ออดไฟฟ้าCBZ-20 รายการ AC 220V รหัสBZ003 (Shinohawa)
ออดไฟฟ้าCBZ-20 รายการ AC 110V รหัสBZ012 (Shinohawa)
ออดไฟฟ้าCBZ-20 รายการ DC 24V รหัสBZ008 (Shinohawa)
ออดไฟฟ้าCBZ-20 รายการ DC 12V รหัสBZ005 (Shinohawa)
ออดไฟฟ้าCBZ-20 รายการ AC 380V รหัสBZ013 (Shinohawa)
ออดหน้าตู้ ออดกระพริบหน้าตู้ LED รายการ ออด AC 220V รหัส BZ017
ออดหน้าตู้ ออดกระพริบหน้าตู้ LED รายการ ออด DC 24V รหัส BZ018
ออดหน้าตู้ ออดกระพริบหน้าตู้ LED รายการ ออด+LED AC 220V รหัส BZ015
ออดหน้าตู้ ออดกระพริบหน้าตู้ LED รายการ ออด+LED DC 24V รหัส BZ020
เบบี้ไซเรน TCZ-230 MS-190 AC 220V รหัสBZ101 (Shinohawa)
เบบี้ไซเรน TCZ-230 MS-190 DC 12V รหัสBZ102 (Shinohawa)
เบบี้ไซเรน TCZ-230 MS-190 DC 24V รหัสBZ103 (Shinohawa)
อิเล็คโทรนิคไซเรน TCZ-220 DC12V รหัสBZ106 (Shinohawa)
อิเล็คโทรนิคไซเรน TCZ-220 AC220V รหัสBZ104 (Shinohawa)
อิเล็คโทรนิคไซเรน TCZ-220 DC24V รหัสBZ105 (Shinohawa)
มอเตอร์ไซเรน MS-290 AC220V รหัสBZ112 (Shinohawa)
มอเตอร์ไซเรน MS-290 AC110V รหัสBZ110 (Shinohawa)
มอเตอร์ไซเรน MS-290 DC24V รหัสBZ111 (Shinohawa)
มอเตอร์ไซเรน MS-390 AC220V รหัสBZ114 (Shinohawa)
มอเตอร์ไซเรน MS-390 AC110V รหัสBZ116 (Shinohawa)
มอเตอร์ไซเรน MS-390 DC24V รหัสBZ115 (Shinohawa)
มอเตอร์ไซเรน MS-390 DC12V รหัสBZ113 (Shinohawa)
มอเตอร์ไซเรน MS-395 AC220V รหัสBZ117 (Shinohawa)
มอเตอร์ไซเรน MS-490 AC220V รหัสBZ118 (Shinohawa)
มอเตอร์ไซเรน MS-590 AC220V รหัสBZ119 (Shinohawa)
ซัพพอร์ทบันไดและฉนวนต่างระดับ รายการ CT2-20 20x100x4 รหัสBS703
ซัพพอร์ทบันไดและฉนวนต่างระดับ รายการ CT4-30 30x132x4 รหัสBS704
ซัพพอร์ทบันไดและฉนวนต่างระดับ รายการ CT4-40 30x164x4 รหัสBS705
ซัพพอร์ทบันไดและฉนวนต่างระดับ รายการ CT5-25 20x135x4 รหัสBS707
ซัพพอร์ทบันไดและฉนวนต่างระดับ รายการ CJ4-30 30x230x4 รหัสBS708
ซัพพอร์ทบันไดและฉนวนต่างระดับ รายการ CJ4-40 30x230x4 รหัสBS709
กดติด-ปล่อยดับ รหัสFS001 FS-2 10A
กดติด-ปล่อยดับ รหัสFS301 FS-2 10A (SAZN)
กดติด-ปล่อยดับ รหัสFS002 FS-3 10A
กดติด-ปล่อยดับ รหัสFS302 FS-3 10A (เป็นพลาสติก)(SAZN)
กดติด-ปล่อยดับ รหัสFS303 FS-3 10A กดล็อคกดปล่อย (เป็นพลาสติก)(SAZN)
กดติด-ปล่อยดับ รหัสFS308 FS-4 15A กดล็อคกดปล่อย
กดติด-ปล่อยดับ รหัสFS003 FS-4 15A
กดติด-ปล่อยดับ รหัสFS304 FS-4 15A (SAZN)
กดติด-ปล่อยดับ รหัสFS305 FS-5 15A (SAZN)
กดติด-ปล่อยดับ รหัสFS004 FS-5 15A
กดติด-ปล่อยดับ รหัสFS306 YDT1-18 (SAZN)
กดติด-ปล่อยดับ รหัสFS307 FS-2x2 (SAZN)
รหัสFS011 สวิทช์เท้าเหยียบเซฟตี้ล็อค(รีเซทด้วยมือ)
รหัส HP401 สวิทช์รอกไร้สาย 6 ปุ่ม+(O-F)+ฉุกเฉิน220V
รหัส HP409 สวิทช์รอกไร้สาย 6 ปุ่ม+(O-F)+ฉุกเฉิน 380V
รหัส HP402 สวิทช์รอกไร้สาย 6 ปุ่ม+(O-F)+ฉุกเฉิน 12/24V DC/AC
รหัส HP406 สวิทช์รอกไร้สาย 6 ปุ่ม 2 SPEED+(O-F)+ฉุกเฉิน 220V/380V
รหัส HP329 C-A271 2ปุ่ม (1สปีด)
รหัส HP319 C-A2713K 2ปุ่ม+กุญแจล็อก (1สปีด)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่