รหัสTB607 เทอร์มินัล ต่อสาย 15Aและ25A รายการ TB-1506 (Sazn)
รหัสTB608 เทอร์มินัล ต่อสาย 15Aและ25A รายการ TB-1512 (Sazn)
รหัสTB604 เทอร์มินัล ต่อสาย 15Aและ25A รายการ TB-2503 (Sazn)
รหัสTB603 เทอร์มินัล ต่อสาย 15Aและ25A รายการ TB-2504 (Sazn)
รหัสTB602 เทอร์มินัล ต่อสาย 15Aและ25A รายการ TB-2506 (Sazn)
รหัสTB601 เทอร์มินัล ต่อสาย 15Aและ25A รายการ TB-2512 (Sazn)
รหัสTB301 เทอร์มินัล ต่อสาย(แรงสูง)60A-400A รายการ TB-603 60A 3P
รหัสTB302 เทอร์มินัล ต่อสาย(แรงสูง)60A-400A รายการ TB-604 60A 4P
รหัสTB303 เทอร์มินัล ต่อสาย(แรงสูง)60A-400A รายการ TB-1003 100A 3P
รหัสTB304 เทอร์มินัล ต่อสาย(แรงสูง)60A-400A รายการ TB-1004 100A 4P
รหัสTB305 เทอร์มินัล ต่อสาย(แรงสูง)60A-400A รายการ TB-1503 150A 3P
รหัสTB306 เทอร์มินัล ต่อสาย(แรงสูง)60A-400A รายการ TB-1504 150A 4P
รหัสTB307 เทอร์มินัล ต่อสาย(แรงสูง)60A-400A รายการ TB-2003 200A 3P
รหัสTB308 เทอร์มินัล ต่อสาย(แรงสูง)60A-400A รายการ TB-2004 200A 4P
รหัสTB309 เทอร์มินัล ต่อสาย(แรงสูง)60A-400A รายการ TB-3003 300A 3P
รหัสTB310 เทอร์มินัล ต่อสาย(แรงสูง)60A-400A รายการ TB-4003 400A 3P
เทอร์มินัลบล็อกหนา ราง C FTB รหัสTB701 (ไม่รวมแผ่นปิด)
เทอร์มินัลบล็อกหนา ราง C FTB รหัสTB711 แผ่นปิด FOR FTB-10
เทอร์มินัลบล็อกหนา ราง C FTB รหัสTB704 (ไม่รวมแผ่นปิด)
เทอร์มินัลบล็อกหนา ราง C FTB รหัสTB714 รายการ แผ่นปิด FOR FTB-60
เทอร์มินัลบล็อกหนา ราง C FTB รหัสTB702 รายการ FTB-20(ยึดราง) (ไม่รวมแผ่นปิด)
เทอร์มินัลบล็อกหนา ราง C FTB รหัสTB712 รายการ แผ่นปิด FOR FTB-20
เทอร์มินัลบล็อกหนา ราง C FTB รหัสTB703 รายการ FTB-30 (ยึดราง)
เทอร์มินัลบล็อกหนา ราง C FTB รหัสTB713 รายการ แผ่นปิด FOR FTB-30
เทอร์มินัลบล็อกหนา ราง C FTB รหัสTB705 รายการ FTB-100(ยึดน๊อต)(ไม่รวมแผ่นปิด)
เทอร์มินัลบล็อกหนา ราง C FTB รหัสTB715 รายการ แผ่นปิด FOR FTB-100
เทอร์มินัลบล็อกหนา ราง C FTB รหัสTB706 รายการ FTB-200(ยึดน๊อต)(ไม่รวมแผ่นปิด)
เทอร์มินัลบล็อกหนา ราง C FTB รหัสTB716 รายการ แผ่นปิด FOR FTB-200
เทอร์มินัลบล็อกหนา ราง C FTB รหัสTB707 รางC (ยาว1ม.)
เทอร์มินัลต่อสาย(TK series)รุ่นยึดราง รหัสTB005 รายการ เทอร์มินัลบล็อก TK-010 10A (Shinohawa)
เทอร์มินัลต่อสาย(TK series)รุ่นยึดราง รหัสTB006 รายการ เทอร์มินัลบล็อก TK-020 20A (Shinohawa)
เทอร์มินัลต่อสาย(TK series)รุ่นยึดราง รหัสTB007 รายการ เทอร์มินัลบล็อก TK-030 30A (Shinohawa)
เทอร์มินัลต่อสาย(TK series)รุ่นยึดราง รหัสTB008 รายการ เทอร์มินัลบล็อก TK-040 40A (Shinohawa)
เทอร์มินัลต่อสาย(TK series)รุ่นยึดราง รหัสTB009 รายการ เทอร์มินัลบล็อก TK-060 60A (Shinohawa)
เทอร์มินัลต่อสาย(TK series)รุ่นยึดราง รหัสTB010 รายการ เทอร์มินัลบล็อก TK-100 100A (Shinohawa)
เทอร์มินัลต่อสาย รุ่นยึดรางรีเลย์(IN Series) รหัสTB405 รายการ IN-12BK 2P 20A
เทอร์มินัลต่อสาย รุ่นยึดรางรีเลย์(IN Series) รหัสTB406 รายการ IN-13SBK 3P 20A
เทอร์มินัลต่อสาย รุ่นยึดรางรีเลย์(IN Series) รหัสTB404 รายการ IN-20BK 3P 30A
เทอร์มินัลต่อสาย รุ่นยึดรางรีเลย์(IN Series) รหัสTB409 รายการ IN-30K 3P 50A
เทอร์มินัลต่อสาย รุ่นยึดรางรีเลย์(IN Series) รหัสTB403 รายการ IN-411S 1P 60A
เทอร์มินัลต่อสาย รุ่นยึดรางรีเลย์(IN Series) รหัสTB407 รายการ IN-60BK 1P 90A
เทอร์มินัลต่อสาย รุ่นยึดรางรีเลย์(IN Series) รหัสTB402 รายการ IN-100K 1P 100A
เทอร์มินัลต่อสาย รุ่นยึดรางรีเลย์(IN Series) รหัสTB401 รายการ IN-200K 1P 200A
เทอร์มินอลบล็อก ATB (750V-900V) รหัสTB113 รายการ แผ่นปิดท้าย สำหรับATB-4
เทอร์มินอลบล็อก ATB (750V-900V) รหัสTB112 รายการ แผ่นปิดท้าย สำหรับATB-16
เทอร์มินอลบล็อก ATB (750V-900V) รหัสTB115 รายการ แผ่นปิดท้าย สำหรับATB-35
เทอร์มินอลบล็อก ATB (750V-900V) รหัสTB111 รายการ แผ่นปิดท้าย สำหรับATB-10
เทอร์มินอลบล็อก ATB (750V-900V) รหัสTB110 รายการ แผ่นปิดท้าย สำหรับATB-6
เทอร์มินอลบล็อก ATB (750V-900V) รหัสTB105 รายการ ATB-35 (Max 140A)
เทอร์มินอลบล็อก ATB (750V-900V) รหัสTB104 รายการ ATB-16 (Max 100A)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่