GV2ME22 : อุปกรณ์ตัดวจรมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน 15 HP 20-25 A
GV2ME05 อุปกรณ์ตัดวงจรขั้นพื้นฐาน 0.63-1 แอมป์
GV2ME04 อุปกรณ์ตัดวงจรมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน
GV2M06 MOTOR CIRCUIT BREAKER TELE
GV2LS08 : MAGNETIC CIRCUIT BREAKER TELE
GV2L16 มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดไม่มีโอเวอร์โหลดในตัว 9 แอมป์
GV2L10 มอเตอร์เบรกเกอร์ไม่มีโอเวอร์โหลดในตัว 4 แอมป์
GV2G454 บัสบาร์ ใช่ร่วมกับซีรีส์ GV2
GV2G354 : บัสบาร์ ใช่ร่วมกับ ซีรีส์ GV2
GV2G254 :บัสบาร์ 3 พอร์ต-63แอมป์ 54 มม.
GV2G05 :เทอร์มินอลบล็อก 3 พอร์ต สำหรับ GV1L3
GV2-P32 :มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว 24-32 แอมป์
GV2-P22 :มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว 20-25 แอมป์
GV2-P21 : MOTOR CB. 17-23A 9kw ″TELE″
GV2-P20 : มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว 13-18 แอมป์
GV2-P16 : มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว 9-14 แอมป์
GV2-P14 : มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว .5.5HP TELE
GV2-P10 : มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว 4-6.3
GV2-P08 :มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว 2.5-4 แอมป์
GV2-P07 :มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว 1.6-2.5 แอมป์
GV2-P06 :มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว 1-1.6 แอมป์
GV2-P05 :มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว 0.63-1 แอมป์
GV2-P04 :มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว 0.40-0.63 แอมป์
GV2-ME32 :อุปกรณ์ตัดวงจรมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน 20 HP 24-32 A
GV2-ME21 :อุปกรณ์ตัดวงจรอเตอร์ขั้นพื้นฐาน 12 HP 17-23A
GV2-ME20 อุปกรณ์ตัดวงจรมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน 10 HP
GV2-ME16 :อุปกรณ์ตัดวงจรมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน 4.5 HP
GV2-ME14 อุปกรณ์ตัดวงจรมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน 5.5HP
GV2-ME10 อุปกรณ์ตัดวงจรมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน 3HP
GV2-ME08 อุปกรณ์ตัดวงจรมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน 2.5-4 แอมป์
GV2-ME07 MOTO4 CB.1HP TELE
GV2-ME06 อุปกรณ์ตัดวงจรมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน 1-1.6A TELE
GV2-ME04 อุปกรณ์ตัดวงจรมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน
GV2-M22 MOTOR CB.20-25A TELE
GV2-M20 :อุปกรณ์ตัดวงจรมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน 13-18 แอป์
GV2-M16 อุปกรณ์ตัดวงจรมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน 9-14 แอมป์
GV2-M14 อุปกรณ์ตัดวงจรมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน 6-10 แอมป์
GV2-M10 อุปกรณ์ตัดวงจรมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน 0.4-0.63 แอมป์
GV2-M08 อุปกรณ์ตัดวงจรมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน 2.5-4 แอมป์
GV2-L22 : มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดไม่มีโอเวอร์โหลดในตัว 15HP TELE
GV2-L20 : มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดไม่มีโอเวอร์โหลดในตัว .10HP TELE
GV2-L14 มอเตอร์เบรกเกอร์ชนิดไม่มีโอเวอร์โหลดในตัว 6 แอมป์
GV2-L07 มอเตอร์เบรกเกอร์ไม่มีโอเวอร์โหลดในตัว 1.6 แอมป์
GV2-AP02 : ด้ามจับลูกบิดพร้อมก้านต่อ ″TELE″
GV2-AN11อุปกรณ์เสริมสำหรับมอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น GV2
GV2-AF3 อุปกรณ์เสริมสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น GV2
GV2-AF01 อุปกรณ์เสริมสำหรับมอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น GV2
GV1G02 :อุปกรณ์เสริมสำหรับ GV2-GV3
GV1-G09 :เทอร์มินอลบล็อก
GV-AM11 อุปกรณ์เสริมสำหรับมอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น GV2GV3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่