ซีเล็คเตอร์ รหัสAS311 ประเภทON-OFF-ON ทนกระแส16Amp ขนาด48x60 จำนวนชั้น4 คอนแทค8NO(4NO+4NO)
ซีเล็คเตอร์ รหัสAS307 ประเภทON-OFF-ON ทนกระแส63Amp ขนาด64x64 จำนวนชั้น2 คอนแทค4NO(2NO+2NO)
ซีเล็คเตอร์ รหัสAS305 ประเภทON-OFF-ON ทนกระแส63Amp ขนาด64x64 จำนวนชั้น คอนแทค6NO(3NO+3NO)
ซีเล็คเตอร์ รหัสAS303 ประเภทON-OFF-ON ทนกระแส32Amp ขนาด64x64 จำนวนชั้น3 คอนแทค6NO(3NO+3NO)
ซีเล็คเตอร์ รหัสAS302 ประเภทON-OFF-ON ทนกระแส16Amp ขนาด48x60 จำนวนชั้น3 คอนแทค6NO(3NO+3NO)
ซีเล็คเตอร์ รหัสAS301 ประเภทON-OFF-ON ทนกระแส16Amp ขนาด48x60 จำนวนชั้น2 คอนแทค4NO(2NO+2NO)
ซีเล็คเตอร์ รหัสAS300 ประเภทON-OFF-ON ทนกระแส16Amp ขนาด48x48 จำนวนชั้น3 คอนแทค6NO(3NO+3NO)
ซีเล็คเตอร์ รหัสAS299 ประเภทON-OFF-ON ทนกระแส16Amp ขนาด48x48 จำนวนชั้น2 คอนแทค4NO(2NO+2NO)
ซีเล็คเตอร์ OFF-ON สปริงกลับ ซีเล็กเตอร์ON-ON รหัสAS111 ประเภทOFF-ON ทนกระแส16Amp ขนาด60x60 จำนวนชั
ซีเล็คเตอร์ OFF-ON สปริงกลับ ซีเล็กเตอร์ON-ON รหัสAS102 ประเภทOFF-ON(สปริงกลับ) ทนกระแส16Amp ขนาด60x
ซีเล็คเตอร์ OFF-ON สปริงกลับ ซีเล็กเตอร์ON-ON รหัสAS102 ประเภทOFF-ON(สปริงกลับ) ทนกระแส16Amp ขนาด60x
ซีเล็คเตอร์ OFF-ON สปริงกลับ ซีเล็กเตอร์ON-ON
ซีเล็คเตอร์ OFF-ON รหัสAS310 ประเภท ON-OFF กระแส63Amp ขนาด64x64 จำนวนชั้น1 จำนวนคอนแทค 2NO
ซีเล็คเตอร์ OFF-ON รหัสAS306 ประเภท ON-OFF กระแส63Amp ขนาด64x64 จำนวนชั้น2 จำนวนคอนแทค 4NO
ซีเล็คเตอร์ OFF-ON รหัสAS208 ประเภท ON-OFF กระแส32Amp ขนาด64x64 จำนวนชั้น2 จำนวนคอนแทค 4NO
ซีเล็คเตอร์ OFF-ON รหัสAS207 ประเภท ON-OFF กระแส32Amp ขนาด64x64 จำนวนชั้น2 จำนวนคอนแทค 3NO
ซีเล็คเตอร์ OFF-ON รหัสAS206 ประเภท ON-OFF กระแส32Amp ขนาด64x64 จำนวนชั้น1 จำนวนคอนแทค 2NO
ซีเล็คเตอร์ OFF-ON รหัสAS106 ประเภทON-ON ทนกระแส 16Amp ขนาด60x60 จำนวนชั้น2 จำนวนคอนแทค2NO-2NC
ซีเล็คเตอร์ OFF-ON รหัสAS105 ประเภทON-ON ทนกระแส 16Amp ขนาด60x60 จำนวนชั้น1 จำนวนคอนแทค1NO-1NC
ซีเล็คเตอร์ OFF-ON รหัสAS009 ประเภท ON-OFF กระแส16Amp ขนาด48x48 จำนวนชั้น2 จำนวนคอนแทค 3NO
ซีเล็คเตอร์ OFF-ON รหัสAS008 ประเภท ON-OFF กระแส16Amp ขนาด48x48 จำนวนชั้น1 จำนวนคอนแทค 2NO
ซีเล็คเตอร์ OFF-ON รหัสAS006 ประเภท ON-OFF กระแส16Amp ขนาด48x60 จำนวนชั้น2 จำนวนคอนแทค 4NO
ซีเล็คเตอร์ OFF-ON รหัสAS005 ประเภท ON-OFF กระแส16Amp ขนาด48x60 จำนวนชั้น2 จำนวนคอนแทค 3NO
ซีเล็คเตอร์ OFF-ON รหัสAS004 ประเภท ON-OFF กระแส16Amp ขนาด48x60 จำนวนชั้น1 จำนวนคอนแทค 2NO
ซีเล็คเตอร์ 3ทางและ6ทาง(16Amp)ขนาด48x48 รหัสAS315
ซีเล็คเตอร์ 3ทางและ6ทาง(16Amp)ขนาด48x48 รหัสAS314
ชอร์ทลิงค์ 63A รหัสAS 503
ชอร์ทลิงค์ 32A รหัสAS 502
ชอร์ทลิงค์ 16A รหัสAS 501
Volt Amp Selector รหัส AS212 Model B เหลือง แดง(แคมซีแลคเตอร์ แอมป์ ซีเลคเตอร์) ขนาด65x80
Volt Amp Selector รหัส AS211 Model B เหลือง แดง(แคมซีแลคเตอร์ โวลท์ ซีเลคเตอร์) ขนาด65x80
Volt Amp Selector รหัส AS210 Model B เหลือง แดง(แคมซีแลคเตอร์ แอมป์ ซีเลคเตอร์) ขนาด48x60
Volt Amp Selector รหัส AS209 Model B เหลือง แดง(แคมซีแลคเตอร์ โวลท์ ซีเลคเตอร์) ขนาด48x60
Volt Amp Selector รหัส AS007 Model A (แคมซีแลคเตอร์ โวลท์ ซีเลคเตอร์) ขนาด60x73
Volt Amp Selector รหัส AS001 Model A (แคมซีแลคเตอร์ แอมป์ ซีเลคเตอร์) ขนาด60x73
Volt Amp Selector รหัส VS002 Model A (แคมซีแลคเตอร์ โวลท์ ซีเลคเตอร์) ขนาด48x60
Volt Amp Selector รหัส AS002 Model A (แคมซีแลคเตอร์ แอมป์ ซีเลคเตอร์) ขนาด48x60
รหัสAT503 เช้นโอเวอร์สวิสท์ ON-ON 3P 250A (auto/manual)
รหัสAT502 เช้นโอเวอร์สวิสท์ ON-ON 3P 125A (auto/manual)
รหัสAT501 เช้นโอเวอร์สวิสท์ ON-ON 3P 63A (auto/manual)
รหัสAT003 LCD FOR ATS 20-800A(กลาง)
รหัสAT002 LCD FOR ATS 20-5000A(ใหญ่)
สวิสท์ปุ่มกด25มม รหัสCP001 รายการFPB-2510(G) คอนแทค1NO (Shinohawa)
สวิสท์ปุ่มกด25มม รหัสCP002 รายการFPB-2501(R) คอนแทค1NC (Shinohawa)
สวิสท์ปุ่มกด25มม รหัสCP003 รายการFPB-2511(R,G) คอนแทค1NO+1NC (Shinohawa)
สวิสท์ปุ่มกด25มม รหัสCP800 รายการFPB-2511(R,G) คอนแทค1NO+1NC (Sazn)
สวิสท์หัวเห็ด(ไม่ล็อค)25มม รหัสCP039 รายการMPB-2510(G) คอนแทค1NO (Shinohawa)
สวิสท์หัวเห็ด(ไม่ล็อค)25มม รหัสCP004 รายการMPB-2501(R) คอนแทค1NC (Shinohawa)
สวิสท์หัวเห็ด(ไม่ล็อค)25มม รหัสCP008 รายการMPB-2511(G) คอนแทค1NO+1NC (Shinohawa)
สวิสท์หัวเห็ด(ไม่ล็อค)25มม รหัสCP042 รายการMPB-2511(R) คอนแทค1NO+1NC (Shinohawa)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่