เนมเพลท25มม. รหัสCP603 รายการ OVERLOAD
เนมเพลท25มม. รหัสCP604 รายการ FORWARD
เนมเพลท25มม. รหัสCP605 รายการ REVERSE
เนมเพลท25มม. รหัสCP606 รายการ START
เนมเพลท25มม. รหัสCP607 รายการ STOP
เนมเพลท25มม. รหัสCP608 รายการ START-STOP
เนมเพลท25มม. รหัสCP609 รายการ ON-OFF
เนมเพลท25มม. รหัสCP610 รายการ AUTO-OFF-MANUAL
เนมเพลท25มม. รหัสCP611 รายการ 1-0-2
เนมเพลท30มม.อลูมิเนียม รหัสCP653 รายการ ON
เนมเพลท30มม.อลูมิเนียม รหัสCP654 รายการ OFF
เนมเพลท30มม.อลูมิเนียม รหัสCP663 รายการ RESET
เนมเพลท30มม.อลูมิเนียม รหัสCP655 รายการ FORWARD
เนมเพลท30มม.อลูมิเนียม รหัสCP656 รายการ REVERSE
เนมเพลท30มม.อลูมิเนียม รหัสCP651 รายการ START
เนมเพลท30มม.อลูมิเนียม รหัสCP652 รายการ STOP
เนมเพลท30มม.อลูมิเนียม รหัสCP670 รายการ OFF-ON
เนมเพลท30มม.อลูมิเนียม รหัสCP664 รายการ EMER.STOP
เนมเพลท30มม.อลูมิเนียม รหัสCP668 รายการ UP DOWN
เนมเพลท30มม.อลูมิเนียม รหัสCP666 รายการ MAN AUTO
เนมเพลท30มม.อลูมิเนียม รหัสCP672 รายการ FWD OFF AUTO
เนมเพลท30มม.อลูมิเนียม รหัสCP671 รายการ HAND OFF AUTO
สวิทปุ่มกดเปิด-ปิด รหัสCA101 รายการ CA-22 1A1B 22/25มม.
สวิทปุ่มกดเปิด-ปิด รหัสCA102 รายการ CA-22N 1A1B มีแลมป์ 22/25มม.
หลอดไฟสำหรับไพลอตแลมป์(หลอดนีออน)220V สีแดง รหัสCP905
หลอดไฟสำหรับไพลอตแลมป์(หลอดนีออน)220V สีเขียว รหัสCP909
หลอดไฟสำหรับไพลอตแลมป์(หลอดนีออน)220V สีน้ำเงิน รหัสCP915
หลอดไฟสำหรับไพลอตแลมป์(หลอดใส้)6.3V รหัสCP903
หลอดไฟสำหรับไพลอตแลมป์(หลอดใส้)220V รหัสCP904
หลอดไฟสำหรับไพลอตแลมป์(หลอดใส)E-10 6.3V รหัสCP901
หลอดไฟสำหรับไพลอตแลมป์(หลอดใส)E-10 18V รหัสCP908
หลอดไฟสำหรับไพลอตแลมป์(หลอดใส)E-10 220V รหัสCP902
หลอดไฟสำหรับไพลอตแลมป์(หลอด LED 6.3V E-10)สีเหลือง รหัสCP911
หลอดไฟสำหรับไพลอตแลมป์(หลอด LED 6.3V E-10)สีน้ำเงิน รหัสCP912
หลอดไฟสำหรับไพลอตแลมป์(หลอด LED 6.3V E-10)สีเขียว รหัสCP914
หลอดไฟสำหรับไพลอตแลมป์(หลอด LED 6.3V E-10)สีขาว รหัสCP913
หลอดไฟสำหรับไพลอตแลมป์(หลอดใส) E-12 For CA-30 18V รหัสCP900
หลอดไฟสำหรับไฟหมุน 4\'\'(หลอดใส้) 12V 10W รหัสCP906
หลอดไฟสำหรับไฟหมุน 4\'\'(หลอดใส้) 24V 10W รหัสCP907
บล็อกพลาสติก สีเหลือง ขนาด22มม. รหัสCP043 รายการ CA-BX1 (1ช่อง)
บล็อกพลาสติก สีเหลือง ขนาด22มม. รหัสCP044 รายการ CA-BX2 (2ช่อง)
บล็อกพลาสติก สีเหลือง ขนาด22มม. รหัสCP045 รายการ CA-BX3 (3ช่อง)
บล็อกพลาสติก สีเหลือง ขนาด22มม. รหัสCP046 รายการ CA-BX4 (4ช่อง)
บล็อกพลาสติก สีเหลือง ขนาด25มม. รหัสCP063 รายการ CA-BX1 (1ช่อง)
บล็อกพลาสติก สีเหลือง ขนาด25มม. รหัสCP064 รายการ CA-BX2 (2ช่อง)
บล็อกพลาสติก สีเหลือง ขนาด25มม. รหัสCP065 รายการ CA-BX3 (3ช่อง)
บล็อกพลาสติก สีเหลือง ขนาด25มม. รหัสCP066 รายการ CA-BX4 (4ช่อง)
รหัสCP751 รายการ สวิสท์ปุ่มกด G คอนแทค 1NO
รหัสCP752 รายการ สวิสท์ปุ่มกด R คอนแทค 1NC
รหัสCP755 รายการ สวิสท์ลูกศร 2P คอนแทค 1NO+1NC

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่