เต้ารับโทรศัพท์6P4C พร้อมฝาเสริมสีทองTelephone modular jack 6P4Cwith box cover
เต้ารับโทรทัศน์พร้อมฝาเสริม สีทอง Monitor
เต้ารับเสียบขากลมแบน มีกราวด์และม่านนิรภัย พร้อมชุดฝาเสริมและฝาครอบพลาสติก
เต้ารับโทรศัพท์คู่ 6P4C พร้อมฝาเสริมและฝาครอบพลาสติก
เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C พร้อมด้วยเต้ารับโทรทัศน์ ฝาเสริมและฝาครอบพลาสติก
เต้ารับโทรทัศน์ ฝาเสริมและฝาครอบพลาสติก
เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C พร้อมฝาเสริมและฝาครอบพลาสติก
เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C พร้อมฝาเสริมและฝาครอบพลาสติก
เต้ารับโทรศัพท์ 6P4C พร้อมฝาเสริมและฝาครอบพลาสติก
นาฬิกาตั้งเวลาแบบทุกวัน สำรองไฟ 5 ปี(50-60Hz) ใช้ระบบอิเล็คทรอนิคส์ 220V ไฟฟ้ากระแสสลับ ใช้วงจรแยกกั
นาฬิกาตั้งเวลาแบบทุกวัน สำรองไฟ 5 ปี(50-60Hz) ใช้ระบบอิเล็คทรอนิคส์ 220V ไฟฟ้ากระแสสลับ ใช้ สลับสองท
นาฬิกาตั้งเวลาแบบสัปดาห์ละครั้ง สำรองไฟ 5 ปี(50-60Hz) ใช้ระบบอิเล็คทรอนิคส์ 220V ไฟฟ้ากระแสสลับ ใช้ว
TB621018A7 TB62 Series แบบใช้ภายในอาคาร ใช้วงจรแยกกัน 1 ขั้ว สลับ 2 ทาง 100 กรัม สำรองไฟ 5 ปี
TB622018A7 TB62 Series แบบใช้ภายในอาคาร ใช้วงจรแยกกัน 1 ขั้ว สลับ 2 ทาง 120 กรัม สำรองไฟ 5 ปี
สวิตช์ตั้งเวลาอัตโนมัติ แบบทุกวัน ใช้ภายในอาคาร ขับเคลื่อนด้วยมอเตอรืควอร์ท 220-240V ไฟฟ้ากระแสสลับ
สวิตช์ตั้งเวลาอัตโนมัติ แบบทุกวัน ใช้ภายในอาคาร ขับเคลื่อนด้วยมอเตอรืควอร์ท 220-240V ไฟฟ้ากระแสสลับ
สวิตช์ตั้งเวลาอัตโนมัติ ชุดฝาเหล็ก แบบทุกวัน ใช้ภายในอาคาร ขับเคลื่อนด้วยมอเตอรืควอร์ท 220-240V ไฟฟ้
แบบทุกวัน ใช้ภายในอาคาร กันน้ำและฝุ่นละออง IP53 ขับเคลื่อนด้วยมอเตอรืควอร์ท 220-240V ไฟฟ้ากระแสสลับ
แบบทุกวัน ใช้ภายในอาคาร สำรองไฟ 300 ชม. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอรืควอร์ท 220-240V ไฟฟ้ากระแสสลับ
แบบทุกวัน ใช้ภายในอาคาร ขับเคลื่อนด้วยมอเตอรืควอร์ท 220-240V ไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรเดียวกัน 1ขั้ว
แบบสัปดาร์ละครั้ง DIN 3P (50Hz) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ควอร์ท 230V ไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรแยกกัน 1ขั้ว สลั
แบบทุกวัน DIN 3P (50Hz) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอรืควอร์ท 230V ไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรแยกกัน 1ขั้ว สลับสอง
แบบทุกวัน DIN 3P (50-60Hz) แบต 300 ช.ม ขับเคลื่อนด้วยมอเตอรืควอร์ท 220-240V ไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรแยกกั
เบรกเกอร์กันดูด AC100-240V 1.5kA (30A) 2P0E ความไวต่อกระแสไฟฟ้า 15mA
เบรกเกอร์กันดูด AC100-240V 1.5kA (30A) 2P0E ความไวต่อกระแสไฟฟ้า30mA
เบรกเกอร์กันดูด AC120-240V 1.5kA (30A) 2P0E ความไวต่อกระแสไฟฟ้า15mA
เบรกเกอร์กันดูด AC120-240V 1.5kA (30A) 2P0E ความไวต่อกระแสไฟฟ้า30mA
เบรกเกอร์กันดูด HB TYPE AC240V 1.5kA (10A)2P1E BS1110YT
เบรกเกอร์กันดูด HB TYPE AC240V 1.5kA (15A)2P1E BS1111YT
เบรกเกอร์กันดูด HB TYPE AC240V 1.5kA (20A) 2P1E BS1112YT
เบรกเกอร์กันดูด HB TYPE AC240V 1.5kA (30A) 2P1E BS1113YT
เบรกเกอร์กันดูด HB TYPE AC240V 1.5kA (40A) 2P1E BS1114YT
เบรกเกอร์กันดูด HB TYPE AC 120/240V 1.5kA (10A) 2P2E BS2020YT
เบรกเกอร์กันดูด HB TYPE AC 120/240V 1.5kA (15A) 2P2E BS2021YT
เบรกเกอร์กันดูด HB TYPE AC 120/240V 1.5kA (20A) 2P2E BS2022YT
เบรกเกอร์กันดูด HB TYPE AC 120/240V 1.5kA (30A) 2P2E BS2023YT
เบรกเกอร์กันดูด AC120/240 1.5kA 3Amp Sefety Breaker S-HB Type BS23T
เบรกเกอร์กันดูด AC120/240 1.5kA 5Amp Sefety Breaker S-HB Type BS25T
สายไฟVSF สายไฟเดินในบ้าน Housing Wire(VSF)สายกลมแกนฝอยหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี.แรงดัน 300V(ราคา/ขด)
สายไฟVFF,สายไฟวีดับเบิ้ลเอฟ สายไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า (HOME APPIANCE WIRE)
VTF CABLE สายตีเกลียว 2 ไส้ ใช้เดินสาย ลำโพง ในอาคาร
สายไฟvff สายไฟอ่อน ยี่ห้อ THAI YAZAKI 2 x 0.5 mm2 300V 70C
สายไฟvff สายไฟอ่อน ยี่ห้อ THAI YAZAKI 2 x 0.75 mm2 300V 70C
สายไฟvff สายไฟอ่อน ยี่ห้อ THAI YAZAKI 2 x 1mm2 300V 70C
สายไฟvff สายไฟอ่อน ยี่ห้อ THAI YAZAKI 2 x 1.5 mm2 300V 70C
สายไฟvff สายไฟอ่อน ยี่ห้อ THAI YAZAKI 2 x 2.5 mm2 300V 70C
Building Wires and Cables (Copper Aluminium)
VTF CABLE สายตีเกลียว 2 ไส้ ใช้เดินสาย ลำโพง ในอาคาร
VTF CABLE สายตีเกลียว 2 ไส้ ใช้เดินสาย ลำโพง ในอาคาร
VTF CABLE สายตีเกลียว 2 ไส้ ใช้เดินสาย ลำโพง ในอาคาร

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่