ตู้แร็ค 19 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น GERMANY PERFORATED WALL RACK 12U, ลึก 60 cm. (เจาะประตูหน้าที่ด้านข
ตู้แร็ค 19 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น GERMANY PERFORATED WALL RACK 12U, ลึก 60 cm. (เจาะประตูหน้าที่ด้านข
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (60X60 cm.) 60x60x205
ตู้แร็ค 19 นิ้ว 19quot; GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (60X60 cm.) 60x60x218.5
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (60X60 cm.) 60x60x218.5
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (60X80)
ตู้แร็ค 19 นิ้วGERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (60X90 cm.) 60x90x205
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (60X90 cm.) 60x90x218.5
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (60X110 cm.) 60x110x205
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (60X100 cm.) 60x110x218.5
ตู้แร็ค 19 นิ้ว ERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (80X80 cm.) 80x80x205
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMAN DATA RACK 42U, (80X80 cm.)
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (60X100 cm.)
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMAN DATA RACK 45U, (80X80 cm.)
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMAN DATA RACK 45U, (80X80 cm.)ประตูหน้า-หลังเปิด 2 บาน
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (80X90 cm.) 80x90x205 ประตูบานเดี่ยวทั่วไป
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMAN DATA RACK 42U, (80X90 cm.) ประตูหลังเปิด 2 บาน
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMAN DATA RACK 42U, (80X90 cm.)ประตูหน้า-หลังเปิด 2 บาน
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (60X100 cm.) 80x90x218.5(ประตูบานเดี่ยวทั่วไป)
ตู้แร็ค 19 นิ้วGERMAN DATA RACK 45U, (80X90 cm.) ประตูหลังเปิด 2 บาน
ตู้แร็ค 19 นิ้ GERMAN DATA RACK 45U, (80X90 cm.) ประตูหน้า-หลังเปิด 2 บาน
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (80X100 cm.)80x100x205 (ประตูบานเดี่ยวทั่วไป)
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMAN DATA RACK 42U, (80X100 cm.) ประตูหลังเปิด 2 บาน
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMAN DATA RACK 42U, (80X90 cm.) ประตูหน้า-หลังเปิด 2 บาน
ตู้แร็ค 19 นิ้วGERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (60X100 cm.
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMAN DATA RACK 45U, (80X90 cm.) ประตูหลังเปิด 2 บาน
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMAN DATA RACK 45U, (80X90) cm. ประตูหน้า-หลังเปิด 2 บาน
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (80X100 cm.)80x100x205 (ประตูบานเดี่ยวทั่วไป)
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMAN DATA RACK 42U, (80X100 cm.)
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMAN DATA RACK 42U, (80X100 cm.) ประตูหน้า-หลังเปิด 2 บาน
ตู้แร็ค 19 นิ้วGERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (80X100 cm.) 80x100x218.5 (ประตูบานเดี่ยวทั่วไป)
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMAN DATA RACK 45U, (80X100 cm.) ประตูหลังเปิด 2 บาน
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMAN DATA RACK 45U, (80X100 cm.) ประตูหน้า-หลังเปิด 2 บาน
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 42U, (80X110 cm.) 80x110x205 (ประตูบานเดี่ยวทั่วไป)
ตู้แร็ค 19 นิ้วGERMAN DATA RACK 42U, (80X110 cm.)ประตูหลังเปิด 2 บาน
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMAN DATA RACK 42U, (80X110 cm.) ประตูหน้า-หลังเปิด 2 บาน
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMANY EXPORT DATA CENTER RACK 45U, (80X110 cm.) 80x110x218.5 ประตูบานเดี่ยวทั่วไป)
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMAN DATA RACK 45U, (80X110 cm.) ประตูหลังเปิด 2 บาน
ตู้แร็ค 19 นิ้ว GERMAN DATA RACK 45U, (80X110 cm.) ประตูหน้า-หลังเปิด 2 บาน
19 CLOSE RACK CABINETEXTRA 19 HIGH QUALITY EXPORT SERVER RACK CABINET
EXTRA 19\quot; HIGH QUALITY EXPORT SERVER RACK CABINET
19\quot; Wall Mount Rack 6U
19\quot; HIGH QUALITY EXPORT RACK 15U (60x60 cm.)
19\quot; HIGH QUALITY EXPORT RACK 27U (60x60 cm.)
19\quot; HIGH QUALITY EXPORT RACK 36U (60x60 cm.)
19 Inch PREMIUM EXPORT WALL RACK 12U, ลึก 50 cm. galvanize steel
19 Inch PREMIUM EXPORT WALL RACK 12U, ลึก 60 cm. galvanize steel
19 Inch PREMIUM PERFORATED WALL RACK 6U, ลึก50 cm. 60x50x32
19 Inch PREMIUM PERFORATED WALL RACK 6U, ลึก 60 cm. 60x60x32
1 Inch PREMIUM PERFORATED WALL RACK 9U, ลึก 60 cm. 60x50x45.5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่