เทอร์มินอลบล็อก ATB (750V-900V) รหัสTB103 รายการ ATB-10 (Max 75A)
เทอร์มินอลบล็อก ATB (750V-900V) รหัสTB102 รายการ ATB-6 (Max 55A)
เทอร์มินอลบล็อก ATB (750V-900V) รหัสTB101 รายการ ATB-4 (Max 40A)
เต๋าต่อสาย(ไนล่อนใส) H-6012 60A THW Cable 25 mm รหัสTB506 (Shinohawa)
เต๋าต่อสาย(ไนล่อนใส) H-3012 30A THW Cable 16 mm รหัสTB504 (Shinohawa)
เต๋าต่อสาย(ไนล่อนใส) H-1512 15A THW Cable 10 mm รหัสTB503 (Shinohawa)
เต๋าต่อสาย(ไนล่อนใส) H-1012 10A THW Cable 6 mm รหัสTB505 (Shinohawa)
เต๋าต่อสาย(ไนล่อนใส) H-0612 6A THW Cable4mm รหัสTB502 (Shinohawa)
เต๋าต่อสาย(ไนล่อนใส) H-0512 5A THW Cable2.5mm รหัสTB501 (Shinohawa)
เต๋ากระเบื้อง 5A รหัสTB 521
เต๋ากระเบื้อง 30A รหัสTB 524
เต๋ากระเบื้อง 15A รหัสTB 523
เต๋ากระเบื้อง 10A รหัสTB 522
สต๊อปเปอร์เทอร์มินอลหนีบ รหัสTB238
สต๊อบเปอร์ STB รหัสTB238
กราวด์หนีบ-6 รหัส TB262
กราวด์หนีบ-4 รหัส TB261
กราวด์หนีบ-2.5 รหัส TB260
หางปลาแรงสูงมิเนียม 2รู 70-12.5 เข้าสาย 70mm รหัสCL973
หางปลาแรงสูงมิเนียม 2รู 50-10.5 เข้าสาย 50mm รหัสCL972
หางปลาแรงสูงมิเนียม 2รู 35-10.5 เข้าสาย 35mm รหัสCL971
หางปลาแรงสูงมิเนียม 2รู 240-12.5 เข้าสาย 240mm รหัสCL978
หางปลาแรงสูงมิเนียม 2รู 185-12.5 เข้าสาย 185mm รหัสCL977
หางปลาแรงสูงมิเนียม 2รู 150-12.5 เข้าสาย 150mm รหัสCL976
หางปลาแรงสูงมิเนียม 2รู 120-12.5 เข้าสาย 120mm รหัสCL975
หางปลาเข็มแบนหนา CP-35 รหัสCL764
หางปลาเข็มแบนหนา CP-25 รหัสCL763
หางปลาเข็มแบนหนา CP-16 รหัสCL762
หางปลาเข็มแบนหนา CP-10 รหัสCL761
หางปลารวมสาย SA-70 6-25mm Rating 70A รหัสCL903
หางปลารวมสาย SA-400 95-240mm Rating 400A รหัสCL908
หางปลารวมสาย SA-35 2.5-16mm Rating 35A รหัสCL902
หางปลารวมสาย SA-300 50-150mm Rating 300A รหัสCL907
หางปลารวมสาย SA-25 2.5-6mm Rating 25A รหัสCL901
หางปลารวมสาย SA-225 35-120mm Rating 225A รหัสCL906
หางปลารวมสาย SA-175 35-95mm Rating 175A รหัสCL905
หางปลารวมสาย SA-175 35-95mm Rating 175A รหัสCL905
หางปลารวมสาย SA-125 6-50mm Rating 125A รหัสCL904
หางปลาทองแดง2รู แบบเชื่อม 95-12 รูน๊อต12.5mm เข้าสาย95mm รหัสCL193
หางปลาทองแดง2รู แบบเชื่อม 70-10 รูน๊อต10mm เข้าสาย70mm รหัสCL192
หางปลาทองแดง2รู แบบเชื่อม 50-8 รูน๊อต8.5mm เข้าสาย50mm รหัสCL191
หางปลาทองแดง2รู แบบเชื่อม 35-8 รูน๊อต8.5mm เข้าสาย35mm รหัสCL190
หางปลาทองแดง2รู แบบเชื่อม 240-12 รูน๊อต12.5mm เข้าสาย240mm รหัสCL197
หางปลาทองแดง2รู แบบเชื่อม 185-12 รูน๊อต12.5mm เข้าสาย185mm รหัสCL196
หางปลาทองแดง2รู แบบเชื่อม 150-12 รูน๊อต12.5mm เข้าสาย150mm รหัสCL195
หางปลาทองแดง2รู แบบเชื่อม 120-12 รูน๊อต12.5mm เข้าสาย120mm รหัสCL194
หางปลาทองแดง2รู แบบพับ 70-10 เข้าสาย70mm รหัสCL173
หางปลาทองแดง2รู แบบพับ 60-10 เข้าสาย50mm รหัสCL172
หางปลาทองแดง2รู แบบพับ 38-10 เข้าสาย35mm รหัสCL171
หางปลาทองแดง2รู แบบพับ 250-12 เข้าสาย 240mm รหัสCL178

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่