แมกเนติก คอนแทกเตอร์ SK Series รายการ SK-35 รหัสMG008(220V AC) รหัสMG017(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ SK Series รายการ SK-35 รหัสMG033(48V AC) รหัสMG018(110V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ SN Series รายการ SN-10 รหัสMG051(220V AC) รหัสMG071(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ SN Series รายการ SN-11 รหัสMG052(220V AC) รหัสMG072(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ SN Series รายการ SN-12 รหัสMG053(220V AC) รหัสMG073(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ SN Series รายการ SN-20 รหัสMG054(220V AC) รหัสMG074(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ SN Series รายการ SN-21 รหัสMG055(220V AC) รหัสMG075(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ SN Series รายการ SN-25 รหัสMG056(220V AC) รหัสMG076(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ SN Series รายการ SN-35 รหัสMG057(220V AC) รหัสMG077(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ SN Series รายการ SN-50 รหัสMG058(220V AC) รหัสMG078(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ SN Series รายการ SN-65 รหัสMG059(220V AC) รหัสMG079(380V AC)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่นTHN-12(3E)ระยะกระแส 0.7-1.1(0.9A)รหัสMO401 (Shinohawa)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่นTHN-12(3E)ระยะกระแส 0.9-1.5(1.2A)รหัสMO402 (Shinohawa)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่นTHN-12(3E)ระยะกระแส 1.4-2(1.7A)รหัสMO403 (Shinohawa)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่นTHN-12(3E)ระยะกระแส 1.6-2.6(2.1A)รหัสMO404 (Shinohawa)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่นTHN-12(3E)ระยะกระแส 2.8-4.4(3.5A)รหัสMO405 (Shinohawa)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่นTHN-12(3E)ระยะกระแส 4-6(5A)รหัสMO406 (Shinohawa)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่นTHN-12(3E)ระยะกระแส 5.2-8(6.5A)รหัสMO407 (Shinohawa)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่นTHN-12(3E)ระยะกระแส 7-11(9A)รหัสMO408 (Shinohawa)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่นTHN-12(3E)ระยะกระแส 9-13(11A)รหัสMO409 (Shinohawa)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่นTHN-20(3E)ระยะกระแส 12-18(15A)รหัสMO425 (Shinohawa)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่นTHN-20(3E)ระยะกระแส 16-22(19A)รหัสMO426 (Shinohawa)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่นTHN-20(3E)ระยะกระแส 24-34(30A)รหัสMO427 (Shinohawa)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่นTHN-20(3E)ระยะกระแส 4-6(5A)รหัสMO421 (Shinohawa)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่นTHN-20(3E)ระยะกระแส 5.2-8(6.5A)รหัสMO422 (Shinohawa)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่นTHN-20(3E)ระยะกระแส 7-11(9A)รหัสMO423 (Shinohawa)
โอเวอร์โหลดรีเลย์ รุ่นTHN-20(3E)ระยะกระแส 9-13(11A)รหัสMO424 (Shinohawa)
แมกเนติกแอร์ 2NO 40A 220V รหัสMG802
แมกเนติกแอร์ 3NO 40A 380V รหัสMG803
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ LCI-Series รายการ LCI-D9511 รหัสMG110(220V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ LCI-Series รายการ LCI-D8011 รหัสMG109(220V AC) รหัสMG414(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ LCI-Series รายการ LCI-D6511 รหัสMG108(220V AC) รหัสMG130(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ LCI-Series รายการ LCI-D5011 รหัสMG107(220V AC) รหัสMG118(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ LCI-Series รายการ LCI-D4011 รหัสMG106(220V AC) รหัสMG116(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ LCI-Series รายการ LCI-D3210 รหัสMG105(220V AC) รหัสMG120(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ LCI-Series รายการ LCI-D3201 รหัสMG115(220V AC) รหัสMG128(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ LCI-Series รายการ LCI-D2510 รหัสMG104(220V AC) รหัสMG129(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ LCI-Series รายการ LCI-D2501 รหัสMG114(220V AC) รหัสMG127(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ LCI-Series รายการ LCI-D1810 รหัสMG103(220V AC) รหัสMG119(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ LCI-Series รายการ LCI-D1801 รหัสMG113(220V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ LCI-Series รายการ LCI-D1210 รหัสMG102(220V AC) รหัสMG403(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ LCI-Series รายการ LCI-D1201 รหัสMG112(220V AC) รหัสMG208(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ LCI-Series รายการ LCI-D0910 รหัสMG101(220V AC) รหัสMG401(380V AC)
แมกเนติก คอนแทกเตอร์ LCI-Series รายการ LCI-D0901 รหัสMG111(220V AC)
Coil สำหรับ LCI-D40-D95 รหัสMG543(220V) รหัสMG541(380V)
Coil สำหรับ LCI-D25-D32 รหัสMG536(220V) รหัสMG537(380V)
Coil สำหรับ LCI-D09-D18 รหัสMG532(220V) รหัสMG533(380V)
รุ่นR2-D3355 ระยะกระแส 30-40A รหัสMO309 (Shinohawa)
รุ่นR2-D3353 ระยะกระแส 23-32A รหัสMO308 (Shinohawa)
รุ่นR2-D1322 ระยะกระแส 17-25A รหัสMO307 (Shinohawa)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่