนาด 16A
ลูกย่อยป้องกันไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช๊อต 30 mA, 240 V, 1Pole, 6kA ขนาด 10 A
ลูกย่อย QOvs 240/415 V, 3 Pole, 6kAขนาด 10 A
ลูกย่อย QOvs 240/415 V, 3 Pole, 6kA ขนาด 40 A
ลูกย่อย QOvs 240/415 V, 3 Pole, 6kA ขนาด 32 A
ลูกย่อย QOvs 240/415 V, 3 Pole, 6kA ขนาด 25 A
ลูกย่อย QOvs 240/415 V, 3 Pole, 6kA ขนาด 20 A
ลูกย่อย QOvs 240/415 V, 3 Pole, 6kA ขนาด 16 A
ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 32 มม. สำหรับรุ่น 9032
Weather proof Isolator Switch 2 สาย, 35 แอมป์ รุ่น SClassic
Weather proof Isolator Switch 2 สาย, 20 แอมป์ รุ่น SClassic
ฝาครอบแผงหน้ากากสำหรับรุ่น 30 ซีรี่ส์, 2000 ซีรี่ส์ และ MEGA 2000 ฝาขาวขุ่น รุ่น SClassic
ฝาครอบแผงหน้ากากสำหรับรุ่น 30 ซีรี่ส์, 2000 ซีรี่ส์ และ MEGA 2000 ฝาใส รุ่น SClassic
ฝาครอบแผงหน้ากากสำหรับรุ่น 30 ซีรี่ส์ รุ่น SClassic
แผงหน้ากากกันน้ำ สำหรับใส่สวิตซ์ 1 ช่อง รุ่น 30 ซีรี่ส์ รุ่น SClassic
กล่องกันน้ำ แบบลอย สำหรับสวิตซ์ 1 ช่อง รุ่น SClassic
สำหรับแผงหน้ากาก รุ่น 30 ซีรี่ส์ รุ่น SClassic
แผงหน้ากาก ขนาดเล็ก 2 ช่อง รุ่น SClassic : 30 Series
แผงหน้ากาก ขนาดเล็ก 1 ช่อง รุ่น SClassic : 30 Series
แผงหน้ากาก เต้ารับโทรศัพท์คู่ 6 สาย มีม่านปิด รุ่น SClassic : 30 Series
แผงหน้ากาก เต้ารับโทรศัพท์เดี่ยว 6 สาย มีม่านปิด รุ่น SClassic : 30 Series
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย และสวิตซ์ควบคุมภายใน รุ่น SClassic : 30 Series
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย 1 ช่องใส่สวิตซ์ รุ่น SClassic : 30 Series
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย รุ่น SClassic : 30 Series
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา พร้อมม่านนิรภัย รุ่น SClassic : 30 Series
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 2 ช่องใส่สวิตซ์ รุ่น SClassic : 30 Series
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย 1 ช่องใส่สวิตซ์ รุ่น SClassic : 30 Series
เต้ารับเดี่ยว 2 ขา พร้อมม่านนิรภัย รุ่น SClassic : 30 Series
แผงหน้ากากไร้ช่อง รุ่น SClassic : 30 Series
แผงหน้ากาก 2 ช่อง รุ่น SClassic : 30 Series
แผงหน้ากาก 1 ช่อง รุ่น SClassic : 30 Series
กล่องพลาสติกแบบลอย รุ่น SFlexi
กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ สีขาว รุ่น SFlexi
กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ สีเทา รุ่น SFlexi
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง สีขาว รุ่น SFlexi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่