เต้ารับเดี่ยว 2 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์
เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์ ยี่ห้อ haco
เต้ารับสากลเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์ W8318A-ST
เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์
ฝาอุดช่องว่าง
สวิทซ์กดกระดิ่ง ขนาด 10 แอมป์ 250 โวลท์ W2710-ST
สวิทซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์ (ไฟสัญญาณสีฟ้า) W2711L-ST
สวิทซ์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลท์
สวิทซ์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลท์
แผงหน้ากาก 4 ช่อง
แผงหน้ากาก 2 ช่องกลาง
แผงหน้ากาก 3 ช่อง Haco Deco Matt Black รหัสสินค้า : W1113-HST
แผงหน้ากาก 2 ช่อง
แผงหน้ากาก 1 ช่อง Haco Deco Matt Black รหัสสินค้า : W1111-HST
กล่องพลาสติกแบบลอย ขนาด ก.4นิ้วx ย.4นิ้ว x ส.11/4นิ้ว
กล่องพลาสติกแบบลอย ขนาด ก.4 x ย.4 x ส.11/4
สแควร์บ๊อกซ์ พร้อมรูเทอร์มินอล ขนาด ก.4quot; x ย.4quot; x ส.11/2quot; Haco Deco
แฮนดี้บอกซ์ ขนาด ก.21/2quot; x ย.4quot; x ส 17/8quot;
แฮนดี้บอกซ์ พร้อมรูเทอร์มินอล ขนาด ก.2quot; x ย.4quot; x ส 17/8quot; Haco Deco
แฮนดี้บอกซ์ พร้อมรูเทอร์มินอล ขนาด ก.2quot; x ย.4quot; x ส 1.5quot; Haco Deco
สวิทซ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (พร้อมหน้ากาก)
สวิทซ์กดกระดิ่งชนิดกันน้ำ 10 แอมป์ IP54 (สามารถหมุนเพื่อติดตั้งได้ทั้งแนวตั้ง/นอน)
เต้ารับ Floor Socket Plastic Flushing Box 120x120x60 mm.
Floor Socket Plastic Flushing Box 100x100x55 mm.
Adjustable Floor Socket Flushing Box 120x120x55 mm.
เต้ารับคู่เสียบขากลมแบนคู่มีกราวด์พร้อมฝาเสริมและกล่องสำหรับติดตั้ง
เต้ารับคู่เสียบขากลมแบนมีกราวด์พร้อมชุดฝาเสริมและกล่องสำหรับติดตั้ง
เต้ารับคู่เสียบขาแบนมีกราวด์พร้อมชุดฝาเสริมและกล่องสำหรับติดตั้ง
เต้ารับเสียบขากลมแบนมีกราวด์และม่านนิรภัยพร้อมด้วยเต้ารับโทรศัพท์ 6P4Cพร้อมชุดฝาเสริมและกล่องสำหรับต
เต้ารับเสียบขากลมแบนมีกราวด์และม่านนิรภัยพร้อมด้วยเต้ารับคอมพิวเตอร์ (CAT5E)พร้อมชุดฝาเสริมและกล่องส
เต้ารับฝังพื้น รุ่นพอ๊บอั๊พ และบอ๊กซ์ เต้ารับโทรศัพท์คู่ 6P4C พร้อมชุดฝาเสริมและกล่องสำหรับติดตั้ง
เต้ารับโทรศัพท์คู่ 6P4C พร้อมชุดฝาเสริมและกล่องสำหรับติดตั้ง
เต้ารับคอมพิวเตอร์ (CAT5E) พร้อมชุดฝาเสริมและกล่องสำหรับติดตั้ง
เต้ารับคู่เสียบขากลมแบน มีกราวด์และม่านนิรภัย พร้อมชุดฝาเสริมและกล่องสำหรับติดตั้ง
เต้ารับคู่เสียบขากลมแบน มีกราวด์ พร้อมชุดฝาเสริมและกล่องสำหรับติดตั้ง
เต้ารับคู่เสียบขาแบน มีกราวด์ พร้อมชุดฝาเสริมและกล่องสำหรับติดตั้ง
เต้ารับเสียบขากลมแบน มีกราวด์และม่านนิรภัย พร้อมด้วยเต้ารับโทรศัพท์ 6P4C พร้อมชุดฝาเสริมและกล่องสำหร
ต้ารับเสียบขากลมแบน มีกราวด์และม่านนิรภัย พร้อมด้วยเต้ารับคอมพิวเตอร์ (CAT5E) พร้อมชุดฝาเสริมและกล่อ
เต้ารับคอมพิวเตอร์ (CAT5E) พร้อมชุดฝาเสริมและกล่องสำหรับติดตั้ง
เต้ารับโทรศัพท์คู่ 6P4C และเต้ารับคอมพิวเตอร์ (CAT5E) พร้อมชุดฝาเสริมและกล่องสำหรับติดตั้ง
เต้ารับโทรศัพท์คู่ 6P4C พร้อมชุดฝาเสริมและกล่องสำหรับติดตั้ง
เต้ารับเสียบขาแบนมีกราวด์พร้อมฝาเสริม 10A 250V~
เต้ารับโทรศัพท์6P4C พร้อมฝาเสริม
เต้ารับโทรทัศน์พร้อมฝาเสริม
เต้ารับคอมพิวเตอร์ (CAT5E)พร้อมฝาเสริม DU6345PT
DU5142PTเต้ารับเสียบขาแบนมีกราวด์พร้อมฝาเสริม 10A 250V~
เต้ารับโทรศัพท์6P4C พร้อมฝาเสริม POP UP OUTLET DU6143PT
เต้ารับไมโครโฟนพร้อมฝาเสริม Microphone terminalwith box cover
เต้ารับคอมพิวเตอร์ (CAT5E)พร้อมฝาเสริมCAT5E modular jackwith box cover
เต้ารับเสียบขาแบนมีกราวด์พร้อมฝาเสริมสีทอง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่