ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G (สีดำ) รหัสPL774 รายการ ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G 1\'\'
ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G (สีดำ) รหัสPL781 รายการ ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G 1\'\' (เทา)
ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G (สีดำ) รหัสPL777 รายการ ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G 1-1/4\'\'
ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G (สีดำ) รหัสPL775 รายการ ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G 1-1/2\'\'
ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G (สีดำ) รหัสPL776 รายการ ไนล่อน เคเบิ้ลแกลน G 2\'\'
รางหลังเต่า รหัสWD201 รายการ ขนาด20x6 สีขาว 1ม.
รางหลังเต่า รหัสWD202 รายการ ขนาด30x8 สีขาว 1ม.
รางหลังเต่า รหัสWD203 รายการ ขนาด40x10 สีขาว 1ม.
รางหลังเต่า รหัสWD204 รายการ ขนาด50x11 สีขาว 1ม.
รางหลังเต่า รหัสWD205 รายการ ขนาด60x13 สีขาว 1ม.
รางหลังเต่า รหัสWD206 รายการ ขนาด70x15 สีขาว 1ม.
รางหลังเต่า รหัสWD207 รายการ ขนาด90x19 สีขาว 1ม.
รางหลังเต่า รหัสWD208 รายการ ขนาด120x25 สีขาว 1ม.
รหัสRS301 HS1-1-A-02-Z1 (สีดำ)ไม่มีแลมป์
รหัสRS302 HS1-3-A-02-A1 (สีดำ)ไม่มีแลมป์
รหัสRS316 HS1-3-A-02-Z1 (สีเขียว) มีแลมป์
รหัสRS317 (สีแดง)ไม่มีแลมป์
รหัสRS318 (สีดำ) ไม่มีแลมป์
รหัสRS303 HS2-2S-A-G-02-Z1 (สีแดง) มีแลมป์
รหัสRS323 HS2-2S-A-G-02-Z1 (สีแดงเขียว) มีแลมป์
รหัสRS309 HS2-2S-A-G-02-Z1 (สีเขียว) มีแลมป์
รหัสRS313 HS2-2S-A-G-02-Z1 (สีแดง) ไม่มีแลมป์
รหัสRS310 HS2-2S-A-G-02-Z1 (สีเขียว) ไม่มีแลมป์
รหัสRS319 (สีแดง) มีแลมป์
รหัสRS320 (สีเขียว) มีแลมป์
รหัสRS321 (สีดำ) ไม่มีแลมป์
รหัสRS322 (สีแดง) มีแลมป์
รหัสRS324 (สีดำ) ไม่มีแลมป์
รหัสป์RS325 (สีแดง) มีแลมป์
รหัสRS326 (สีดำ) ไม่มีแลมป์
รหัสRS327 (สีดำ) ไม่มีแลมป์ ON-OFF-ON
รหัสป์RS328 (สีดำ) ไม่มีแลม
รหัสRS329 (สีแดง) ไม่มีแลมป์
รหัสRS330 (สีแดง) มีแลมป์
รหัสRS331 (สีดำ) ON-OFF-ON
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ TC-1 0-400 C (ราคารวมสายวัด2เมตรแล้ว) รหัสTC001
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ TC-3 0-200C (ราคารวมสายวัดแล้ว) รหัสTC012
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ TC-3 0-400C (ราคารวมสายวัดแล้ว) รหัสTC002
เครื่องควบคุมความชื้น/ร้อน ขนาด 72x72 220V AC รหัสTC065
เครื่องควบคุมความชื้น/ร้อน ขนาด 48x48 220V AC รหัสTC064
เครื่องควบคุมความชื้น/ร้อน รายการหัววัด สำหรับเครื่องควบคุมความชื้น รหัสTC066
เครื่องควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล ขนาด 96x96 Type K+relay+Arlarm รหัสTC056
เครื่องควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล ขนาด 96x96 Type K+relay รหัสTC052
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ห้องเย็น/ตู้แช่ รหัสTC060
เทอร์โมสตัท รายการ 50-320 ํC 10A รหัสTC070
เทอร์โมสตัท รายการ 30-110 ํC 10A ใช้ต้มน้ำ รหัสTC069
เทอร์โมสตัท รายการ 10-60 ํC 10A ใช้ระบายอากาศ รหัสTC068
สายโลหะ NO.17 Type K ยาว2ม.เกลียวO M8x160mm. รหัสTC021
สายโลหะ NO.14 Type K ยาว2ม.เกลียวO M12x15mm. รหัสTC063
สายโลหะ NO.13 Type K ยาว2ม.เกลียวO M12x1.5K รหัสTC061

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่