รหัสCP756 รายการ สวิสท์ลูกศร 3P คอนแทค 1NO+1NC
รหัสCP761 รายการ สวิสท์หัวเห็ด G คอนแทค 1NO
รหัสCP762 รายการ สวิสท์หัวเห็ด R คอนแทค 1NC
รหัสCP759 รายการ สวิสท์หัวเห็ดกดล็อค R คอนแทค 1NC
รหัสCP768 รายการ สวิสท์กดมีแลมป์ LED 220V AC R คอนแทค 1NC
รหัสCP769 รายการ สวิสท์กดมีแลมป์ LED 220V AC Y คอนแทค 1NO
รหัสCP770 รายการ สวิสท์กดมีแลมป์ LED 220V AC G คอนแทค 1NO
รหัสCP771 รายการ สวิสท์กดมีแลมป์ LED 220V AC B คอนแทค 1NO
รหัสCP778 รายการ สวิสท์ปุ่มกด เปิด-ปิด คอนแทค 1NO+1NC
รหัสCP779 รายการ สวิสท์ปุ่มกด เปิด-ปิด มีแลมป์ คอนแทค 1NO+1NC
รหัสCP766 รายการ Contact block NO คอนแทค 1NO
รหัสCP767 รายการ Contact block NC คอนแทค 1NC
รหัสCE001 รายการ สวิสท์กุญแจ 22mm. 3P O-F-O (Shinohawa)
รหัสCE002 รายการ สวิสท์กุญแจ 22mm. 3P O-F-O (สปริงซ้าย) (Shinohawa)
รหัสLS420 รายการ สวิสท์กระตุก (1NO+1NC)
รหัสEF001 รายการ 10A ตัวกรองสัญญาณรบกวน (EMI Filter)
รหัสEF002 รายการ 15A ตัวกรองสัญญาณรบกวน (EMI Filter)
รหัสEF003 รายการ 20A ตัวกรองสัญญาณรบกวน (EMI Filter)
รหัสCP930 รายการ ยางใสกันน้ำ 22/25มม.
รหัสCP929 รายการ ฝาครอบหัวเห็ดใส 22มม. (44x28)
รหัสCP934 รายการ ฝาครอบหัวเรียบใส 22มม.
รหัสCP935 รายการ เนมเพลสเปล่า 22/25มม. (10x25)
รหัสCP936 รายการ ป้าย Emergency ใหญ่ 22x90มม.
รหัสCP937 รายการ ป้าย Emergency ใหญ่ 22x60มม.
รหัสCP938 รายการ ป้าย Emergency ใหญ่ 22x40มม.
ปลั๊กอุดยาง สีดำ 20มม. รหัส CP950
ปลั๊กอุดยาง สีดำ 30มม. รหัส CP953
ปลั๊กอุดยาง สีดำ 32มม. รหัส CP954
ปลั๊กอุดยาง สีดำ 40มม. รหัส CP956
ปลั๊กอุดยาง สีดำ 50มม. รหัส CP958
ปลั๊กอุดยาง สีดำ 55มม. รหัส CP959
ปลั๊กอุดยาง สีดำ 60มม. รหัส CP960
ปลั๊กอุดยาง สีดำ 65มม. รหัส CP961
ปลั๊กอุดยาง สีดำ 70มม. รหัส CP962
ปลั๊กอุดยาง สีดำ 80มม. รหัส CP963
ปลั๊กอุดยาง สีดำ 90มม. รหัส CP964
ปลั๊กอุดยาง สีดำ 100มม. รหัส CP965
รหัสCP941 ปลั๊กอุดหน้าตู้ (แหวนล็อค) พลาสติก สีเทา ขนาด16มม.
รหัสCP933 ปลั๊กอุดหน้าตู้ (แหวนล็อค) พลาสติก สีเทา ขนาด 22/25มม.
รหัสCP942 ปลั๊กอุดหน้าตู้ (แหวนล็อค) พลาสติก สีเทา ขนาด 30มม.
รหัสCP943 ปลั๊กอุดหน้าตู้ (แหวนล็อค) พลาสติก สีดำ ขนาด 16มม.
รหัสCP944 ปลั๊กอุดหน้าตู้ (แหวนล็อค) พลาสติก สีดำ ขนาด 22/25มม.
รหัสCP945 ปลั๊กอุดหน้าตู้ (แหวนล็อค) พลาสติก สีดำ ขนาด 30มม.
สวิสท์กด จมแบบฝังปูน 3P 30A 3.75KW รหัสCP078 PWNY-30A
รหัสTB051 เทอร์มินัล ต่อสาย 15Aและ25A รายการ TB-1503 (Shinohawa)
รหัสTB311 เทอร์มินัล ต่อสาย(แรงสูง)60A-400A รายการ TB-3004 300A 4P
รหัสTB312 เทอร์มินัล ต่อสาย(แรงสูง)60A-400A รายการ TB-4004 400A 4P
เทอร์มินัลกราว GROUNDING BUS-BAR G9604 รหัสBS108 (Shinohawa)
เทอร์มินัลกราว GROUNDING BUS-BAR G 9606 รหัสBS101 (Shinohawa)
เทอร์มินัลกราว GROUNDING BUS-BAR G 9608 รหัสBS106 (Shinohawa)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่